VINACHEM: Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Dại dương thế giới, Ngày Môi trường thế giới năm 2019

10:38' AM - Thứ ba, 18/06/2019

Hưởng ứng các hoạt động về Ngày Đại dương thế giới và Ngày Môi trường thế giới năm 2019 của Bộ Công Thương, ngày 14 tháng 6 năm 2019, Tập đoàn Hóa chất có công văn số 917/HCVN-KT gửi các đơn vị thành viên, người đại diện phần vốn nhà nước tại Công ty cổ phần, Viện Hóa học Công nghiệp Việt Nam và Hiệu trưởng Trường Cao đẳng công nghiệp Hóa chất.

Công văn nêu rõ, ngày Đại dương thế giới năm 2019 (ngày 08/6) với chủ đề: "Thế giới và Đại dương" như một lời kêu gọi chúng ta phải có trách nhiệm chăm sóc đại dương xanh bằng cách băng cách kết nối, lan tỏa và truyền cảm hứng hướng tới bình đăng giới, trao quyền cho phụ nữ và trẻ em gái trên khắp thế giới trong tất cả các lĩnh vực liên quan đến đại dương để đạt được mục tiêu phát triển bền vững sô 5 (SDGs) của Liên Hợp quốc đến năm 2030.

Ngày Môi trường thế giới năm 2019 (ngày 05 tháng 6) với chủ đề “Ô nhiễm không khí và hành động của chúng ta” nhằm kêu gọi tất cả các quốc gia, cộng đồng cùng hành động, giảm thiểu các chất độc hại lan tỏa ra môi trường không khí trong quá trình sản xuất kinh doanh trên toàn cầu.

Tập đoàn Hóa chất yêu cầu các đơn vị triển khai một sô hoạt động sau:

Tuyên truyền, phổ biến đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước về các vấn đề có liên quan tới biển, đảo Việt Nam đặc biệt là Nghị quyết Hội nghị Ban chấp hành Trung ương lần thú Tám (Khóa XII) về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Triển khai Kế hoạch hành động quốc gia về quản lý chất lượng không khí đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025 theo phân công của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 985a/QÐ-TTg ngày 01 tháng 6 năm 2016,

Tổ chức mít tinh hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới, Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam và Ngày Đại dương thể giới năm 2019: treo băng rôn, pa-nô, áp phích, khẩu hiệu chủ đề môi trường, bảo vệ môi trường biển và hãi đảo, hưởng ứng Ngày Đại dương thế giới ...tại trụ sở làm việc, nhà xưởng sản xuất, nơi đông người qua lại.

Tăng cường kiểm soát việc thu gom, vận chuyền, xử lý chất thải, rác thải tại khu làm việc, nhà xưởng, khu vực ven biển, trên các đảo; tập trung nguồn lực giải quyết triệt để các vẫn đề ô nhiễm môi trường từ chất thải: trồng cây xanh chắn cát, bụi, chống xói lở và ngăn ngừa xâm nhập mặn; ra quân làm vệ sinh môi trường nơi sản xuất kinh doanh và môi trường ven biển, đảo; khơi thông dòng chảy, nạo vét kênh mương, hệ thống thoát nước; tổ chức chiến dịch “Nói không với sản phẩm nhựa dùng một lần”.

Tuyên dương, khen thưởng kịp thời các tô chức, cá nhân có nhiều thành tích trong bảo vệ môi trường, bảo vệ tài nguyên môi trường biển và hải đảo... nhân sự kiện hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới, Tuần lễ Biển và Hải đáo Việt Nam và Ngày Đại dương thế giới.

Tập đoàn cũng yêu cầu các đơn vị triển khai các hoạt động cụ thể hưởng ứng Ngày Môi trường thể giới, Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam và Ngày Đại dương thế giới năm 2019 đạt hiệu quả cao.

Sponsor links (Provided by VIEPortal.net - The web cloud services for enterprises)
Thiết kế web, Thiết kế website, Thiết kế website công ty, Dịch vụ thiết kế website, Dịch vụ thiết kế web tối ưu, Giải pháp portal cổng thông tin, Xây dựng website doanh nghiệp, Dịch vụ web bán hàng trực tuyến, Giải pháp thương mại điện tử, Phần mềm dịch vụ web, Phần mềm quản trị tác nghiệp nội bộ công ty,