Vinachem: Hội nghị sơ kết quý III và 9 tháng đầu năm 2020

11:32' AM - Thứ sáu, 09/10/2020

Ngày 09/10/2020, tại Hà Nội, Tập đoàn Công nghiệp Hóa chất Việt Nam (Vinachem) đã tổ chức Hội nghị giao ban quý III nhằm đánh giá kết quả thực hiện 9 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ quý IV năm 2020. Tới dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Hồ Sỹ Hùng - Phó chủ tịch Ủy ban Quản lý Vốn Nhà nước; đồng chí Đặng Hoàng An - Thứ trưởng Bộ Công thương.

Đồng chí Bùi Thế Chuyên, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn báo cáo kết quả hoạt động sản xuất quý III năm 2020

Quý III/2020, tình hình sản xuất kinh doanh của Vinachem tiếp tục gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến mọi mặt công tác. Bên cạnh đó, các yếu tố như thời tiết diễn biến bất lợi (mưa đá ở miền Bắc; hạn hán tại Tây Nguyên, xâm nhập mặn tại khu vực đồng bằng Sông Cửu Long) đã ảnh hưởng trực tiếp đến việc canh tác, giảm nhu cầu phân bón. Nguyên liệu đầu vào, vốn và điều kiện sản xuất, cũng như thị trường tiêu thụ sản phẩm cũng là khó khăn lớn đối với Vinachem. Do vậy kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong quý III/2020 của toàn Tập đoàn đạt được không cao so với cùng kỳ năm trước, cụ thể: giá trị sản xuất công nghiệp tính theo giá thực tế quý III ước đạt 8.949 tỷ đồng, bằng 93% so với kế hoạch quý, giảm 9,9% so với cùng kỳ ; lũy kế 9 tháng ước đạt 27.719 tỷ đồng, bằng 62,4% so với kế hoạch năm, giảm 10,7% so với cùng kỳ năm 2019. Doanh thu quý III ước đạt 9.580 tỷ đồng, bằng 93,8% so với kế hoạch quý, giảm 2,8% so cùng kỳ; lũy kế 9 tháng ước đạt 29.555 tỷ đồng, bằng 64,3% kế hoạch năm, giảm 8% so với cùng kỳ năm 2019. Lợi nhuận của 04 đơn vị thuộc Đề án 1468 (trong 9 tháng đầu năm 2020) ước lỗ 2.948 tỷ đồng, tăng lỗ 1.740 tỷ đồng; các đơn vị còn lại lãi 1.209 tỷ đồng, tăng 17,6% so với cùng kỳ năm 2019. Nộp ngân sách Nhà nước đạt 268 tỷ đồng trong quý, lũy kế 9 tháng đầu năm ước đạt 841 tỷ đồng. Trong quý III và 9 tháng đầu năm, Tập đoàn luôn đảm bảo đủ việc làm cho người lao động với mức thu nhập bình quân đạt 8,8 triệu đồng/ người/ tháng.

Trong 9 tháng đầu năm 2020, Tập đoàn đã sản xuất và cung ứng cho thị trường 2,2 triệu tấn phân bón các loại; 2,3 triệu chiếc lốp ô tô; hơn 3,6 triệu chiếc săm lốp xe máy; 209 nghìn tấn chất giặt rửa và nhiều sản phẩm hoá chất phục vụ cho nhu cầu sản xuất và đời sống xã hội. Một số sản phẩm có sản lượng tăng so với cùng kỳ như: lốp ô tô tăng 5%, ắc quy tăng 9%, que hàn tăng 52%, chất giặt rửa tăng 10%, amoniac thương phẩm tăng 8%, clo lỏng tăng 8%. Song vẫn còn một số sản phẩm có sản lượng giảm như phân bón các loại, quặng apatit, các loại hóa chất cơ bản khác, … Bên cạnh đó, xuất nhập khẩu quý III ước đạt 110,5 triệu USD, giảm 35% so với quý III năm 2019; lũy kế 9 tháng năm 2020 ước đạt 320 triệu USD, giảm 15% so với cùng kỳ năm 2019. Trong đó: giá trị xuất khẩu ước đạt 206 triệu USD, tăng 1%; giá trị nhập khẩu ước đạt 114 triệu USD, giảm 34%.

Đối với công tác đầu tư xây dựng, giá trị thực hiện trong quý III/2020 đạt 93 tỷ đồng; lũy kế 9 tháng đầu năm 2020 đạt 291 tỷ đồng, bằng 57% kế hoạch đầu tư xây dựng của năm. Trong quý, Tập đoàn đã thực hiện ý kiến chỉ đạo của các cấp thẩm quyền về việc quyết toán các hợp đồng thuộc Dự án Khai thác và chế biến Muối mỏ Lào; tiếp tục tập trung cao độ cho các dự án quan trọng như: Dự án xây dựng Nhà máy Lân Văn Điển tại Thanh Hóa của Công ty CP Phân lân nung chảy Văn Điển; .. và đang thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư một số dự án như: Dự án mở rộng Nhà máy Tuyển Bắc Nhạc Sơn (của Công ty TNHH MTV Apatit Việt Nam), Dự án đầu tư sản phẩm mới gốc Clo (của Công ty CP Hóa chất Việt Trì), Dự án Nhà máy Hóa chất Nhơn Trạch (của Công ty CP Hóa chất Cơ bản miền Nam), ...

Đối với công tác thực hiện đề án tái cơ cấu doanh nghiệp, từ đầu năm đến nay, Tập đoàn tiếp tục đẩy mạnh việc triển khai thực hiện công tác tái cơ cấu Tập đoàn giai đoạn 2017- 2020 theo Quyết định số 16/QĐ-TTg ngày 05 tháng 01 năm 2018 của Thủ tướng Chính Phủ. Theo đó, Tập đoàn tiếp tục triển khai thực hiện thoái vốn tại một số doanh nghiệp theo Quyết định số 16/QĐ-TTg ngày 05/01/2018 của Thủ tướng Chính phủ và Văn bản số 3077/BCT-TC ngày 19/4/2018 của Bộ Công Thương; Tiếp tục triển khai thực hiện thoái vốn tại các đơn vị năm 2020, trong đó Tập đoàn đã ký hợp đồng với các đơn vị tư vấn và đã hoàn thành báo cáo thẩm định giá, xác định giá trị doanh nghiệp, giá trị phần vốn của Tập đoàn và giá khởi điểm tại các đơn vị: Công ty CP Hóa chất cơ bản Miền Nam, Công ty CP Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao, Công ty CP Hơi kỹ nghệ Que hàn, Công ty CP Cảng đạm Ninh Bình, Công ty CP Công nghiệp Cao su Miền Nam. Tập đoàn đã có các văn bản báo cáo Ủy ban phương án chi tiết và lộ trình thoái vốn của Tập đoàn tại các Công ty CP: Cảng đạm Ninh Bình, Hơi kỹ nghệ Que hàn, Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao và Hóa chất cơ bản Miền Nam; …

Quý III và 9 tháng đầu năm, hoạt động của các công ty liên doanh đạt được một số kết quả sau : tổng doanh thu 9 tháng đầu năm của 2 công ty liên doanh do tập đoàn trực tiếp góp vốn đạt 5.373 tỷ đồng, bằng 94% so với cùng kỳ năm 2019, trong đó : Lợi nhuận sau thuế của Công ty TNHH Cao su Inoue Việt Nam ước đạt 169 tỉ đồng, tăng 10%; Công ty TNHH TPC Vina ước đạt 185 tỉ đồng, tăng 17% so với cùng kỳ năm 2019. Kết quả sản xuất kinh doanh của một số công ty liên kết như sau : Công ty CP Bột giặt NET doanh thu quý III đạt 402 tỷ, lũy kế 9 tháng đạt 1.134 tỷ đồng, lợi nhuận quý III đạt 30 tỷ đồng, lũy kế 9 tháng đạt 115 tỷ đồng; Công ty CP Cao su Sao vàng doanh thu quý III đạt 221 tỷ, lũy kế 9 tháng đạt 615 tỷ đồng, lợi nhuận quý III đạt 18 tỷ đồng, lũy kế 9 tháng đạt 51 tỷ đồng; Công ty CP XNK Hóa chất miền Nam doanh thuquý III đạt 102 tỷ, lũy kế 9 tháng đạt 382 tỷ đồng, lợi nhuận quý III đạt 0,4 tỷ đồng, lũy kế 9 tháng đạt 1,1 tỷ đồng; ...

Công tác kỹ thuật, khoa học công nghệ, an toàn vệ sinh lao động và bảo vệ môi trường luôn được Tập đoàn quan tâm. Các đơn vị trong Tập đoàn đã chú trọng thực hiện, chấp hành các quy định của pháp luật, của Tập đoàn và của đơn vị về công tác an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ, bảo vệ môi trường, không có vụ cháy nổ nào xảy ra. Trong 9 tháng đầu năm, Tập đoàn đã tích cực đôn đốc các đơn vị tổng hợp, rà soát và cập nhật số liệu kế hoạch sửa chữa lớn năm 2020, có đề xuất điều chỉnh đảm bảo phù hợp và sát với thực tiễn, yêu cầu sản xuất kinh doanh của các đơn vị đồng thời tiếp tục đôn đốc việc tăng cường quản trị đối với công tác sửa chữa thiết bị, nhà xưởng tại các đơn vị thành viên;...

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, phòng chống dịch Covid-19 cũng được Tập đoàn quan tâm chú trọng. Tập đoàn đã chủ động bám sát chỉ đạo của Chính phủ, của Ủy ban quản lý vốn nhà nước và Bộ ngành để có các giải pháp ứng phó kịp thời đối với diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 nhằm ổn định sản xuất, ...

Cùng với việc thực hiện các công tác trên, quý III/2020, công tác đảng, công đoàn, đoàn thanh niên trong toàn Tập đoàn tiếp tục được ưu tiên chú trọng. Đảng ủy Tập đoàn đã tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 – 2025; Đảng ủy Tập đoàn đã lãnh đạo, chỉ đạo Hội đồng thành viên, Ban Tổng giám đốc Tập đoàn, các cấp ủy trực thuộc, người đại diện phần vốn của Tập đoàn tại các đơn vị thành viên: chỉ đạo tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 89-NQ/ĐU ngày 20/1/2020 của Đảng ủy Tập đoàn về nhiệm vụ công tác năm 2020; thực hiện tốt việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông và Hội nghị người lao động năm 2020 tại các công ty, đơn vị thành viên; … Hoạt động công đoàn trong 9 tháng qua tiếp tục tập trung vào nhiệm vụ chính là chăm lo đời sống và bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động; đồng thời tổ chức các phong trào thi đua, đặc biệt là phong trào thi đua lao động giỏi lao động sáng tạo tới từng đơn vị.

Ngoài việc thực hiện các công tác trên, trong 9 tháng qua, Tập đoàn vẫn tích cực tham gia chỉ đạo thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh tại các công ty liên doanh liên kết; Thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” và thực hiện Quy chế mua bán sản phẩm, dịch vụ giữa các đơn vị thành viên thuộc Tập đoàn; …

Trên cơ sở kết quả của quý III và 9 tháng đầu năm 2020, Hội nghị đã đề ra mục tiêu trong quý IV/2020 là: Giá trị sản xuất công nghiệp tính theo giá thực tế đạt 9.891 tỷ đồng, ước thực hiện năm đạt 37.611 tỷ đồng; Doanh thu đạt 11.738 tỷ đồng, ước thực hiện năm đạt 41.293 tỷ đồng; Lợi nhuận của các đơn vị thuộc Đề án 1468 lỗ 996 tỷ đồng, các đơn vị còn lại lãi 296 tỷ đồng; ước cả năm các đơn vị còn lại lãi 1.506 tỷ đồng.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Phú Cường, Bi thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV nhấn mạnh, trong quý IV có đã có tín hiệu tốt cho một số ngành cho nên các đơn vị cần phải xây dựng kế hoạch, hoạch định cho mình. Đồng chí yêu cầu, trong lúc khó khăn, nhiều biến động các đơn vị cần xử lý, giải quyết, cố gắng nhiều hơn nữa để vượt qua, hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ đã đề ra. Đồng thời các đơn vị cần lưu ý xây dựng kế hoạch 5 năm (2021 - 2025), đây là nhiệm vụ hết sức quan trọng cho chiến lược phát triển trong giai đoạn mới. Đồng chí cũng mong rằng trong Hội nghị này các đại biểu cùng nhau thảo luận, phân tích để có các hành động phù hợp, cố gắng hoàn cao nhất mục tiêu kế hoạch đặt ra cho năm 2020 đầy biến động, khó khăn và xây dựng phương án hợp lý cho năm 2021 và những năm tiếp theo.

Kết luận Hội nghị, đồng chí Phùng Quang Hiệp, Tổng giám đốc Tập đoàn nêu rõ, trong quý III, mặc dù dịch bệnh tác động nhiều chiều với tất cả lĩnh vực của Tập đoàn, tuy nhiên Tập đoàn đã bám sát chỉ đạo của Chinh phủ, của các Bộ, Ngành triển khai các giải pháp ứng phó kịp thời trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh để ổn định sản xuất. Bên cạnh các nhóm, ngành như phân bón, hóa chất cơ bản vẫn gặp nhiều khó khăn thì một số đơn vị đã nắm bắt cơ hội, đa dạng hóa sản phẩm, tái cơ cấu chuỗi cung ứng, phát huy vai trò điều tiết, bình ổn giá thực hiện mục tiêu kép là phòng chống dịch và đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh. Các đơn vị cao su, điện hóa vẫn duy trì hoạt động sản xuất có hiệu quả, đảm bảo việc làm, thu nhập cho người lao động. Đặc biệt trong 9 tháng Tập đoàn không có trường hợp nào nhiệm Covid-19. Để đạt được những kết quả tích cực như vậy là sự nỗ lực cố gắng đáng ghi nhận của tập thể lãnh đạo và người lao động của các đơn vị thành viên.

Trong thời gian tới, đồng chí yêu cầu các Ban và các Đơn vị thành viên cần triển khai thực hiện một số nhiệm vụ trong tâm: Với các Ban của Tập đoàn cần chủ động nhất, tích cực nhất hỗ trợ phối hợp với các đơn vị thành viên giải quyết các khó khăn, vướng mắc. Đẩy nhanh tiến trình giải quyết công việc, đảm bảo tiến độ và chất lượng, đặc biệt là xử lý nhanh chóng và kịp thời các kiến nghị, đề xuất; Căn cứ vào khó khăn của dịch bệnh tác động tiêu cực đến sản xuất kinh doanh của đơn vị cần xem xét, cân đối quỹ lương 2020 hợp lý trình Tổng giám đốc xem xét quyết định nhằm đảm bảo thu nhập cho người lao động; Phối hợp với các đơn vị thành viên hoàn thành công tác xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng năm 2021; Phối hợp chặt chẽ với các đơn vị sản xuất phân bón trong việc kiến nghị sửa đổi luật thuế 71 liên quan đến thuế giá trị gia tăng đối với phân bón. Đối với các các ngành: Ngành phân bón, đề nghị các đơn vị lập kế hoạch sản xuất và tiêu thụ sản phẩm. Tranh thu cơ hội, bám sát thị trường truyền thống đồng thời đẩy mạnh tiêu thu thị trường mới và xuất khẩu, đặc biệt lưu ý thu hồi công nợ; Với 4 đơn vị khó khăn, cần chủ động xây dựng phương án kế hoạch cụ thể để ổn định sản xuất, gắn sản xuất với thị trường, đảm bảo tổn kho nguyên liệu, sản phẩm ở mức hợp lý nhất. Đặc biệt lưu ý, sản xuất chỉ thực hiện khi chi phí biến đổi thấp hơn giá bán; Apatit cần tập trung nguồn lực, căn cứ nhu cầu để linh hoạt, điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh, tìm mọi giải pháp nhằm giá giá thành sản phẩm; Ngành Cao su - Điện hóa, tiếp tục bám sát tình hình, tận dụng thời cơ để đẩy mạnh tiêu thụ, phát huy hết năng lực, máy móc thiết bị đã và đang đầu tư để tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh ở mức cao nhất; Ngành sản phẩm chất tẩy rửa, tiếp tục phát huy kết quả đã đạt được trong những tháng đầu năm, yêu cầu các đơn vị tiếp tục mở rộng thị trường, nghiên cứu phát triển sản phẩm mới để tăng tính cạnh tranh, đáp ứng yêu cầu khắt khe của thị trường.

Đồng chí nhấn mạnh, bên cạnh các sản phẩm truyền thống, việc nghiên cứu các sản phẩm mới là yêu cầu đặc biệt quan trọng cho sự tồn tại và phát triển của công ty, vì vậy, đồng chí yêu cầu các đơn vị nghiêm túc nghiên cứu phát triển các sản phẩm mới có tính khả thi mang lại hiệu quả tốt cho doanh nghiệp. Tại Hội nghị, đồng chí kêu gọi các đồng chí lãnh đạo các đơn vị thật sự đoàn kết, thật sự tâm huyết, thật sự trách nhiệm để lãnh đạo đơn vị vượt qua những khó khăn thách thức, phấn đấu đạt kết quả sản xuất kinh doanh thật sự ở mức cao nhất, làm tiền đề cho năm 2021 và năm bắt đầu cho kế hoạch 5 năm (2021 - 2025).

Nguyễn Hương

Sponsor links (Provided by VIEPortal.net - The web cloud services for enterprises)
Thiết kế web, Thiết kế website, Thiết kế website công ty, Dịch vụ thiết kế website, Dịch vụ thiết kế web tối ưu, Giải pháp portal cổng thông tin, Xây dựng website doanh nghiệp, Dịch vụ web bán hàng trực tuyến, Giải pháp thương mại điện tử, Phần mềm dịch vụ web, Phần mềm quản trị tác nghiệp nội bộ công ty,