Vinachem tổ chức khóa học “Kiểm soát nội bộ theo khung COSO”

02:47' PM - Thứ sáu, 17/07/2020

Trong 2 ngày (16 và 17/7/2020), tại Hà Nội, Tập đoàn Hóa chất Việt Nam đã khai giảng khóa học Kiểm soát nội bộ & quản trị rủi ro khung COSO cho hơn 100 học viên đến từ các đơn vị thành viên trong Tập đoàn.

Các nội dung chính về kiểm soát nội bộ được truyền đạt trong khóa học gồm: Phân biệt kiểm toán nội bộ, quản trị rủi ro và tuân thủ; Giới thiệu về hệ thống kiểm soát nội bộ; Môi trường kiểm soát; Các hoạt động kiểm soát nội bộ; Thông tin và truyền thông; Hoạt động giám sát; Yêu cầu về kiểm soát nội bộ tại các Tập đoàn Nhà nước ở Việt Nam; Khung kiểm toán nội bộ theo thông lệ quốc tế. Bên cạnh đó, các học viên cũng được truyền đạt các nội dụng về quản trị rủi ro trong doanh nghiệp như: Giới thiệu về quản trị rủi ro doanh nghiệp (ERM); Chiến lược rủi ro; Khẩu vị rủi ro; Văn hóa rủi ro; Quuy trình quản lý rủi ro; Cấu phần quản trị rủi ro; Những rủi ro điển hình trong quản lý tài sản; Quản trị rủi ro gian lận.

Khóa học đã giúp các học viên hiểu rõ về khái niệm quan trọng của Hệ thống kiểm soát nội bộ; xác định rõ các mục tiêu và cấu phần của hệ thống kiểm soát nội bộ; nắm được phương pháp đánh giá thiết kế và sự hiệu quả trong vận hành của hệ thống kiểm soát nội bộ hiện tại của đơn vị mình; hiểu rõ về cách thức đánh giá tầm quan trọng của thông tin, công tác truyền thông và giám sát các hoạt động với hệ thống kiểm soát nội bộ. Thêm vào đó, các học viên cững có thể xác định được các rủi ro trọng yếu và các mục tiêu kiểm soát trong các quy trình hoạt động chính của tổ chức nói trên; được trang bị phương pháp và kỹ thuật đánh giá được sự phù hợp về thiết kế và sử hiệu quả trong vận hành của các hoạt động kiểm soát chi tiết trong các quy trình kiểm soát; đồng thời nắm vững được công cụ danh mục hoạt động kiểm soát sử dụng để đánh giá Hệ thống kiểm soát nội bộ hiện tại của đơn vị với các mẫu biểu cụ thể; …

Sponsor links (Provided by VIEPortal.net - The web cloud services for enterprises)
Thiết kế web, Thiết kế website, Thiết kế website công ty, Dịch vụ thiết kế website, Dịch vụ thiết kế web tối ưu, Giải pháp portal cổng thông tin, Xây dựng website doanh nghiệp, Dịch vụ web bán hàng trực tuyến, Giải pháp thương mại điện tử, Phần mềm dịch vụ web, Phần mềm quản trị tác nghiệp nội bộ công ty,