Vinachem: Xếp loại doanh nghiệp năm 2010

02:35' PM - Thứ hai, 04/07/2011

Ngày 27/6/2011, Tổng giám đốc Tập đoàn Hóa chất Việt Nam đã ký Quyết định số 240/QĐ-HCVN về việc xếp loại doanh nghiệp, theo đó xếp loại A cho Công ty mẹ - Tập đoàn Hóa chất Việt Nam và xếp loại doanh nghiệp năm 2010 cho 25 Công ty thuộc Tập đoàn như sau:

TT

Chỉ tiêu

Xếp loại năm 2010

I

Các doanh nghiệp xếp loại A

A

1

Công ty mẹ - Tập đoàn Hóa chất Việt Nam

A

2

Công ty TNHH 1 TV Apatit Việt Nam

A

3

Công ty Phân bón Bình Điền

A

4

Công ty cổ phần Supe PP & HC Lâm Thao

A

5

Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển

A

6

Công ty TNHH 1 TV Phâm đạm & HC Hà Bắc

A

7

Công ty cổ phần Phân bón Miền Nam

A

8

Công ty TNHH 1 TV Hóa chất cơ bản Miền Nam

A

9

Công ty TNHH 1 TV DAP – Vinachem

A

10

Công ty cổ phần Phân bón & HC Cần Thơ

A

11

Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng

A

12

Công ty cổ phần CN Cao su Miền Nam

A

13

Công ty cổ phần Phân lân Ninh Bình

A

14

Công ty cổ phần Bột giặt LIX

A

15

Công ty cổ phần Bột giặt NET

A

16

Công ty cổ phần SX và TM Phương Đông

A

17

Công ty cổ phần Ắc quy Tia Sáng

A

18

Công ty cổ phần Pin - Ắc quy miền Nam

A

19

Công ty cổ phần Xà Phòng Hà Nội

A

II

Các doanh nghiệp thuốc Tập đoàn xếp loại B

1

Công ty TNHH 1 TV Hơi kỹ nghệ que hàn

B

2

Công ty cổ phần Hóa chất Việt Trì

B

3

Công ty cổ phần Thuốc sát trùng Việt Nam

B

4

Công ty cổ phần Sơn chất dẻo

B

5

Công ty cổ phần Cao su Sao Vàng

B

6

Công ty cổ phần Thiết kế CN Hóa chất

B

7

Công ty cổ phần CN Hóa chất & Vi sinh

B

Sponsor links (Provided by VIEPortal.net - The web cloud services for enterprises)
Thiết kế web, Thiết kế website, Thiết kế website công ty, Dịch vụ thiết kế website, Dịch vụ thiết kế web tối ưu, Giải pháp portal cổng thông tin, Xây dựng website doanh nghiệp, Dịch vụ web bán hàng trực tuyến, Giải pháp thương mại điện tử, Phần mềm dịch vụ web, Phần mềm quản trị tác nghiệp nội bộ công ty,