Giá cao su tại các thị trường kỳ hạn thế giới cuối ngày 26/5/2010

11:12' AM - Thứ năm, 27/05/2010

*) Giá cao su kỳ hn ti th trường Thượng Hi (ShangHai Futures Exchange – SFE) (NDT/tn)

Giao
tháng

Giá
mở cửa

Giá
thấp

Giá
cao

Giá
hiện tại

Tăng
giảm

06.2010

23100

22950

23100

23000

+95

07.2010

22700

22700

23150

22920

+195

08.2010

22500

22415

22845

22520

+145

09.2010

22305

22280

22560

22440

+435

10.2010

22300

22010

22300

22210

+435

11.2010

21810

21750

22080

22040

+430

01.2011

22100

22050

22300

22260

+380

03.2011

22060

22060

22400

22250

+180

04.2011

22000

22000

22385

22320

+205

05.2011

22375

22300

22530

22360

+60

*) Giá cao su kỳ hn ti th trường Tokyo (Tokyo Commodity Exchange) (Yên/Kg)

Giao tháng

Cuối ngày trước

Mở cửa

Cao

Thấp

Hiện tại

Thay đổi

Khối lượng

06.2010

352.0

360.0

363.0

350.0

363.0

+11.0

226

07.2010

332.1

335.0

342.0

335.0

341.6

+9.0

496

08.2010

296.2

298.2

308.8

298.2

307.0

+12.1

431

09.2010

277.1

280.2

285.2

280.2

284.2

+6.7

535

10.2010

271.0

275.1

278.6

273.8

275.7

+4.9

4,866

11.2010

-

275.0

277.1

271.6

273.6

-

6,174

Total

12,728

*) Giá cao su ti Malaixia (Malaixian rubber exchange – MRE)

Giao tháng 6/2010

(Sen/Kg)

US Cents/Kg

Giá bán

Giá mua

Giá bán

Giá mua

SMR CV

1180.50

1192.50

357.10

360.70

SMR L

1138.00

1149.50

344.20

347.70

SMR 5

-

959.00

-

290.10

SMR 10

939.50

949.00

284.20

287.05

SMR 20

937.50

947.00

283.60

286.45

*) Giá cao su RSS3 kỳ hn ti Trung tâm giao dch hàng hóa nông sn Thái Lan (Agricultural Futures Exchange of Thailand – AFE) (Baht/kg)

Giao tháng

Ngày trước

Mở cửa

Giá cao

Giá thấp

Giá hiện tại

Thay đổi

06.2010

122.00

97.65

124.00

97.65

124.00

+2.00

07.2010

108.70

113.40

+4.70

08.2010

101.00

105.50

+4.50

09.2010

99.00

101.00

102.00

101.00

102.00

+3.00

10.2010

96.30

98.00

99.50

97.45

98.60

+2.30

11.2010

95.55

97.50

98.30

96.80

98.30

+2.75

12.2010

95.60

97.50

98.00

96.80

98.00

+2.40

Sponsor links (Provided by VIEPortal.net - The web cloud services for enterprises)
Thiết kế web, Thiết kế website, Thiết kế website công ty, Dịch vụ thiết kế website, Dịch vụ thiết kế web tối ưu, Giải pháp portal cổng thông tin, Xây dựng website doanh nghiệp, Dịch vụ web bán hàng trực tuyến, Giải pháp thương mại điện tử, Phần mềm dịch vụ web, Phần mềm quản trị tác nghiệp nội bộ công ty,