Vai trò của doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Philippin

12:00' AM - Chủ nhật, 11/05/2003

Doanh nghiệp vừa và nhỏ chiếm hơn 99% tổng số doanh nghiệp ở Philippin, thu hút hơn 55% lực lượng lao động của cả nước và đóng góp khoảng 28,1% vào tổng sản phẩm xã hội. Khoảng 609% các công ty xuất khẩu của Philippin là doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Chính phủ Philippin nhận thức rằng doanh nghiệp vừa và nhỏ đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển những ngành mới và tạo công ăn việc làm cho người lao động ở những khu vực ngoại ô. Do đó, hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ trở thành một chiến lược để đem lại sự cân bằng cho các ngành công - nông nghiệp và tạo sự công bằng trong thu nhập.

Hệ thống tài chính Philippin gồm hai bộ phận cấu thành, hệ thống các ngân hàng và các tổ chức phủ ngân hàng. Hệ thống ngân hàng được chia thành 4 loại, mà chỉ căn cứ vào tên gọi của chúng, người ta có thể biết được mức độ dịch vụ và khả năng cho vay của ngân hàng đó. Đó là các ngân hàng thương mại, ngân hàng tiết kiệm, ngân hàng nông thôn và ngân hàng Nhà nước.

Ba loại ngân hàng đầu tiên đều do tư nhân làm chủ và điều hành. Ngân hàng Nhà nước - như ngân hàng nhà đất và ngân hàng phát triển của Phihppin - thường cho các dự án nông nghiệp và phi nông nghiệp vay; đó là các dự án mà các ngân hàng tư nhân thường không cho vay vì mức độ rủi ro cao.

Khu vực phi ngân hàng bao gồm các công ty bảo hiểm, các tổ chức đầu tư, các hoạt động ủy thác và các tổ chức tài chính trung gian  khác, trong số đó có cả các nhà đầu tư dưới dạng cho vay và các cửa hàng cầm đồ. Cũng giống như đối với khu vực ngân hàng, Chính phủ chỉ trực tiếp tham gia vào các nghiệp vụ đặc biệt như dành các hạn ngạch tín dụng cho các hoạt động tín dụng qui mô nhỏ của tổ chức tư nhân hay các tổ chức phi chính phủ.

Khu vực tài chính ở Philippin hiện nắm giữ khoảng 1,3 ngàn tỷ pêsô (tương đương với khoảng 38 tỷ đô la) trong đó có 1 ngàn tỷ nằm trong hệ thống ngân hàng, phần còn lại thuộc các tổ chức phi tài chính.

Khoảng 20% tổng số vốn mà khu vực này nắm giữ là dành cho doanh nghiệp vừa và nhỏ. Con số này chưa tính đến một số vốn khá lớn do các nhà cho vay không chính thức đầu tư vào các hộ kinh doanh.

Trong thập kỷ trước, nguồn vốn dành cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ rất hạn chế, đặc biệt là nguồn vốn ngân hàng. Sở dĩ đạt được con số như hiện nay là do Chính phủ philippin đã đưa ra hàng loạt các chính sách quy định  các tổ chức tài chính, đặc biệt ngân hàng phải dành một tỷ lệ nhất định trong tổng số vốn đầu tư cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ vay. Luật Magna Carta quy định ngân hàng phải dành 10% trong tổng số các khoản cho vay cho doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Một biện pháp khác của Chính phủ nhằm tạo ra các nguồn vốn hỗ trợ cho doanh nghiệp vừa và nhỏ là triển khai các chương trình tín dụng đặc biệt dành cho các doanh nghiệp này . Như vậy, tổng số tiền lên tới hơn 30 tỷ pê-sô. Nguồn vốn để thực hiện các chương trình này được cấp từ ngân hàng quốc gia, hoặc từ các nguồn vốn dư thừa của các tổ chức tài chính nhà nước như hệ thống an ninh xã hội và hệ thống bảo hiểm dịch vụ chính phủ và các nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA).

Một quyết định của chính phủ nhằm nâng cao khả năng tiếp cận của doanh nghiệp vừa và nhỏ đến các nguồn vốn là cho phép thành lập ngân hàng và chi nhánh. Không giống như trong thập kỷ trước, khi mà các ngân hàng bị hạn chế lập thêm chi nhánh thì ngày nay các ngân hàng thương mại và tiết kiệm có thể thành lập chi nhánh ở bất cứ chỗ nào họ muốn. Chính sách này để khuyến khích một số ngân hàng mở chi nhánh ở các vùng nông thôn, nơi có lượng khách hàng lớn.

Cả khu vực ngân hàng và phi ngân hàng có văn phòng ở 10.174 địa điểm trên cả nước. Khu vực ngân hàng có hơn 4000 và khu vực phi ngân hàng có hơn 5.000 văn phòng, 40% số văn phòng này được đặt ở Manila - thủ đô của Philippin. Số văn phòng còn lại được phân bổ rải rác ở 72 tỉnh và những khu vực mà có nhiều doanh nghiệp vừa và nhỏ hoạt động. Mặc dù, hầu hết các văn phòng đặt ở thủ đô, nhưng nhờ có chính sách tự do lập chi nhánh các tổ chức tài chính đã hiện diện nhiều hơn ở vùng nông thôn.

Trong những năm qua ở Philippin, nhiều kế hoạch tài chính cho doanh nghiệp vừa và nhỏ đưa được đưa ra. Phòng Thương mại và Công nghiệp Philippin thống kê được 156 chương trình tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ. Số lượng các chương trình như vậy đã cho thấy mức độ quan tâm của các tổ chức chính phủ và tư nhân.

Hệ thống phân phối dịch vụ của các chương trình trên được thực hiện bởi các tổ chức của chính phủ, ngân hàng, các tổ chức phi tài chính và các hợp tác xã.

Mức độ sẵn có của các nguồn vốn .cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ không còn là vấn đề ở Philippin nữa. Điều cần quan tâm là xem xét khả năng tiếp cận các nguồn tín dụng này đến của doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Có thể nêu ví dụ về hoạt động của một ngân hàng trong năm 1993. Trong tổng số 25 tỷ pê sô dành cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ thì chỉ có 22 tỷ thực tế được giải ngân cho các doanh nghiệp này. Tuy nhiên trở ngại trong việc cho doanh nghiệp vừa và nhỏ vay là chi phí giao dịch cao và nhiều rủi ro.

Các ngân hàng lấy lý do rằng khoản tiền cho 10 doanh nghiệp vừa và nhỏ vay tương đương với khoản vay của một công ty lớn. Thủ tục cho vay đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ cũng như doanh nghiệp lớn đều mất cùng một khoản thời gian như nhau. Do đó các ngân hàng thích tập trung vào những khách hàng lớn hơn.

Khách hàng là các công ty lớn thì rủi ro cũng ít hơn. Mặt khác, các công ty lớn dễ đáp ứng các yêu cầu thế chấp và bảo lãnh, trong khi hầu hết doanh nghiệp vừa và nhỏ ít có khả năng đáp ứng được các yêu cầu thế chấp. Thậm chí ngay các tổ chức tín dụng không phải là ngân hàng, như các tổ chức phi chính phủ cũng lo lắng như vậy. Nguồn vốn của các tổ chức này thường giới hạn ở một số khách hàng nhất định để họ có thể chịu ít chi phí giao dịch và chịu ít rủi ro.

Để giải quyết những lo lắng trên, nhiều chương trình tài chính đã buộc phải đưa ra các điều khoản nhằm giúp các doanh nghiệp nhỏ nâng cao mức độ tín chấp của mình. Bên cạnh các tổ chức chính phủ, các tổ chức tư nhân cũng đã trên khai các chương trình trọn gói nhằm giúp cho doanh nhân có khả năng tín chấp bằng cách cung cấp cho họ các loại dịch vụ nhằm giải quyết các vấn đề cần thiết giúp cho doanh nghiệp phát triển.  Các dịch vụ đó là hỗ trợ phát triển thị trường, hỗ trợ phát triển sản phẩm, đào tạo nâng cao tay nghề công nhân, đào tạo quản lý vốn và thậm chí các chương trình phát triển quản trị doanh nghiệp. Thực chất của các chương trình hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ nhằm nâng cao khả năng tín chấp của chúng đối với các ngân hàng.

QUỲNH CHÂU

Theo AFP, 29/12/97

Sponsor links (Provided by VIEPortal.net - The web cloud services for enterprises)
Thiết kế web, Thiết kế website, Thiết kế website công ty, Dịch vụ thiết kế website, Dịch vụ thiết kế web tối ưu, Giải pháp portal cổng thông tin, Xây dựng website doanh nghiệp, Dịch vụ web bán hàng trực tuyến, Giải pháp thương mại điện tử, Phần mềm dịch vụ web, Phần mềm quản trị tác nghiệp nội bộ công ty,