Vinachem: Tổng kết 10 năm thực hiện công tác giáo dục Quốc phòng - An ninh (2001 - 2010)

01:16' PM - Thứ sáu, 17/12/2010

Mới đây, tại Hà Nội, Tập đoàn Hóa chất Việt Nam (HCVN) đã tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện công tác giáo dục quốc phòng - an ninh (QPAN).

Báo cáo kết quả tại Hội nghị, ông Nguyễn Gia Tường, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn, Chỉ huy trưởng Ban CHQS (CHQS) Tập đoàn cho biết, dưới sự chỉ đạo hướng dẫn của các Bộ, ngành trung ương và trực tiếp là Hội đồng giáo dục QPAN Trung ương, Cục Dân quân Tự vệ, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, Ban CHQS Bộ Công thương; được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Đảng ủy và Lãnh đạo Tập đoàn nên công tác quốc phòng nói chung và công tác giáo dục QPAN nói riêng trong thời gian qua ngày càng được kiện toàn và bước đầu đạt những kết quả thiết thực.

Trong 10 năm qua, Tập đoàn đã thực hiện tốt việc quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc các văn bản của Đảng, nhà nước, Hội đồng giáo dục QPAN Trung ương, Ban Tổ chức Trung ương, Bộ Quốc phòng, Bộ Công thương về công tác giáo dục QPAN. Cụ thể là: Tập đoàn đã tập hợp các văn bản liên quan để chỉ đạo, thông báo kịp thời đến các công ty và các đơn vị sự nghiệp triển khai thực hiện nghiêm túc. Ban CHQS Tập đoàn thường xuyên chỉ đạo các đơn vị thành viên Tập đoàn kết hợp cùng cơ quan quân sự địa phương triển khai học tập, tập huấn kiến thức QPAN. Từ năm 2001 đến nay, công tác giáo dục QPAN được Tập đoàn thực hiện thường xuyên, nhất là từ năm 2008 đến nay đã đi vào chiều sâu và đạt kết quả tốt. Ngày 25/6/2008, Đoàn kiểm tra thuộc Bộ Quốc phòng đã có kết luận công tác quốc phòng, quân sự của Tập đoàn năm 2007 và 6 tháng đầu năm 2008 đạt kết quả khá; các đơn vị trong đợt kiểm tra đều được xếp loại khá, giỏi.

Hàng năm Tập đoàn đều ban hành các văn bản để hướng dẫn, chỉ đạo các đơn vị thành viên báo cáo việc triển khai các công tác quân sự nói chung và công tác giáo dục QPAN nói riêng; thực hiện tốt chế độ báo cáo 6 tháng và hàng năm. Bên cạnh đó, việc chỉ đạo công tác này còn được lồng ghép thông qua các cuộc giao ban hàng quý mà thành phần tham dự là giám đốc các công ty và các đơn vị sự nghiệp. Hầu hết chỉ huy trưởng Ban CHQS là giám đốc các đơn vị.

Các cơ quan chức năng của Tập đoàn luôn kịp thời tham mưu, đề xuất Lãnh đạo Tập đoàn triển khai các văn bản hướng dẫn chỉ đạo, đôn đốc các đơn vị trong Tập đoàn để triển khai kịp thời và có hiệu quả công tác giáo dục QPAN, đã chủ động theo dõi sát tình hình hoạt động của các đơn vị. Trên cơ sở đó, các cơ quan chức năng đã thường xuyên có văn bản đôn đốc, nhắc nhở, rút kinh nghiệm, kịp thời tham mưu, đề xuất với Đảng ủy, lãnh đạo Tập đoàn để không ngừng củng cố, hoàn thiện và từng bước nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban CHQS. Bên cạnh đó, Ban CHQS Tập đoàn cũng đã thường xuyên trao đổi công tác, nghiệp vụ với Cục Dân quân Tự vệ để tháo gỡ những vướng mắc trong quá trình chỉ đạo.

Những năm gần đây, Ban CHQS Tập đoàn luôn quan tâm đến việc rà soát, phân loại đối tượng cán bộ để tiến hành bồi dưỡng kiến thức QPAN; thường xuyên chỉ đạo các đơn vị cử cán bộ đi dự các lớp học do cơ quan quân sự các cấp tổ chức, đồng thời tự bồi dưỡng kiến thức cho các cán bộ đảng viên thông qua các buổi sinh hoạt đảng, tuyên truyền. Với việc triển khai nhiều hình thức, công tác này tiếp tục được hoàn thiện, số lượng và chất lượng không ngừng được nâng cao. Kết quả cụ thể: Tập đoàn đã cử 04/7 đồng chí là Lãnh đạo Tập đoàn tham dự lớp bồi dưỡng kiến thức QPaN thuộc đối tượng 1 do Ban Tổ chức Trung ương mở, 07/20 đồng chí tham dự lớp bồi dưỡng thuộc đối tượng 2 do Bộ Tư lệnh Thủ đô, Học Viện Chính trị, Quân khu 1, Quân khu 2 tổ chức. Trong thời gian tới, Tập đoàn sẽ cử tham dự lớp bồi dưỡng thuộc đối tượng 3; còn 100% cán bộ đảng viên cơ quan mẹ (thuộc đối tượng 5) đều được bồi dưỡng kiến thức QPAN thông qua các buổi sinh hoạt chi bộ.

Thông qua bồi dưỡng kiến thức QPAN cho cán bộ đảng viên thuộc các đối tượng, đã nâng cao một bước nhận thức về đường lối cách mạng, chính sách quân sự của Đảng và Nhà nước trong tình hình mới; chiến lược QPAN trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; công tác quốc phòng quân sự địa phương;... Từ đó giúp cho đội ngũ cán bộ đảng viên nêu cao cảnh giác cách mạng, củng cố thêm kiến thức.

Nhìn chung, trong 10 năm qua, Đảng ủy, Lãnh đạo Tập đoàn và các đơn vị đã tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị định của Đảng và Nhà nước và các văn bản của Bộ quốc phòng, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và thống nhất cao trong hành động của từng CBCNV đối với công tác QPAN. Đặc biệt là sự chuyển biến lớn trong nhận thức đối với đội ngũ cán bộ làm công tác tham mưu, chỉ huy và chỉ đạo công tác quốc phòng trong đơn vị.

Trong những năm tới, trước tình hình thế giới và khu vực tiếp tục diễn biến hết sức phức tạp, tiềm ẩn đối trọng quốc tế về chạy đua vũ trang, chiến tranh cục bộ, xung đột sắc tộc tôn giáo ở nhiều nơi..., Tập đoàn đã xác định: sẽ tiếp tục nỗ lực cố gắng, huy động và phát huy mọi nguồn lực để hoàn thành mọi nhiệm vụ nhằm góp phần ổn định nền kinh tế chung của cả nước. Đối với công tác giáo dục QPAN, Đảng ủy và Lãnh đạo Tập đoàn tiếp tục quan tâm, chỉ đạo, Ban CHQS Tập đoàn sẽ nỗ lực hơn nữa để tham mưu, đề xuất giúp lãnh đạo nhằm không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc. Đặc biệt là bồi dưỡng kiến thức QPAN để ngày càng nâng cao trình độ nhận thức, trách nhiệm của mỗi cán bộ đảng viên đối với công tác quân sự trong tình hình mới.

N.H

Sponsor links (Provided by VIEPortal.net - The web cloud services for enterprises)
Thiết kế web, Thiết kế website, Thiết kế website công ty, Dịch vụ thiết kế website, Dịch vụ thiết kế web tối ưu, Giải pháp portal cổng thông tin, Xây dựng website doanh nghiệp, Dịch vụ web bán hàng trực tuyến, Giải pháp thương mại điện tử, Phần mềm dịch vụ web, Phần mềm quản trị tác nghiệp nội bộ công ty,