Vinachem: kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm 2016

09:47' AM - Thứ ba, 04/10/2016

Ngày 08/07/2016, Tập đoàn Công nghiệp Hóa chất Việt Nam (Vinachem) đã tổ chức Hội nghị giao ban nhằm cập nhật kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh quý II và 6 tháng đầu năm 2016 và triển khai nhiệm vụ công tác quý III/2016.

6 tháng đầu năm 2016, tình hình sản xuất kinh doanh của các đơn vị thuộc Vinachem gặp rất nhiều khó khăn về tiêu thụ sản phẩm. Nhu cầu thị trường trong và ngoài nước đối với sản phẩm phân bón, săm lốp ôtô xuống rất thấp. Theo đó, sản lượng sản xuất, tiêu thụ, doanh thu, lợi nhuận của hầu hết các sản phẩm phân bón, săm lốp ôtô giảm mạnh so với cùng kỳ năm 2015 đã ảnh hưởng lớn đến doanh thu, lợi nhuận của các doanh nghiệp thuộc Tập đoàn. Vì vậy các chỉ tiêu cơ bản đạt được trong quý II và 6 tháng đầu năm 2016 của toàn Tập đoàn đều giảm so với cùng kỳ năm 2015, cụ thể: giá trị sản xuất công nghiệp tính theo giá thực tế quý II ước đạt 10.379 tỷ đồng, lũy kế 6 tháng ước đạt 20.918 tỷ đồng, giảm 10,1%. Doanh thu quý II ước đạt 12.069 tỷ đồng, lũy kế 6 tháng ước đạt 21.521 tỷ đồng, giảm 7,4%. Nhóm sản phẩm có giá trị sản xuất công nghiệp giảm mạnh là nhóm phân bón và thuốc bảo vệ thực vật, giảm 18,7%. Doanh thu của nhóm ngành hàng này cũng giảm 12,0% so với cùng kỳ năm 2015.

Trong 6 tháng đầu năm, Tập đoàn đã sản xuất và cung ứng cho thị trường 1.821 nghìn tấn phân bón các loại, 1.235 nghìn chiếc lốp ô tô, hơn 3,5 triệu chiếc săm lốp xe máy, 205 nghìn tấn chất giặt rửa và nhiều sản phẩm hoá chất phục vụ nhu cầu sản xuất và đời sống xã hội. Một số sản phẩm có sản lượng tăng so với cùng kỳ là: lốp ô tô tăng 14%, quặng apatit tăng 1,4%, săm ô tô tăng 12,9%, pin tăng 5,4%, ắc quy tăng 19,2%, chất giặt rửa tăng 6,1% so với cùng kỳ năm 2015, song vẫn còn các sản phẩm có sản lượng giảm như lân chế biến, NPK, đạm urê, DAP...

Đối với công tác đầu tư xây dựng, giá trị thực hiện 6 tháng đầu năm đạt 1.518 tỷ đồng, bằng 38% kế hoạch đầu tư xây dựng của năm. Giá trị thực hiện đầu tư xây dựng trong 6 tháng đầu còn thấp là do: một số dự án phải giãn tiến độ để phù hợp với tình hình sản xuất và tiêu thụ sản phẩm của đơn vị; một số dự án bị chậm tiến độ do các thủ tục thẩm định, phê duyệt thiết kế, phương án đền bù giải phóng mặt bằng,… bị kéo dài. Hiện nay Tập đoàn vẫn đang tập trung mọi nguồn lực cho các dự án trọng điểm: Dự án Đầu tư khai thác và chế biến muối mỏ tại Lào; Dự án sản xuất nguyên liệu thuốc kháng sinh và một số dự án quan trọng khác.

Công tác kỹ thuật, khoa học công nghệ, an toàn vệ sinh lao động và bảo vệ môi trường luôn được Tập đoàn quan tâm, do đó trong 6 tháng qua Tập đoàn đã hoàn thành tổ chức đánh giá, nghiệm thu, quyết toán thực hiện toàn bộ các nhiệm vụ KHCN cấp Tập đoàn năm 2015. Các nhiệm vụ khoa học công nghệ nghiệm thu đều được Hội đồng nghiệm thu đánh giá từ loại đạt trở lên. Từ kết quả đạt được, Tập đoàn đã hướng dẫn các đơn vị xây dựng, đề xuất và chuẩn bị tổ chức tuyển chọn các nhiệm vụ KHCN cấp Tập đoàn năm 2016. Thêm vào đó, Tập đoàn còn làm việc với một số đối tác trong và ngoài nước để tìm kiếm các khả năng hợp tác phát triển sản xuất đối với lĩnh vực hóa chất và phân bón như sản xuất MgO từ bùn thải Dự án muối mỏ Việt Lào; sản xuất hóa chất cơ bản xút - clo định hướng cho việc phát triển ngành HCCB và công nghệ sản xuất xút vảy… Cùng với việc làm tốt công tác khoa học công nghệ, trong 6 tháng qua các đơn vị thành viên trong Tập đoàn đã không để xảy ra vụ tai nạn lao động và cháy nổ nào. Các đơn vị thực hiện đầy đủ các nội dung kế hoạch công tác bảo hộ lao động và chăm sóc sức khỏe người lao động; đồng thời các đơn vị còn tích cực triển khai chương trình “Tuần lễ quốc gia về an toàn - vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ lần thứ 18 năm 2016” và tuyên truyền, hướng dẫn vận động người lao động tham gia.

Công tác đổi mới cơ cấu tổ chức, tái cấu trúc quản trị doanh nghiệp trong 6 tháng qua đã được Tập đoàn triển khai tốt, trong đó: Tập đoàn đã hoàn thiện và trình Bộ Công thương dự thảo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn; đã xây dựng Dự thảo Đề án đổi mới sắp xếp và tái cơ cấu doanh nghiệp của Tập đoàn giai đoạn 2016-2020 để trình Bộ Công Thương và Thủ tướng Chính phủ. Trong quý II/2016, Tập đoàn đã chỉ đạo hoàn thành cổ phần hóa Xí nghiệp khai thác - Dịch vụ Khoáng sản Phú Thọ và tích cực triển khai thực hiện thoái vốn tại các doanh nghiệp theo đề án tái cơ cấu đã được Chính phủ phê duyệt. Bên cạnh đó, Tập đoàn đã hoàn thành xây dựng thang, bảng lương và phương án chuyển xếp lương của Công ty Mẹ, cũng như ở một số đơn vị thành viên theo hướng dẫn tại Nghị định số 49/2013/NĐ-CP và Thông tư số 17/2015/TT-BLĐTBXH.

Song song với các hoạt động của công tác chính quyền, hoạt động Đảng, Công đoàn, Đoàn thanh niên trong toàn Tập đoàn cũng luôn được ưu tiên chú trọng. Đảng ủy Tập đoàn đã lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn các cấp ủy trực thuộc và các tổ chức đoàn thể phổ biến, tuyên truyền về kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; tuyên truyền về bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021; xây dựng kế hoạch tuyên truyền và kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2016;… Hoạt động công đoàn trong 6 tháng qua tiếp tục tập trung vào nhiệm vụ chính là chăm lo đời sống và bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động; đồng thời tổ chức các phong trào thi đua, đặc biệt là phong trào thi đua lao động giỏi lao động sáng tạo tới từng đơn vị. Bên cạnh đó, với sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Tập đoàn, Đoàn Khối Doanh Nghiệp Trung ương, sự chỉ đạo tạo điều kiện của Chính quyền, sự phối hợp của Công đoàn Công nghiệp Hóa chất Việt Nam, Đoàn Thanh niên Tập đoàn đã thực hiện tốt chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên 6 tháng đầu năm 2016.

Ngoài việc thực hiện các công tác trên, trong 6 tháng qua, Tập đoàn đã tích cực tham gia chỉ đạo thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh tại các công ty liên doanh liên kết; thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” và thực hiện Quy chế mua bán sản phẩm, dịch vụ giữa các đơn vị thành viên thuộc Tập đoàn;...

Mặc dù kết quả sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm đạt được chưa cao, nhưng đây cũng là cơ sở để Tập đoàn đề ra mục tiêu cho quý III và quý tiếp theo. Theo đó, Tập đoàn sẽ phấn đấu đạt các mục tiêu sản xuất kinh doanh quý III/2016 như sau: Giá trị sản xuất công nghiệp quý III tính theo giá thực tế phấn đấu đạt 13.182 tỷ đồng, tăng 23%; lũy kế 9 tháng đầu năm đạt 32.900 tỷ đồng, tăng 1% so với năm 2015; Doanh thu phấn đấu đạt 12.912 tỷ đồng, tăng 24%, lũy kế 9 tháng đầu năm 2016 đạt 34.434 tỷ đồng, tăng 0,5% so với cùng kỳ năm trước.

Như vậy, nhiệm vụ đặt ra trong quý III/2016 và các tháng tiếp theo còn rất nặng nề. Trong thời gian tới, toàn thể lãnh đạo và CBCNV Tập đoàn phải khắc phục mọi khó khăn, nêu cao vai trò trách nhiệm, đoàn kết, hỗ trợ lẫn nhau để hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra trong quý III/2016 nhằm tiến tới hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ của cả năm 2016.

Sponsor links (Provided by VIEPortal.net - The web cloud services for enterprises)
Thiết kế web, Thiết kế website, Thiết kế website công ty, Dịch vụ thiết kế website, Dịch vụ thiết kế web tối ưu, Giải pháp portal cổng thông tin, Xây dựng website doanh nghiệp, Dịch vụ web bán hàng trực tuyến, Giải pháp thương mại điện tử, Phần mềm dịch vụ web, Phần mềm quản trị tác nghiệp nội bộ công ty,