Báo cáo công bố thông tin về thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam năm 2020

19/08/2021 11:15' AM
Thực hiện quy định về công bố thông tin theo Nghị định số 47/2021/NĐ-CP ngày 01 tháng 04 năm 2021 của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số điều của Luật Doanh nghiệp, Tập đoàn Hóa chất Việt Nam kính gửi Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp; Bộ kế hoạch và Đầu tư báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của Tập đoàn năm 2020 (Biểu số 6 theo file đính kèm).

Báo cáo tài chính riêng giữa niên độ năm 2021

19/08/2021 10:35' AM
Báo cáo tài chính riêng giữa niên độ - Tập đoàn Hóa chất Việt Nam - Cho kỳ kế toán từ ngày 01/01/2021 đến ngày 30/06/2021 (đã soát xét)

Thư mời quan tâm đầu tư Dự án Khai thác và chế biến muối mỏ tại CHDCND Lào (lần 2)

02/07/2021 01:38' PM
Vinachem trân trọng gửi đến nhà đầu tư thư mời quan tâm và mời các nhà đầu tư quan tâm đến việc chia sẻ cơ hội đầu tư, hợp tác với Vinachem tại Dự án Khai thác và chế biến muối mỏ tại CHDCND Lào gửi thư bày tỏ sự quan tâm (theo mẫu dưới đây) đến Vinachem (địa chỉ: Số 1A Tràng Tiền, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội. Điện thoại: 024.38240551) trước ngày 31 tháng 8 năm 2021.
14
Sponsor links (Provided by VIEPortal.net - The web cloud services for enterprises)
Thiết kế web, Thiết kế website, Thiết kế website công ty, Dịch vụ thiết kế website, Dịch vụ thiết kế web tối ưu, Giải pháp portal cổng thông tin, Xây dựng website doanh nghiệp, Dịch vụ web bán hàng trực tuyến, Giải pháp thương mại điện tử, Phần mềm dịch vụ web, Phần mềm quản trị tác nghiệp nội bộ công ty,