Công ty Eurochem của Nga tăng sản lượng phân bón

12:00' AM - Chủ nhật, 11/03/2007

Trong quý I/2005, Công ty khoáng sản và hóa chất Eurochem của Ngađã sản xuất 3 triệu tấn phân bón, tăng 13,8% so với 2,6 triệu tấn cùng kỳ năm 2004. Đại diện Công ty cho biết, tốc độ sử dụng công suất cao hơn cũng như tình hình thị trường thuận lợi đã kích thích tăng trưởng mức kinh doanh.

Sản lượng phân phốt phát của Công ty đã tăng khoảng 6% và tổng số lên tới 797 nghìn tấn. Tuy nhiên, kế hoạch sản xuất của Công ty đã không hoàn thành một cách mỹ mãn do việc cung cấp năng lượng khẩn cấp bị cắt trong tháng 5 tại Nhà máy JSC Phosphorit.

Tinh quặng apatit được sản xuất ở vùng Kovdor, là một nguyên liệu thô quan trọng để sản xuất phân phốt phát, đạt 984 nghìn tấn, tăng 11% so với năm2004. Tuy nhiên, tốc độ tăngtrưởng phụ thuộc vào việc khôi phục và mở rộng áp dụng công nghệ mới.

TK

 

Sponsor links (Provided by VIEPortal.net - The web cloud services for enterprises)