Công đoàn Công ty Supe phôtphat và Hóa chất Lâm Thao với phong trào sáng kiến, cải tiến kỹ thuật và tham gia sắp xếp lại lao động nhằm nâng cao năng suất lao động, chất lượng sản phẩm

12:00' AM - Chủ nhật, 11/03/2007

Công tác sáng kiến, cải tiến kỹ thuật là một trong những công tác hiệnđang được các công ty đẩy mạnh phát triển. Nhận thức rõ về tầm quan trọng của công tác này đối với hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD) của doanh nghiệp, cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động, quản lý và kiểm soát ô nhiễm môi trường, Công đoàn Công ty Supe phốt phát và Hóa chất Lâm Thao đã phối hợp với chính quyền làm tốt công tác giáo dục, vậnđộng công nhân viên chức, laođộng (CNVC-LĐ) nâng cao tinh thần trách nhiệm cá nhân, ý thức tổ chức kỷ luật để vận hành đúng quy trình kỹ thuật, nâng cao hiệu quả của thiết bị công nghệ; kết hợp tổ chức các hội nghị, hội thảo để kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vưởng mắc nảy sinh trong quá trình SXKD.

Trong những năm qua, Công đoàn đã tham gia vào hộiđồng sáng kiến, tiết kiệm của Công ty, trực tiếp chỉ đạo các công đoàn bộ phận triển khai xây dựng kế hoạch, bồi dưỡng tổ hỗ trợ sáng kiến ở cơ sở, phát động phong trào thiđua phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật nhằm khai thác tiềm năng nội lực, sức sáng tạo trong CNVC-LĐ, tổ chức tốt các phong trào thiđua lao động giỏi, lao động sáng tạo thông qua các hội nghị của Côngđoàn hàng tháng, hàng quý. Tại các hội nghị tổng kết công tác khoa học kỹ thuật của Công ty, Công đoàn đều phối hợp với các phòng ban chức năng đánh giá, tổng kết các hoạt động của phong trào sáng kiến, tiết kiệm trong toàn Công ty; bám sát những chươngtrình tiến bộ kỹ thuật của các đơn vị; chủ động tiếp thu những ý kiến hay, những đề xuất sáng tạo có căn cứ khoa học, có tính khả thi và phát huy tác dụng của tổ hỗ trợ sáng kiến để triển khai tổ chức thực hiện. Hiện nay, phong trào sáng kiến, sáng tạo của Công ty đã và đangphát triển sâu rộng trong CNVC-LĐ và đã tạo sự say mê trong sản xuất, phát huy được trí tuệ trong đội ngũ người lao động, từ nhữngđồng chí cán bộ, kỹ sư đến những công nhân lành nghề trong từng vị trí sản xuất, để họ cùng nhau nghiên cứu, học hỏi kinh nghiệm, phổ biến và vận dụng những sáng kiến hay vào sản xuất. Phong trào thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tăng cường các biện pháp quản lý, thực hiện đúng quy trình kỹ thuật,động viên CNVC-LĐ thi đua sản xuất luônđược Công đoàn Công ty duy trì phát triển.Đặc biệt, Công đoàn còn quan tâm đến chất lượng sản phẩm và coi chất lượng sản phẩm là sự sống còn của doanh nghiệp. Thông qua biện pháp quản lý như tổ chức các cuộc tọađàm theo từng chuyên đề nhằm tìm ra các biện pháp để nâng cao chất lượng sản phẩm, tăng năng suất lao động..., Công ty đã tìm rađược các giải pháp tốt nhất để ứng dụng vào SXKD. Năm 2005 toàn Công ty đã có 240 đề tài, sáng kiến và cải tiến kỹ thuật được xét và công nhận với tổng giá trị làm lợi là gần 10 tỉđồng.

Với mục tiêu là trụ vững và phát triển, Công ty đã đề ra các giải pháp, xây dựng các phương án sắp xếp lại lao động để nâng cao hiệu quả SXKD. Do đó, Công đoàn đã chủ trì phối hợp với các phòng chức năng mở các lớpđể phổ biến cho CNVC-LĐ về chế độ, chính sách theo Nghị định 41 của Chính phủ, Thông tư sổ 19 của Bộ Lao động - Thương binh vàXã hội, các quyết định nội bộ của Công ty nhằm phục vụ tốt cho công tác sắp xếp lại laođộng trong doanh nghiệp; trực tiếp giải đápnhững thắc mắc của CNVC-LĐ về chế độ, chính sách hiện hành. Năm 2005, Công đoàn đã làm thủ tục giải quyết các quyền lợi nghỉ cho 361 lao động hoàn toàn tự nguyện, đượcđông đảo CNVC-LĐ đồng tình ủng hộ góp phần tích cực vào việc sắp xếp lại lực lượng lao động trong toàn Công ty ngày một gọn nhẹ hơn.

PV

Sponsor links (Provided by VIEPortal.net - The web cloud services for enterprises)