Hướng dẫn tổ chức kỷ niệm 76 năm ngày thành lập Liên hiệp phụ nữ Việt Nam và chuẩn bị hội thi nữ cán bộ công đoàn giỏi năm 2007 của công đoàn Tổng Công ty Hóa chất Việt Nam

12:00' AM - Thứ sáu, 01/12/2006

Thực hiện chương trình công tác của Ban chấp hành Công đoàn Tổng Công ty Hóa chất Việt Nam  (CĐ TCTHCVN) năm 2006, Ban thường vụ CĐ TCT hướng dẫn CĐ cơ sở triển khai các hoạt động nhân dịp kỷ niệm 76 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam với chủ đề  â€œTiến tới đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc Lần thứ X” và chuẩn bị tham dự Hội thi Nữ cán bộ CĐ giỏi năm 2007.

1.Mục đích yêu cầu

- Thông qua hoạt động kỷ niệm ngày thành lập Hội để ôn lại truyền thống của phụ nữ Việt Nam, học tập và tuyên truyền những nữ danh nhân lịch sử, những điển hình cá nhân trên các lĩnh vực kinh tế, xã hội và những đóng góp của chị em phụ nữ TCT trong thời kỳ đổi mới. đồng thời động viên nữ công nhân viên chức lao động  (CNVC-Lđ) hăng hái thi đua lao động sản xuất kinh doanh hoàn thành nhiệm vụ chính trị của đơn vị, góp phần hoàn thành kế hoạch năm 2006 của TCT HCVN.

- Bằng các hình thức tuyên truyền, giáo dục nữ CNVC-Lđ và thông qua Hội thi Nữ cán bộ CĐ giỏi nhằm giúp chị em nắm vững kiến thức pháp luật, chính sách của đảng, Nhà nước, đặc biệt là những vấn đề liên quan đến quyền và lợi ích của người lao động như Luật Bảo hiểm xã hội đã được bổ sung sửa đổi, Luật CĐ, Luật Lao động và dự thảo Luật Bình đẳng giới, dự thảo các văn kiện trình đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc Lần thứ X. Qua hội thi, chị em được trao đổi, củng cố thêm những nội dung và kỹ năng hoạt động CĐ trong tình hình mới.

- Biểu dương điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua  â€œGiỏi việc nước, đảm việc nhà,  â€œPhong trào phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”. động viên chị em phát huy tài năng, trí tuệ, đóng góp cho sự phát triển của đơn vị, của Ngành Hóa chất cũng như sự nghiệp Công nghiệp hóa - Hiện đại hóa đất nước. 

2.Nội dung tuyên truyền

- Tiếp tục tuyên truyền giáo dục truyền thống vẻ vang và những thành tựu to lớn của phụ nữ Việt Nam qua 76 năm trưởng thành và phát triển. Những thành tích của nữ CNVC-Lđ đơn vị trong việc thực hiện các chương trình công tác, kết quả phong trào  â€œGiỏi việc nước - đảm việc nhà, Phong trào  â€œPhụ nữ tích cực học tập lao động sáng tạo xây dựng gia đình hạnh phúc”, Phong trào thi đua lao động sản xuất kinh doanh, Phong trào  â€œPhát huy các ý tưởng sáng tạo”, Phong trào  â€œXây dựng mái ấm Công đoàn” góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

- Tuyên truyền nội dung cơ bản về Luật Lao động, Luật CĐ, Luật Bảo hiểm xã hội đã được sửa đổi bổ xung, dự thảo Luật Bình đẳng giới, dự thảo văn kiện đại hội Phụ nữ Việt Nam lần thứ X.

- Tiếp tục đổi mới nội dung và hình thức hoạt động nữ công, tổ chức các buổi nói chuyện, tọa đàm, mở hội thi chuyên đề về nghiệp vụ công tác nữ CĐ, về giới, những kiến thức pháp luật liên quan đến người lao động nói chung cũng như phụ nữ và trẻ em nói riêng.

- Triển khai các hoạt động và tạo mọi điều kiện thuận lợi để chị em tham dự Hội thi Nữ cán bộ CĐ giỏi vào dịp 8/3/2007.

3.Tổ chức thực hiện

Ban thường vụ CĐ TCT lưu ý các đồng chí Chủ tịch CĐ cơ sở chỉ đạo Ban nữ công coi việc tổ chức các hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tại đơn vị mình là trọng tâm. Phát huy tính tích cực, căn cứ vào tình hình thực tế của đơn vị, ban nữ công các cấp chủ động tham mưu đề xuất lựa chọn những nội dung và hình thức phù hợp để triển khai công tác tuyên truyền, giáo dục nữ CNVC-Lđ thiết thực kỷ niệm 76 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam  (20/10/1930 - 20/10/2006).

Để thiết thực chào mừng các ngày lễ lớn trong năm 2007 và đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ X, Ban thường vụ CĐ TCT sẽ tổ chức Hội thi cán bộ CĐ giỏi cấp TCT đúng vào dịp kỷ niệm 97 năm ngày Quốc tế phụ nữ  (8/3/1910 - 8/3/2007).

Đối tượng: Là nữ cán bộ CNVC-Lđ đang tham gia Ban chấp hành CĐ bộ phận trở lên, trưởng tiểu Ban nữ công bộ phận trở lên, Ban nữ công CĐ cơ sở trực thuộc TCT. Mỗi CĐ cơ sở trực thuộc có ít nhất một thí sinh tham dự.

Nội dung thi: Chủ yếu là những kiến thức trong Bộ Luật lao động, Luật CĐ, điều lệ Bảo hiểm xã hội đã sửa đổi, bổ xung và một số vẫn đề liên quan đến lao động nữ, trẻ em. Thi hùng biện, diễn thuyết về những phong trào thi đua đã và đang triển khai có hiệu quả tại đơn vị.

Hình thức thi: Thí sinh thi bắt buộc thực hiện 2 phần:

Phần 1: Thi kiến thức trả lời câu hỏi đã bốc thăm  (Nội dung câu hỏi là những điều liên quan chủ yếu đến những vấn đề đã nêu trên).

Phần 2: Thí sinh thể hiện phần hùng biện hoặc diễn thuyết có quy định thời gian, phần nội dung diễn thuyết đơn vị tự chọn và chuẩn bị một trong các chủ đề về CĐ cơ sở với các phong trào thi đua: tập hợp ý tưởng sáng tạo; Sáng kiến tiết kiệm; Lao động sáng tạo; Phong trào xây dựng mái ấm CĐ; Phong trào Xanh - Sạch - đẹp, đảm bảo an toàn vệ sinh lao động; Phong trào văn hóa văn nghệ thể dục thể thao; Công tác xã hội từ thiện; Công tác dân số gia đình trẻ em; Chỉ đạo phong trào thi đua  â€œGiỏi việc nước - đảm việc nhà; Công tác thu chi tài chính CĐ. Trong phần diễn thuyết có minh họa cụ thể, sinh động về những hoạt động đã và đang diễn ra tại cơ sở.

P.V

Sponsor links (Provided by VIEPortal.net - The web cloud services for enterprises)