Giải thưởng nobel hóa học 2006

12:00' AM - Thứ sáu, 01/12/2006

Giải thưởng Nobel Hóa học năm 2006 đã được trao cho Roger D. Kornberg, nhà nghiên cứu cấu trúc sinh học tại đại học Tổng hợp Stanford, với công trình nghiên cứu về cơ sở phân tử của sự sao chép sinh vật có nhân chuẩn. đây là quá trình mà trong đó mã di truyền của ADN được chuyển đổi thành thông điệp ARN để sau đó truyền vào protein.

Kornberg đã nối bước cha mình một cách vẻ vang trong sự nghiệp khoa học. Cha ông là Arthur Kornberg - một nhà hóa sinh học tại Standford, người cũng đã được nhận giải Nobel Sinh lý học/Y học năm 1959 cho công trình nghiên cứu về nhân bản DNA.

Kornberg con sẽ được trao giải Nobel trị giá trên 1,3 triệu USD tại buổi lễ trao giải sẽ tổ chức vào tháng 12 tại Stockholm, Thụy Điển.

Theo nhà nghiên cứu sinh học cấu trúc A. Darst tại đại học Tổng hợp Rockefeller,  â€œRoger Kornberg đã có những đóng góp cơ bản cho ngành hóa sinh và sinh học cấu trúc trong lĩnh vực nghiên cứu sự sao chép các sinh vật có nhân chuẩn. Công trình của ông bao gồm từ nghiên cứu cấu trúc của các chất nhiễm sắc và tác động của chúng đối với sự sao chép, sử dụng những tế bào nhân chuẩn phức tạp để điều chỉnh sự kích hoạt sao chép, cho đến nghiên cứu bản chất hoá học chi tiết và sinh học cấu trúc của bản thân các enzym sao chép”.

Kornberg đã sử dụng một loại men làm sinh vật nhân chuẩn kiểu mẫu. ông đã phát triển hệ thống sao chép men trong ống nghiệm, bao gồm polymeraza ARN II có độ tinh khiết cao và 5 protein trợ giúp - được biết đến như những nhân tố phiên mã chung. Nhưng hệ thống này đã không có đáp ứng với sự bổ sung các nhân tố phiên mã khác, được biết đến như các gen kích hoạt đặc biệt trong tế bào. Quan sát này đã dẫn Kornberg đến việc phát hiện một tổ hợp protein gọi là Mediator, nó phục vụ cho việc truyền tín hiệu từ các nhân tố phiên mã đặc trưng cho gen đến polymeraza ARN II và các nhân tố phiên mã chung.

Theo giáo sư sinh học Phillip A. Sharp tại Viện Công nghệ Massachusetts, người cũng đã được trao Giải thưởng Nobel sinh lý học/ y học năm 1993,  â€œcơ chế polymeraza ARN  là cấu trúc protein lớn nhất và phức tạp nhất được biết đến từ trước đến nay. Công trình này đặt ra các tiêu chuẩn cho nghiên cứu tương lai về các tổ hợp protein lớn mà ngày nay chúng ta biết là đóng vai trò quan trọng trong điều chỉnh hoạt động của gen”.

TN

Theo Chemical & Engineering News, 9/10/2006

Sponsor links (Provided by VIEPortal.net - The web cloud services for enterprises)