Hoạt động khoa học công nghệ - an toàn lao động - môi trường - phòng chống cháy nổ năm 2006 và phương hướng nhiệm vụ năm 2007 của công ty supe phốtphát và hóa chất lâm thao

12:00' AM - Thứ tư, 11/04/2007

Trong năm 2006 vừa qua, dưới sự lãnh đạo của đảng ủy, sự chỉ đạo sát sao của các cấp quản lý, sự phối hợp chặt chẽ của các tổ chức đoàn thể, tập thể công nhân viên chức lao động  (CNVC-LĐ), Công ty Supe phốt phát và Hóa chất Lâm Thao  (LAFCHEMCO) đã phấn đấu bền bỉ, liên tục trên mọi lĩnh vực sản xuất kinh doanh  (SXKD) và đời sống xã hội, trong đó có công tác quản lý khoa học kỹ thuật, phát huy sáng kiến cải tiến, áp dụng những đề tài tiến bộ kỹ thuật vào SXKD đã góp phần hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch đề ra với Giá trị sản xuất công nghiệp đạt 880,2 tỉ đồng; Doanh thu tiêu thụ 1.556 tỉ đồng, đạt 100,8% kế hoạch; Nộp ngân sách nhà nước 54 tỉ 551 triệu đồng, đạt 144,5% kế hoạch; Lợi nhuận đạt 45 tỉ đồng.

Năm 2006, phong trào phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật của LAFCHEMCO được duy trì thường xuyên, liên tục, được đông đảo cán bộ CNVC-LĐ, cán bộ quản lý, cán bộ khoa học kỹ thuật hưởng ứng. Nhiều sáng kiến, giải pháp ứng dụng tiến bộ kỹ thuật và công nghệ mới đã góp phần giải quyết được những khó khăn, ách tắc trong SXKD. Trong năm qua, có 251 đề tài và sáng kiến của 469 tác giả  (117 tác giả là nữ) được công nhận, gồm các lĩnh vực: cơ khí sửa chữa  (75 sáng kiến); công nghệ, vận hành  (67 sáng kiến); điện, máy đo  (35 sáng kiến); quản lý  (47 sáng kiến); các lĩnh vực khác  (27 sáng kiến). So với năm 2005, số tác giả năm 2006 ít hơn 190 người, điều này không có nghĩa là phong trào đi xuống mà nó nói lên phong trào đã dần khắc phục những tồn tại của các năm trước về hiện tượng quá nhiều người ghi tên vào cùng 1 sáng kiến. Một số đề tài và sáng kiến tiêu biểu là Nghiên cứu và áp dụng vào sản xuất trên dây chuyền thiết bị hiện có loại phân hỗn hợp NPK 12-5-10 vê viên một màu  (một hạt) thay thế cho loại phân trộn NPK 12-5-10 ba màu, góp phần ổn định và nâng cao chất lượng sản phẩm, giữ uy tín phân bón Lâm Thao, hạ giá thành sản phẩm; Nghiên cứu, lập phương án và tổ chức thực hiện việc tập trung các bộ phận hóa lỏng lưu huỳnh của cả 3 dây chuyền sản xuất axit sunfuric về một bộ phận hóa lỏng; Nghiên cứu, thiết kế, cải tạo và tổ chức thi công hệ thống mương thải nước công nghiệp của các xí nghiệp Supe số 1, Supe số 2 và Axit số 1; Nghiên cứu, thiết kế, cải tạo bộ phận trộn axit tại Xí nghiệp Axit số 1; Xây dựng và triển khai quy trình tính khấu hao tài sản cố định đáp ứng được yêu cầu hiệu quả SXKD và tái cơ cấu vốn đầu tư; Hợp lý hóa công tác quản lý, cải tiến mô hình đại lý bán sản phẩm NPK, supe lân Lâm Thao và phân vùng địa bàn bán hàng của đại lý cấp 1 trên cơ sở sản lượng tiêu thụ 10 tháng đầu năm 2005, tăng khả năng thanh toán, tiền bảo đảm hợp đồng và đáp ứng nhu cầu tiêu thụ từng vùng. Cũng trong sáng kiến này, Công ty đã đóng dấu mã vùng để giám sát các đại lý, nâng cao sản lượng tiêu thụ, góp phần duy trì sản xuất ổn định; đổi mới công tác xây dựng các mô hình trình diễn trên cơ sở kết hợp với các đại lý của Công ty. Công ty đã kết hợp với các đại lý và địa phương cấp xã tổ chức các mô hình trình diễn thay cho trước đây là cùng với các trung tâm khuyến nông để tăng hiệu quả và giảm chi phí trình diễn; Tổ chức, sắp xếp lại xí nghiệp Cơ khí, xí nghiệp Mộc Nề và phân xưởng Lắp ráp, nâng cao hiệu quả quản lý, phù hợp với tình hình SXKD của Công ty trong giai đoạn hiện nay, v.v...

Với tiến bộ trong công tác quản lý kỹ thuật và quản lý lao động, các dây chuyền sản xuất chính chạy rất ổn định, sản lượng cao, định mức tiêu hao nguyên nhiên vật liệu giảm. Năm 2006, Công ty đã tiến hành 2 đợt đại tu lớn lớn là đại tu dây chuyền Axit 2 và Supe 1 và đại tu dây chuyền Axit 1 và Supe 2. Song song với việc kết hợp đại tu, Công ty đã tiến hành sữa chữa, thay thế 1.500m mương thải ra sông Hồng bằng ống nhựa cứng trong điều kiện cực kỳ khó khăn và phức tạp, trong đó đã chỉ đạo nhanh gọn, dứt điểm, áp dụng nhiều sáng tạo trong thi công và đã hoàn thành vượt mục tiêu đề ra. Công ty đã tập trung chỉ đạo điều hành công tác quản lý chất lượng, chú trọng áp dụng các giải pháp kỹ thuật để nâng cao chất lượng sản phẩm, đặc biệt là phân supe lân và NPK, đảm bảo chất lượng ổn định, đáp ứng yêu cầu khách hàng. Mặt khác, Công ty đã thiết kế, lắp đặt hệ thống thiết bị phun urê để chống đóng cứng NPK ở xí nghiệp NPK số 2 và đang triển khai tại các xí nghiệp sản xuất NPK còn lại.

Trong năm qua, Công ty đã kiện toàn mạng lưới an toàn vệ sinh viên gồm 287 người, mỗi tổ có một người làm công tác an toàn vệ sinh viên kinh nghiệm; Kết hợp với Cục Kỹ thuật an toàn, Bộ Công nghiệp và Sở Lao động thương binh và Xã hội tỉnh Phú Thọ mở lớp lớp huấn luyện chuyên môn, cấp chứng chỉ, thẻ an toàn cho 277 công nhân vận hành các thiết bị có yêu cầu về an toàn lao động; Kết hợp với Sở điện lực Phú Thọ kiểm tra an toàn hệ thống lưới điện cao áp từ Bãi Bằng về Công ty và kiểm tra hệ thống lưới điện phục vụ sản xuất và sinh hoạt trong, ngoài Công ty; Phối hợp với Trung tâm kiểm định kỹ thuật an toàn Bộ Công nghiệp kiểm tra chất lượng mối hàn bằng phương pháp siêu âm mối hàn 2 thùng chứa axit, kịp thời đưa thiết bị vào hoạt động, góp phần duy trì sản xuất liên tục; Kết hợp với Trung tâm kiểm định kỹ thuật an toàn Bộ Công nghiệp kiểm định 141 thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động,v.v... Hội đồng Bảo hộ lao động, Hội đồng Vệ sinh môi trường của Công ty luôn duy trì chế độ kiểm tra công tác an toàn lao động, vệ sinh môi trường, phòng chống cháy nổ hàng tháng tại các đơn vị sản xuất. Các vụ tai nạn lao động đều được Công ty tổ chức điều tra kịp thời, nghiêm túc, thông báo nguyên nhân các vụ tai nạn lao động tới các đơn vị để rút kinh nghiệm, ngăn chặn không để tái diễn. Năm 2006 có 13/ 17 đơn vị đạt 12/ 12 tháng, 4/ 7 đơn vị đạt 11/ 12 tháng về an toàn lao động. Những đơn vị đạt xuất sắc trong công tác an toàn lao động là Axit 1, Axit 2, Supe 1, điện.

Công ty đã kết hợp với Trung tâm Y tế Môi trường Lao động Bộ Công nghiệp đo kiểm môi trường sản xuất 2 lần/ năm; Trồng mới 4.500 cây xanh ở khu bãi xỉ tạo cảnh quan xanh hơn. Hội đồng Vệ sinh môi trường đã thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ, xử lý nghiêm túc các vi phạm về môi trường. Kết quả chấm điểm công tác vệ sinh môi trường và phong trào Xanh - Sạch - Đẹp của Công ty năm 2006 có 18/ 20 đơn vị đạt loại A, 2/ 20 đơn vị đạt loại B. Những đơn vị xuất sắc trong công tác vệ sinh môi trường là Supe 1, Supe 2 và điện. Hiện tại, Công ty có đội chữa cháy chuyên nghiệp gồm 15 chiến sĩ đi theo 3 ca, thường trực 24/ 24h. Tất cả các cuộc kiểm tra đột xuất của công an phòng cháy chữa cháy huyện Lâm Thao, công an phòng cháy chữa cháy tỉnh Phú Thọ đều đảm bảo đúng luật phòng cháy chữa cháy và được đánh giá tốt. Về công tác bảo hộ lao động, năm 2006 Công ty đã thực hiện 14/ 15 khoản mục của 5 nội dung bảo hộ lao động, đạt 94% so với kế hoạch được cấp trên duyệt.

Mặc dù phong trào phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật của LAFCHEMCO đã rộng khắp ở các đơn vị với nhiều lĩnh vực, nhiều đơn vị tham gia nhưng số sáng kiến được đánh giá mang lại hiệu quả cao chưa nhiều, số lượng đơn đăng ký sáng kiến vẫn còn tập trung nhiều vào cuối năm gây quá tải cho Hội đồng xem xét. Công tác vệ sinh môi trường và Xanh - Sạch - Đẹp chưa được chú trọng thường xuyên, một số đơn vị còn xem nhẹ việc vi phạm tiêu chuẩn quy định môi trường. ý thức chấp hành của người lao động về công tác an toàn lao động còn nhiều sai phạm, công tác phòng chống cháy nổ còn có bất cẩn. Trong công tác quản lý, việc cấp phát vật tư còn chưa linh hoạt, ảnh hưởng đến sản xuất, v.v...

Để hoạt động khoa học công nghệ, môi trường và phòng chống cháy nổ năm 2007 đạt được nhiều thành tích hơn nữa, LAFCHEMCO sẽ tập trung:

- Hoàn chỉnh cải tạo và đưa vào vận hành hệ thống tiếp xúc kép hấp thụ 2 lần ở Xí nghiệp Axit 2.

- Phối hợp tốt với xây dựng cơ bản để đưa công trình Nhà máy điện từ hơi nhiệt thừa vào làm việc phát huy hiệu quả, đồng thời nghiên cứu xây dựng hệ thống cấp nước nóng cho các nhà tắm trong Công ty.

- Cải tạo Dây chuyền Axit 1 sang tiếp xúc kép, hấp thụ 2 lần.

- Cải tạo hệ thống cấp nước sản xuất và xử lý nước thải tuần hoàn để sử dụng.

- Hoàn thành chuyển đổi lò đốt sấy sản phẩm NPK tại Hải Dương từ đốt dầu sang lò đốt than cám, sau đó triển khai áp dụng cho các dây chuyền NPK còn lại.

- Hoàn chỉnh dự án phun bổ sung urê hóa lỏng chống đóng cứng sản phẩm NPK ở các xí nghiệp NPK số 1, số 3 và Hải Dương.

- Tiếp tục nghiên cứu sản xuất các loại NPK cho cấy thuốc lá, cây ngô, cây lạc, các cây ăn quả có múi và các loại NPK chuyên dùng khác.

- Nghiên cứu, đầu tư, cải tạo, hiện đại hóa dây chuyền sản xuất NPK tại Hải Dương để có dây chuyền sản xuất NPK hàm lượng dinh dưỡng cao.

- Triển khai dự án sản xuất zeolite.

- Phối hợp thực hiện dự án sản xuất thuốc kháng sinh.

- Tiếp tục nghiên cứu đổi mới mẫu mã và nâng cao chất lượng bao bì đóng sản phẩm supe lân và NPK.

- Giảm và hạn chế tai nạn lao động ở mức thấp nhất, đặc biệt là tai nạn lao động nặng, không có tai nạn chết người.

- Tiếp tục duy trì và phát triển công tác phòng chống cháy nổ, vệ sinh công nghiệp, môi trường Xanh - Sạch - Đẹp trong Công ty và nơi công cộng tại khu công nhân.

- Đẩy mạnh tuyên truyền giới thiệu sản phẩm, chương trình bón phân khép kín tới tất cả các vùng trên cơ sở sử dụng nhiều biện pháp thông tin.

Với truyền thống và kinh nghiệm sẵn có, tập thể cán bộ CNVC-LĐ, đội ngũ khoa học kỹ thuật LAFCHEMCO sẽ phấn đấu lao động giỏi, sáng tạo, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ kế hoạch năm 2007.

P.V

Sponsor links (Provided by VIEPortal.net - The web cloud services for enterprises)