Hỏi đáp về công đoàn

12:00' AM - Chủ nhật, 17/06/2007

Hỏi: Người lao động có được trả tiền phép năm cho những ngày chưa nghỉ khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động không?

Đáp: Theo quy định tại Khoản 3 điều 76 Bộ Luật Lao động và điều 10 Nghị định số 195/ CP ngày 31/ 12/ 1994 của Chính phủ, người lao động do thôi việc hoặc vì các lí do khác mà chưa nghỉ hết số ngày nghỉ hàng năm thì được trả lương những ngày chưa nghỉ. Cụ thể trong các trường hợp sau: đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động; Hết hạn hợp đồng lao động; Bị mất việc do thay đổi cơ cấu công nghệ, bị sa thải, nghỉ hưu, chết...

Cách tính số ngày chưa nghỉ: lấy số ngày nghỉ hàng năm cộng với số ngày nghỉ được tăng thêm theo thâm niên tại doanh nghiệp  (nếu có), chia cho 12 tháng  (không lấy số thập phân) nhân với số tháng làm việc thực tế trong năm.

Hỏi: điều kiện để tính mức lương hưu hàng tháng của người lao động tham gia Bảo hiểm xã hội bắt buộc được quy định như thế nào?

Đáp: Theo quy định của điều 50, 51, 52 và điều 60 Luật Bảo hiểm xã hội thì việc tính hưởng lương hưu hàng tháng cho người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc hưởng chế độ hưu trí như sau:

- Đối với người đủ điều kiện về tuổi đời và số năm đóng bảo hiểm xã hội: Mức lương hưu được tính bằng 45% mức bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng bảo hiểm xã hội tương ứng với 15 năm đóng bảo hiểm xã hội, sau đó cứ thêm mỗi năm đóng bảo hiểm xã hội thì tính thêm 2% đối với nam và 3% đối với nữ; mức tối đa bằng 75%.

- Đối với người về hưu trước tuổi do suy giảm khả năng lao động: Mức lương hưu được tính như với người đủ điều kiện về tuổi đời và số năm đóng bảo hiểm xã hội, nhưng sau đó cứ mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi quy định thì giảm 1%.

- Mức lương hưu hàng tháng thấp nhất bằng mức lương tối thiểu chung.

Hỏi: Một Công ty Cổ phần  (vốn thuộc sở hữu Nhà nước trên 50%) có hơn 151 công nhân. Do Công ty hoạt động phân tán nên Giám đốc thỏa thuận với Ban chấp hành Công đoàn Công ty tổ chức đại hội đại biểu công nhân viên chức lao động. Trong trường hợp này, Công ty có thể tổ chức đại hội đại biểu được không?

Đáp: Theo Thông tư liên tịch số 01/ 2005/ TTLT-TLđLđVN-BLđTBXH ngày 16/ 5/ 2005 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam - Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn về tổ chức và hoạt động đại hội Công nhân viên chức quy định: Trong công ty Nhà nước, Công ty Cổ phần có số lượng lao động trên 150 người thì được tiến hành đại hội đại biểu Công nhân viên chức lao động.

Như vậy, trong tình huống trên, việc tổ chức đại hội đại biểu là đúng theo quy định.

Hỏi: Người lao động hưởng lương theo sản phẩm, khi tính tiền nghỉ phép năm, người sử dụng lao động căn cứ tiền lương theo hợp đồng lao động để tính. Như vậy có đúng quy định của pháp luật không?

Đáp: đúng. Vì theo quy định tại Khoản 1, điều 14, Nghị định số 114/2002/Nđ ngày 31/12/2002 của Chính phủ, tiền lương trả cho người lao động nghỉ hàng năm được tính theo lương thời gian, bằng tiền lương theo hợp đồng lao động của tháng trước liền kề gồm tiền lương cấp bậc, chức vụ, phụ cấp khu vực, phụ cấp chức vụ  (nếu có) chia cho số ngày làm việc tiêu chuẩn trong tháng theo quy địng của pháp luật mà doanh nghiệp áp dụng nhưng tối đa không quá 26 ngày, nhân với số ngày được nghỉ theo quy định.

Hỏi: Người lao động  (khu vực doanh nghiệp) tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc nếu không đủ điều kiện hưởng lương hưu hàng tháng theo chế độ hưu trí thì mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần được tính như thế nào?

Đáp: Theo điều 55 Luật bảo hiểm xã hội thì người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc không đủ điều kiện hưởng lương hưu hàng tháng sẽ được hưởng bảo hiểm xã hội một lần. điều kiện để hưởng thuộc một trong 4 trường hợp sau:

- Nam đủ 60 tuổi, nữ đủ 55 tuổi mà chưa đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội

- Suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên mà chưa đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội

- Sau một năm nghỉ việc nếu không tiếp tục đóng bảo hiểm xã hội và có yêu cầu nhận bảo hiểm xã hội một lần mà chưa đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội

- Ra nước ngoài để định cư

Mức hưởng được tính theo số năm đã đóng bảo hiểm xã hội, cứ mỗi năm tính bằng 1,5 tháng mức bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng bảo hiểm xã hội.

Hỏi: Người lao động đang đóng BHXH bắt buộc chẳng may bị chết thì thân nhân của người này có thể được cơ quan BHXH thanh toán cho những khoản trợ cấp nào?

Đáp: Theo quy định tại điều 63, 64, 66 Luật BHXH thì khi người lao động đang đóng BHXH bắt buộc song chẳng may bị chết thì thân nhân của người này được cơ quan BHXH thanh toán cho những khoản trợ cấp sau:

- Trợ cấp mai táng: người lo mai táng được nhận trợ cấp mai táng bằng 12 tháng lương tối thiểu chung.

- Trợ cấp tuất hàng tháng: cha mẹ đẻ, cha mẹ vợ/ chồng, vợ con, người mà người lao động có trách nhiệm nuôi dưỡng...

- Trợ cấp tuất 1 lần: thân nhân.

Tuy nhiên, để được thanh toán trợ cấp thì nhân của người lao động còn phải thỏa mãn một số điều kiện theo quy định pháp luật.

Hỏi: Mức trợ cấp tuất 1 lần đối với người lao động tham gia BHXH bắt buộc bị chết đượck tính như thế nào?

Đáp: Theo quy định tại điều 67 Luật BHXH thì mức trợ cấp tuất 1 lần được tính như sau:

- Đối với thân nhân của người lao động đang làm việc hoặc người đang bảo lưu thời gian đóng BHXH được tính theo số năm đã đóng BHXH, cứ mỗi năm tính bằng 1,5 tháng mức bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng BHXH, mức thấp nhất bằng 3 tháng mức bình quân tiền lương, tiền công tháng.

- Đối với thân nhân của người đang hưởng lương hưu chết tính theo thời gian đã hưởng lương hưu, nếu chết trong 2 tháng đầu hưởng lương hưu thì tính bằng 48 tháng lương hưu đang hưởng; nếu chết vào những tháng sau đó thì cứ hưởng thêm 1 tháng lương hưu, thì mức trợ cấp giảm đi 0,5 tháng lương hưu, mức thấp nhất bằng 3 tháng lương hưu đang hưởng.

Hỏi: Trong những trường hợp nào, người lao động bị xử lý kỷ luật sa thải?

Đáp: Theo quy định tại điều 85 Bộ luật Lao động, hình thức xử lý kỷ luật sa thải chi được áp dụng trong những trường hợp sau:

- Người lao động có hành vi trộm cắp, tham ô, tiết lộ bí mật công nghệ, kinh doanh hoặc có hành vi khác gây thiệt hại nghiêm trọng về tài sản, lợi ích của doanh nghiệp.

- Người lao động bị xử lý kỷ luật kéo dài thời hạn nâng lương, chuyển làm công việc khác mà tái phạm trong thời gian chưa xóa kỷ luật hoặc bị xử lý kỷ luật cách chức mà tái phạm;

- Người lao động tự ý bỏ việc 5 ngày cộng dồn trong 1 tháng hoặc 20 ngày trong 1 năm mà không có lý do chính đáng.

Sponsor links (Provided by VIEPortal.net - The web cloud services for enterprises)