Chất xúc tác mới trong sản xuất nhiên liệu sinh học

12:00' AM - Thứ sáu, 09/11/2007

Các nhà nghiên cứu tại Thư viện Quốc gia Oak Ridge đã phát triển một loạt chất xúc tác nano axit rắn có thể ngăn ngừa được một vài bước phản ứng cuối trong quá trình sản xuất nhiên liệu sinh học. Sự este hóa xúc tác của dầu thực vật hoặc mỡ động vật là bước chính của quá trình sản xuất nhiên liệu sinh học. Đây cũng là vấn đề thu hút nhiều mối quan tâm.

Các quy trình thông thường để sản xuất nhiên liệu sinh học có dùng một số chất xúc tác gây ăn mòn động cơ. Việc loại bỏ chất xúc tác cần bổ sung các bước như  trung hòa và rửa; việc sử dụng các hóa chất, nước và năng lượng cũng luôn luôn làm tổn thất nhiên liệu sinh học.

Chengdu Liang thuộc thư viện Oak Ridge cho biết các chất xúc tác dị thể gốc được dùng là cacbon xốp sunfonat hóa cố định bên trong cột và có thể được xử lý dùng lại. Chất xúc tác mới này có kích cỡ lỗ xốp 5 - 10 nanomét với diện tích bề mặt trung bình là 400 m2/g, cao hơn khoảng 20 lần so với các chất xúc tác dị thể khác.

MAI CHI

Theo Chemistry & Industry, 29/11/2006

Sponsor links (Provided by VIEPortal.net - The web cloud services for enterprises)