Phối hợp các thuốc trừ dịch hại

12:00' AM - Thứ hai, 12/05/2003

Hiện nay và những năm tiếp theo trong nông nghiệp cũng như trong cuộc sống hàng ngày vẫn phải và còn sử dụng thuốc trừ dịch hại hóa học và sinh học. Song việc sử dụng hợp lý là:

1. Môi trường được đảng bảo, dư lượng hóa chất trong nông sản có thể chấp nhận được.

2. Dịch hại được phòng trừ thỏa mãn yêu cầu đặt ra, song không gây hậu quả xấu đến các thê hệ sau.

3. Giá cả người sử dụng chấp nhận được.

Sản phẩm nông nghiệp của chúng ta hiện nay vẫn chiếm một tỷ lệ đáng kể trong GDP của đất nước. Khi đã có sản phẩm nông nghiệp là có kèm theo hóa chất bảo vệ thực vật, có như vậy năng suất mới được bảo đảm. Do vậy chúng ta phải tạo ra một nền nông nghiệp sạch, nghĩa là chúng ta phải sản xuất và sử dụng hoá chất bảo vệ thực vật an toàn nhất, triệt để nhất và tiết kiệm nhất. Việc phối hợp các thuốc trừ dịch hại có qui luật, sẽ đáp ứng một phần quan trọng các yêu cầu này.

1. Giảm lượng thuốc sử dụng trên đơn vị diện tích trồng trọt, để tiết kiệm nhân công, tiết kiệm vật tư đảm bảo môi trường trong sạch.

2. Mở rộng phổ trừ dịch hại - khi sử dụng một lần giải quyết được nhiều vấn đề: diệt trừ sâu, bệnh, nhện hại v.v.. mà vẫn đảm bảo được thiên địch.

3. Tránh hiện tượng sâu nhờn thuốc, hiện tượng kháng chéo: nếu sử dụng, riêng một loại thuốc, lần sau phải sử dụng nhiều hơn lần trước, có một số sâu hại không diệt trừ được triệt để.

4. Việc phối hợp các hóa chất trừ dịch hại đảm bảo được nguyên tắc phòng trừ là: triệt để nhất (đảm bảo diệt trừ gần như hết dịch hại), kịp thời nhất (dịch hại phát sinh ra phòng trừ được ngay) và tiết kiệm thất (phương pháp sử dụng ít tốn kém nhất cho người sản xuất và sử dụng).

Khi chúng ta phối hợp hai hay nhiều loại với nhau chúng tạo nên các hiện tượng sau hay:

1. Hiện tượng cộng đồng tác dụng hay còn gọi là hiện tượng tăng lực: thành phần nọ làm tăng tác dụngcủa thành phần kia lên, tiến tới chỗ lượng sử dụng hoạt chất ít đi, hiệu quả cao hơn nhiều so với khi sử dụng riêng lẻ. Thí dụ: Khi sử dụng Piperonyl Butoxide (đúng liều lượng với thuốc trừ sâu  Pyrethroid làm hiệu lực của thuốc tăng từ 20 đến 200 lần.

2. Tạo ra hiện tượng bất bình thường của sâu hại cũng như dịch bệnh: Khi dịch hại hay sâu bệnh gặp thành phần A, nó huy động hầu như hoàn toàn năng lượng ra để chống lại thành phần A, năng lượng còn lại rất ít, chỉ cho một lượng nhỏ thành phần B lạ có khả năng diệt trừ sâu hại hay dịch bệnh. Thí dụ như phối hợp thuốc trừ sâu lân hữu cơ với thuốc trừ sâu Pirethroid: Khi sâu hại gặp lân hữu cơ, chúng huy động gần như hết năng lượng ra để chống lại cơ phôtpho, do đó chỉ cần một lượng nhỏ Pyrethroid là diệt trừ được sâu hại.

3. Mỗi một thuốc trừ dịch hại có một giá trị LD50 nhất định, song khi phối hợp hai hay nhiều loại với nhau thì LD50 của hỗn hợp sẽ thay đổi tuỳ theo thành phần các chất phối hợp. Trong những năm qua chúng lôi đã sử dụng công thức:

CA/TA + CB/TB + CC/TC +... CZ/TZ = 100/Tm

Trong đó:

C: phần trăm nồng độ của thành phần A, B, C... Z có trong hỗn hợp.

T: độ độc LD50 đường miệng của hỗn hợp được pha chế.

Công thức trên cũng được áp dụng để xác định độ độc qua da của hỗn hợp Tm.

- Ứng dụng của công thức này không để ý đến bất kỳ ái lực nào hay hiệu bảo vệ riêng của sâu hại hay dịch hại.

- Căn cứ vào độ độc LD50 của từng thành phần, chúng tôi xác định xem nên điều chỉnh nồng độ của từng thành phần như thế nào để cho hỗn hợp có giá trị LD50 được như yêu cầu.

Thí dụ: muốn độ độc đường miệng tăng lên khi gặp sâu ăn tạp. Độ độc qua da tăng lên khi sâu hại ít vận động. Độ độc đường hô hấp tăng lên khi trong buồng kín v.v...

Thực tế với BPMC (thuốc trừ sâu BASSA) có khả năng phối hợp với các thuốc trừ dịch hại sau: Alpha cypermethnn (thuốc trừ sâu pyrethroid), Azinphos Etyl (thuốc trừ sâu và trừ nhện), Buprofezin (thuốc trừ sâu và trừ sâu non) Chlorpynfos (thuốc trừ sâu có phổ tác dụng rộng), Diazinon (thuốc trừ sâu lân hữu cơ), Edifenphos (thuốc trừ nấm bệnh), Endosulphan (thuốc trừ nhện), Ethofenprox (thuốc trừ sâu Pyrethroid thế hệ 5), Fentrothrin (thuốc trừ sâu lân hữu cơ, có S), lprobenfos (thuốc trừ bệnh), Isoprothiolane (thuốc trừ bệnh đạo ôn), Phenthoate (thuốc trừ sầu lân hữu cơ có S).

ĐỖ VĂN SỬU

Công ty Thuốc Sát trùng Việt Nam

Sponsor links (Provided by VIEPortal.net - The web cloud services for enterprises)
Thiết kế web, Thiết kế website, Thiết kế website công ty, Dịch vụ thiết kế website, Dịch vụ thiết kế web tối ưu, Giải pháp portal cổng thông tin, Xây dựng website doanh nghiệp, Dịch vụ web bán hàng trực tuyến, Giải pháp thương mại điện tử, Phần mềm dịch vụ web, Phần mềm quản trị tác nghiệp nội bộ công ty,