Chứng chỉ ISO 14001- Tiêu chuẩn quốc tế về quản lý môi trường

12:00' AM - Thứ hai, 12/05/2003

ISO14000 là một hệ thống các tiêu chuẩn quốc tế về vệ sinh môi trường do Tổ chức Tiêu chuẩn quốc tế (ISO) quy định, có ảnh hưởng rộng rãi tới mọi lĩnh vực về môi trường, trong đó hệ thống quản lý môi trường (EMS) 14001 và 14004 là quan trọng nhất tập trung vào ISO 14001, tiêu chuẩn quản lý môi trường.

Xét theo nghĩa rộng nhất, EMS là phương pháp mà một công ty sử dụng để thiết lập, thực hiện và kiểm tra những chính sách và mục tiêu về môi trường.

Tiêu chuẩn của ISO là một tiêu chuẩn so sánh tốt để đánh giá EMS của công ty. Một EMS chính thức, được triển khai theo tiêu chuẩn ISO 14001 là một công cụ lập kế hoạnh vô cùng hữu ích. Công ty có thể sử dụng EMS này để phân phối hợp lý hơn các nguồn chi phí cho việc quản lý môi trường. Thực hiện EMS một cách phù hợp có thể giảm đáng kể chi phí cho hoạt động quản lý và tuân thủ việc bảo vệ môi trường. Đặc biệt, những DN cỡ trung sẽ có lợi khi triển khai một EMS phù hợp với yêu cầu của ISO 14001. Những công ty lớn thường sử dụng vài loại EMS thích hợp, còn các công ty nhỏ có thể hoạt động tốt mà không cần một EMS được vạch kế hoạch chính thức. Ngược lại, các công ty cỡ trung đủ lớn để áp dụng những đòi hỏi, quy định quan trọng có liên quan đến chất thải rắn, không khí và nước nhằm bảo vệ môi trường. Tuy nhiên, dường như họ vẫn chưa quyết định có cần triển khai một EMS chính thức hay không?

Thông thường, các nhà quản lý và khách hàng không hiểu rằng đó là một hoạt động cần thiết và có lãi đáng để bỏ tiền vào. Nhiều công ty hoá chất mặc dù đã áp dụng những biện pháp để đảm bảo chắc chắn có được chứng cứ càng nhanh càng tốt; nhưng họ vẫn chưa bắt đầu chính thức tuân thủ tiêu chuẩn ISO 14001 trong EMS của mình.

Một lợi ích khác mà chứng chỉ ISO 14001 mang lại là một công ty có thể dùng tên của ISO 14001 trong thông tin, quảng cáo và trong những thông cáo với công chúng. Một số khách hàng có thể đòi hỏi nhà cung cấp phải đáp ứng được yêu cầu của ISO 14001 hoặc ưu tiên mua hàng của họ. Điều này là nhân tố quyết định đối với nhiều công ty đang cố gắng đạt được chứng, chỉ ISO 14001. Các công ty có thể dùng chứng chỉ ISO 14001 để nói rằng: "chúng tôi có trách nhiệm với môi trường".

Nếu nhà sản xuất biết nguyên vật liệu của họ ảnh hưởng đến môi trường như thế nào thì việc đánh giá ảnh hưởng của hoạt động sản xuất đối với môi trường sẽ trở nên đơn giản. Điều đó có nghĩa là các khách hàng và khách hàng tương lai, đặc biệt những người có chứng chỉ ISO 14001 có lợi khi nhà cung cấp của họ có chứng chỉ này. Những công ty chế biến nguyên liệu sản xuất các sản phẩm trung gian thấy đây là một thôi thúc quan trọng để đạt được chứng chỉ ISO 14001.

Các cơ quan nhà nước cũng có thiện cảm và ưu đãi hơn đối với những công ty thực hiện chứng chỉ ISO 14001.

Các nhà đầu tư những người cho vay, các công ty bảo hiểm thấy rằng tiêu chuẩn ISO 14001 cung cấp thông tin tham khảo chung đểxét xem một công ty có "lành mạnh" về mặt môi trường không trước khi họ hỗ trợ cho các hoạt động của nó. Thực tế, một công ty được chứng chỉ ISO 14001 thường trở thành những người láng giềng tốt hơn. Đây là một nhân tố quan trọng trong việc mở rộng dự án.

Tuy nhiên cũng có nhiêu lý do để một công ty không tìm kiếm chứng chỉ ISO 14001.

Chứng chỉ ISO 14001 có ít hoặc không có lợi khi những ảnh hưởng tiềm tàng về môi trường của công ty đó là không đáng kể. Nhiều công ty dịch vụ có rất ít hoạt động ảnh hưởng trực tiếp đến môi trường. Nhiều hoạt động sản xuất sử dụng những quy trình đơn giản ở nhà máy đơn lẻ cũng không ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trưởng. Trong trường hợp này, lợi ích duy nhất chỉ là thực hiện được yêu cầu của bạn hàng. Song, lập luận này phải được xem xét kỹ lưỡng. Nhiều công ty, sau khi qua bưđãc lập kế hoạch thấy rằng họ ảnh hưởng đến môi trường nhiều hơn họ tưởng.

Tiêu chuẩn ISO 14001 để chứng nhận một hệ thống quản lý môi trường, là một công cụ hữu hiệu cho việc triển khai đánh giá hoạt động về môi trường của một công ty. Tuy vậy, ISO 14001 và EMS thực ra cũng chỉ là các chính sách về môi trường đang được cố gắng thực hiện. Chứng chỉ này sẽ không có giá trị thực tế nếu EMS được chứng nhận lại không được thực hiện một cách có hiệu quả.

VŨ LƯU

Sponsor links (Provided by VIEPortal.net - The web cloud services for enterprises)
Thiết kế web, Thiết kế website, Thiết kế website công ty, Dịch vụ thiết kế website, Dịch vụ thiết kế web tối ưu, Giải pháp portal cổng thông tin, Xây dựng website doanh nghiệp, Dịch vụ web bán hàng trực tuyến, Giải pháp thương mại điện tử, Phần mềm dịch vụ web, Phần mềm quản trị tác nghiệp nội bộ công ty,