Nghiên cứu, khảo sát, đánh giá tình hình quản lý sản xuất, vận chuyển, kinh doanh, sử dụng, lưu trữ, thu gom, xử lý, thải bỏ, chôn lấp hoá chất nhằm phục vụ công tác SXKD, lưu thông hoá chất.

12:00' AM - Thứ năm, 12/02/2009

Cấp đề tài: Bộ Công nghiệp ( Phục vụ soạn thảo Luật Hóa chất)

Cơ quan thực hiện: Trung tâm Thông tin KHKT Hóa chất

Chủ nhiệm đề tài: TS. Trần Kim Tiến

Mã tài liệu: BCN 2005

Nội dung tóm tắt:

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN

- Khảo sát hiện trạng và đánh giá tình hình quản lý sản xuất, vận chuyển, kinh doanh, sử dụng, lưu trữ, thu gom, xử lý, thải bỏ, chôn lấp hoá chất nhằm phục vụ công tác SXKD, lưu thông hoá chất

- Tổ chức hội thảo và lấy ý kiến chuyên gia

- Hoàn chỉnh B.cáo và nghiệm thu nhiệm vụ.

Sponsor links (Provided by VIEPortal.net - The web cloud services for enterprises)
Thiết kế web, Thiết kế website, Thiết kế website công ty, Dịch vụ thiết kế website, Dịch vụ thiết kế web tối ưu, Giải pháp portal cổng thông tin, Xây dựng website doanh nghiệp, Dịch vụ web bán hàng trực tuyến, Giải pháp thương mại điện tử, Phần mềm dịch vụ web, Phần mềm quản trị tác nghiệp nội bộ công ty,