Thông tin thư viện cấp Tổng Công ty

12:00' AM - Thứ năm, 12/02/2009

Cấp đề tài: Tổng Công ty

Cơ quan thực hiện: Viện Hóa học Công nghiệp

Chủ nhiệm đề tài: Hoàng Văn Hoan

Mã tài liệu: TCT 8-2005

Nội dung tóm tắt:

ĐẶT VẤN ĐỀ

Việc cập nhật thông tin hiện nay rất cần thiết và quan trọng, đặc biệt với các nhà khoa học. Có thể tìm thấy mọi thứ trên Internet: Những bản tin mới nhất, những tư liệu lưu trữ, danh mục kho sách của nhiều thư viện nổi tiếng, các trang giới thiệu của rất nhiều cơ quan doanh nghiệp,... Do đó có thể khai thác trên mạng các thông tin cần thiết phục vụ cho các mục đích trong đó có mục đích nghiên cứu và sản xuất ngành hóa chất. Các cán bộ khoa học của Viện có thể tham khảo tra cứu tài liệu, trao đổi ý kiến với các nhà nghiên cứu trên phạm vi toàn thế giới. Do đó, việc nâng cao năng lực khai thác mạng phục vụ cho nghiên cứu và sản xuất ngành hóa chất là thiết yếu với các cán bộ khoa học của Viện Hóa học Công nghiệp.

Theo quyết định số 303/QĐ-KT ngày 11/05/2005 và quyết định 657/QĐ-KT ngày 02/6/2005 của Tông Giám đốc Tổng Công ty Hóa chất Việt Nam về việc giao các nhiệm vụ KHCN và MT cho Viện Hoá học công nghiệp, trong đó:

Mục tiêu của đề tài:

- Cập nhật các thông tin mới nhất và cần thiết về hóa học và công nghệ hoá học nhằm phục vụ cho Viện và các công ty thuộc Tổng Công ty Hoá chất Việt Nam.

- Trao đổi thông tin, kinh nghiệm với các cơ sở và cán bộ trong và ngoài nước.

- Liên hệ với các thư viện để hỗ trợ trong việc tìm kiếm thông tin.

- Lưu trữ các kết quả nghiên cứu hàng năm của Viện.

Nội dung đề tài:

- Bổ sung tài liệu, tạp chí chuyên ngành cho thư viện;

- Mua đĩa CD về thông tin KHKT.

- Xây dựng tuyển tập các của đề tài Viện đã thực hiện.

- Xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ công tác nghiên cứu

- Xây dựng cơ sở dữ liệu, tổng quan về một số sản phẩm trong định hướng phát triển của Tổng Công ty...

Sponsor links (Provided by VIEPortal.net - The web cloud services for enterprises)
Thiết kế web, Thiết kế website, Thiết kế website công ty, Dịch vụ thiết kế website, Dịch vụ thiết kế web tối ưu, Giải pháp portal cổng thông tin, Xây dựng website doanh nghiệp, Dịch vụ web bán hàng trực tuyến, Giải pháp thương mại điện tử, Phần mềm dịch vụ web, Phần mềm quản trị tác nghiệp nội bộ công ty,