Tổng hợp Dimetyl Ete làm hợp phần nhiên liệu thân thiện môi trường

12:00' AM - Thứ năm, 12/02/2009

Cấp đề tài: Tổng Công ty

Cơ quan thực hiện: Viện Hóa học Công nghiệp

Chủ nhiệm đề tài: Mai Tuyên

Mã tài liệu: TCT 15-2005

Nội dung tóm tắt:

ĐẶT VẤN ĐỀ

Nhu cầu về năng lượng - nhiên liệu đang tăng nhanh trên toàn thế giới, trong khi nguồn dầu mỏ hạn chế và yêu cầu giảm khí thải độc hại vào môi trường ngày càng nghiêm ngặt. Lối thoát cho vấn đề nhạy cảm này là tìm nguồn năng lượng mới dồi dào hơn và an toàn hơn. Etanol và dầu thực vật được đặt ra và đã thu được sự quan tâm ở nhiều nước, nhưng dù có nguyên liệu tái sinh và ít độc hại, vẫn chưa thể nhanh chóng được giải quyết. Trong khi đó, Dimetyl ete (DME) có thể được sản xuất từ khí thiên nhiên, than đá và các nguồn nguyên liệu chứa cacbon khác, hứa hẹn nguồn khí thiên nhiên còn dồi dào và về an toàn môi trường. Chính vì vậy từ năm 1995 đến nay, DME được khẳng định là nhiên liệu của thế kỷ 21 và được đầu tư nghiên cứu mạnh ở nhiều nước.

Ở nước ta những yêu cầu gắt gao về tăng mức sử dụng nhiên liệu và bảo vệ môi trường cũng là vấn đề thời sự. Đáp ứng những yêu cầu của tình trạng đó, chúng tôi thực hiện đề tài "tổng hợp DME làm hợp phần nhiên liệu thân thiện môi trường" để tiếp cận và sử dụng DME làm nhiên liệu sạch, với ưu điểm nước ta có nguồn khí thiên nhiên và than đá dồi dào. Trong những phần sau, chúng tôi giới thiệu tình hình nghiên cứu sử dụng DME trên thế giới và những kết quả nghiên cứu bước đầu của chúng tôi về tính nhiên liệu của DME làm cơ sở định hướng cho những năm sau.

KẾT LUẬN

Nhiệm vụ của đề tài là " Tổng hợp DME làm hợp phần nhiên liệu thân thiện môi trường". Để đạt được mục tiêu đề ra đó, chúng tôi đã tiến hành:

- Tổng hợp DME trong phòng thí nghiệm.

+ Lựa chọn được xúc tác là H2SO4

+ Tỷ lệ mol các cấu tử tham gia phản ứng H2SO4/CH3OH = 1,03/3

+ Thời gian nhỏ giọt là 120 phút .

+ Nhiệt độ phản ứng 135 - 136oC.

- Khảo sát độ tan của DME trong các loại dung môi khác nhau.

- Đánh giá các tính chất lý hoá của các hỗn hợp DME với DO cho kết quả tốt đáp ứng theo TCVN 5689 - 2002 về nhiên liệu DO.

- Chạy thử nghiệm tại chỗ các hỗn hợp DME và DO so với DO cho được kết quả tốt.

Sponsor links (Provided by VIEPortal.net - The web cloud services for enterprises)
Thiết kế web, Thiết kế website, Thiết kế website công ty, Dịch vụ thiết kế website, Dịch vụ thiết kế web tối ưu, Giải pháp portal cổng thông tin, Xây dựng website doanh nghiệp, Dịch vụ web bán hàng trực tuyến, Giải pháp thương mại điện tử, Phần mềm dịch vụ web, Phần mềm quản trị tác nghiệp nội bộ công ty,