Kết quả hoạt động công đoàn và phong trào công nhân lao động của công đoàn ctcp supe phốt phát và hóa chất lâm thao năm 2015

10:15' AM - Thứ tư, 28/09/2016

Năm 2015, thị trường sản phẩm phân bón trong nước và thế giới tiếp tục có nhiều biến động; sự cạnh tranh giữa các sản phẩm cùng loại trên thị trường ngày càng gay gắt; thời tiết diễn biến phức tạp: mưa bão, úng lụt, hạn hán, nhiễm mặn; Nhà nước thay đổi một số cơ chế, chính sách. Tất cả những yếu tố trên đã ảnh hưởng rất lớn đến hiệu quả sản xuất kinh doanh, hoạt động Công đoàn và phong trào công nhân viên chức, lao động (CNVC-LĐ) của CTCP Supe Phốt Phát và Hóa chất Lâm Thao.

Trước những khó khăn thách thức đó, Đảng ủy Công ty, Công đoàn các cấp, ban lãnh đạo Công ty đã phối hợp với toàn thể cán bộ, CNVC-LĐ chủ động vượt qua khó khăn nhằm giữ vững sản xuất, ổn định năng suất và chất lượng sản phẩm. Ngoài ra, Công đoàn Công ty còn đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện tốt Quy chế dân chủ cơ sở. Năm 2015, sản xuất kinh doanh của CTCP Supe Phốt Phát và Hóa chất Lâm Thao đã đạt nhiều kết quả đáng khích lệ, cụ thể : Giá trị sản xuất công nghiệp theo giá cố định năm 1994 đạt 1.028 tỷ đồng, bằng 95% so với cùng kỳ; Giá trị sản xuất công nghiệp theo giá thực tế đạt 4.427,533 tỷ đồng, bằng 96 % so với kế hoạch năm, với các sản phẩm chủ yếu như sau: Supe lân: 711.578 tấn, Lân nung chảy: 88.648 tấn, NPK: 739.056 tấn, axit sunfuric: 242.772 tấn. Doanh thu tiêu thụ đạt 4.806,239 tỷ đồng, bằng 100,35 % so với kế hoạch năm, các sản phẩm chủ yếu tiêu thụ là: Supe lân: 456.813 tấn, Lân nung chảy: 53.354 tấn, NPK: 763.437 tấn, axit sunfuric: 5.626 tấn; Lợi nhuận trước thuế đạt 392,482 tỷ đồng, bằng 93 % kế hoạch năm; Nộp ngân sách đạt 181,124 tỷ đồng, bằng 128 % kế hoạch năm; Giá trị thực hiện công tác đầu tư xây dựng cơ bản đạt 22,460 tỷ đồng, bằng 100% kế hoạch năm.

Bên cạnh việc thúc đẩy sản xuất kinh doanh phát triển, Công đoàn Công ty còn thường xuyên tổ chức nhiều hoạt động và phong trào thi đua cho CNVC-LĐ. Vào các ngày 05, 06 tháng 6 năm 2015, Công đoàn đã phối hợp với chuyên môn hướng dẫn, tổ chức Hội nghị người lao động. Thông qua Hội nghị, người lao động được biết, được tham gia ý kiến và đề xuất các giải pháp thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty. Ngoài ra, Công đoàn còn phối hợp với phòng chức năng rà soát, đánh giá việc thực hiện nội quy, quy chế, thỏa ước Lao động tập thể, đề nghị bổ sung, sửa đổi cho phù hợp với tình hình thực tế, bảo đảm thỏa ước Lao động tập thể có những điều khoản có lợi hơn cho người lao động so với quy định của pháp luật.

Nhằm hưởng ứng phong trào thi đua của Công đoàn cấp trên, trực tiếp là Công đoàn Công nghiệp Hóa chất Việt Nam và Liên đoàn Lao động tỉnh Phú Thọ, Công đoàn CTCP Supe Phốt Phát và Hóa chất Lâm Thao đã phát động một số phong trào thi đua tiêu biểu như sau:

Phong trào học tập nâng cao trình độ

Lãnh đạo Công ty rất quan tâm và tạo điều kiện để người lao động được học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng công việc được giao. Trong năm 2015, Công ty đã tổ chức được 36 lớp học, có 2.577 người tham gia, với nhiều hình thức học tập như tự học, đào tạo tại chỗ, gửi đi đào tạo, đào tạo lại, tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ. Ngoài ra, Công ty cũng cử cán bộ tham gia các khóa đào tạo do Công đoàn Công Thương, Công đoàn Công nghiệp Hóa chất Việt Nam tổ chức nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Công đoàn.

Phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo

Phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo được tiến hành thường xuyên, liên tục trên tất cả các lĩnh vực, triển khai đến tất cả CNVC-LĐ trong Công ty từ cán bộ quản lý, cán bộ kỹ thuật đến các công nhân trực tiếp sản xuất. Bên cạnh sự quan tâm của các cấp lãnh đạo, tổ chức Công đoàn đóng vai trò quan trọng, là cầu nối giữa ban lãnh đạo Công ty với người lao động. Năm 2015, các tiểu ban của Hội đồng sáng kiến tiết kiệm Công ty đã tiếp nhận 359 đề xuất sáng kiến của 1.554 lượt tác giả, xét công nhận 314 sáng kiến của 733 tác giả, trong đó có 198 tác giả nữ, bao gồm: lĩnh vực công nghệ có 98 sáng kiến; lĩnh vực thiết bị có 168 sáng kiến; lĩnh vực quản lý có 48 sáng kiến; điều đáng nói ở đây là số sáng kiến năm nay tăng 23 sáng kiến so với năm 2014, số tác giả tăng hơn 35 người, tác giả nữ tăng 17 người, tổng giá trị làm lợi trên 78 tỷ đồng.

Phong trào “Xanh - Sạch - Đẹp”, bảo đảm an toàn lao động, phòng chống cháy nổ

Phong trào này được Công ty đặc biệt quan tâm, tạo điều kiện và môi trường làm việc tốt nhất cho người lao động, kiện toàn Hội đồng bảo hộ lao động cấp công ty và Ban bảo hộ lao động ở các đơn vị sản xuất. Đồng thời, Công đoàn thực hiện tốt việc tuyên truyền, giáo dục CNVC-LĐ có ý thức chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động, về sử dụng các phương tiện trang bị bảo hộ lao động; tham gia xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch an toàn, vệ sinh lao động theo quy định tại Thông tư Liên tịch số 01/2011 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội - Bộ Y tế; tổ chức kiện toàn, quản lý và hướng dẫn nghiệp vụ cho 243 an toàn vệ sinh viên ở các tổ sản xuất; phát động các Công đoàn bộ phận đảm nhận các công trình thi đua “xanh - sạch - đẹp”; hưởng ứng và tham gia tích cực các hoạt động “Tuần lễ Quốc gia về an toàn, vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ lần thứ 17” với chủ đề: “Mỗi doanh nghiệp, người lao động chủ động các biện pháp phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và cháy nổ để bảo vệ chính mình, doanh nghiệp và xã hội”.

Tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao

Công đoàn chủ động tham mưu với lãnh đạo Công ty xây dựng, nâng cấp các cơ sở văn hóa, thể dục thể thao như sân vận động, nhà tập luyện và thi đấu, bể bơi,.. để phục vụ cho CNVC-LĐ và nhân dân trên địa bàn. Đặc biệt, Công ty xuất bản tờ thông tin nội bộ 01 số/ tháng, đăng những tin bài, hình ảnh hoạt động của Công ty trên tất cả các lĩnh vực, gương người tốt, việc tốt.

Song song với đó, Công đoàn Công ty còn phối hợp với chuyên môn đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, giáo dục sâu rộng cho đoàn viên, công nhân lao động về các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, giáo dục truyền thống giai cấp công nhân Việt Nam, vị trí, vai trò, chức năng nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn trong nền kinh tế thị trường, những thuận lợi, khó khăn của Công ty, giáo dục ý thức tổ chức kỷ luật, tác phong công nghiệp. Quán triệt Nghị quyết của Công đoàn cấp trên, Công đoàn CTCP Supe Phốt Phát và Hóa chất Lâm Thao đã phổ biến các chế độ chính sách mới của Nhà nước đến với người lao động như Bộ Luật Lao động năm 2012, Luật Công đoàn năm 2012, Nghị định 60/2013/CP của Chính phủ về thực hiện quy chế dân chủ cơ sở tại nơi làm việc, Luật Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế sửa đổi, Nghị định 49 của Chính phủ và Thông tư 17 của Bộ LĐTB&XH về xây dựng thang bảng lương mới theo lương tối thiểu vùng.

Ngoài ra, Công đoàn cũng phối hợp với chuyên môn tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao mừng Đảng mừng xuân; tổ chức giải thể thao Cúp 24/6 chào mừng ngày Công ty bước vào sản xuất với các môn bóng đá nam, bóng chuyền nam - nữ, bóng bàn, cầu lông, quần vợt; tham gia Hội thao tỉnh Phú Thọ, tham gia “Giải Cầu lông toàn quốc - Cúp Báo Lao động lần thứ II năm 2015”; tổ chức hội diễn văn nghệ quần chúng nhân kỷ niệm ngày Công ty bước vào sản xuất, tham gia biểu diễn phục vụ Đại hội thi đua của Tập đoàn Hoá chất Việt Nam, Đại hội thi đua của Bộ Công Thương; tổ chức và duy trì hoạt động các câu lạc bộ bóng đá, bóng chuyền, cầu lông, quần vợt, thường xuyên tổ chức thi đấu giao hữu với các đơn vị trên địa bàn; hưởng ứng cuộc vận động toàn dân xây dựng đời sống văn hóa trong việc cưới, việc tang, việc lễ hội, xây dựng gia đình văn hóa, đơn vị văn hóa. Các hoạt động trên đã thu hút đông đảo mọi người tham gia, tạo nên không khí vui tươi, phấn khởi trong cán bộ, người lao động, thông qua đó tuyển chọn được các vận động viên, diễn viên làm nồng cốt cho các phong trào tại cơ sở, góp phần nâng cao sức khỏe cho người lao động và giảm thiểu các tệ nạn xã hội.

Chăm lo đời sống, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người lao động

Nhân dịp Tết cổ truyền, Công đoàn Công ty cùng với lãnh đạo Công đoàn Công Thương, lãnh đạo Tập đoàn và Công đoàn Công nghiệp Hóa chất Việt Nam thăm hỏi, tặng quà cho 69 công nhân lao động, 54 gia đình công nhân đã nghỉ chế độ ở khu tập thể Công ty có hoàn cảnh khó khăn, 110 gia đình nông dân nghèo ở 10 xã, thị trấn thuộc huyện Lâm Thao với số tiền là 116,5 triệu đồng; xét trợ cấp khó khăn cho 98 CNVC-LĐ trong “Tháng Công nhân” với số tiền 98 triệu đồng; thăm hỏi, tặng quà cho 66 phụ nữ nhân ngày 20/10 với số tiền 66 triệu đồng; tặng quà cho các cháu nhân ngày Tết thiếu nhi 1/6 với số tiền 145,7 triệu đồng; mua bánh Trung thu cho người lao động với số tiền 871,6 triệu đồng; tổ chức thăm hỏi công nhân lao động khi bị đau ốm, nằm điều trị tại các tuyến bệnh viện, thăm viếng người thân của người lao động khi qua đời với số tiền 153 triệu đồng. Đặc biệt, trong ba năm liên tục, Công ty đã tổ chức may quần áo đồng phục cho người lao động với trị giá 05 triệu đồng/ người/ năm; nữ công nhân lao động được tặng quà nhân ngày Quốc tế phụ nữ 8/3 với số tiền 393,4 triệu đồng.

Cùng với đó, Công ty cũng tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho người lao động; nâng cao chất lượng bữa ăn giữa ca, bảo đảm đủ tiêu chuẩn định lượng, an toàn vệ sinh thực phẩm, với số tiền ăn giữa ca là 830.000 đồng/ người/ tháng, bình quân một suất ăn 24.000 đồng; thực hiện bồi dưỡng độc hại theo quy định ở các mức: 5.000 đồng, 10.000 đồng, 15.000 đồng, 20.000 đồng.

Công tác nhân đạo, từ thiện

Ngoài việc tổ chức sản xuất kinh doanh hiệu quả, Công ty thường xuyên quan tâm thực hiện tốt công tác xã hội từ thiện, các cấp Công đoàn đóng vai trò nòng cốt trong vận động ủng hộ xây dựng các quỹ nhân đạo. Với tổng số tiền là 3,7 tỷ đồng thu được từ sự ủng hộ 02 ngày lương của người lao động (1,4 tỷ đồng) và nguồn quỹ phúc lợi, Công ty đã tổ chức nhiều công tác nhân đạo, từ thiện như: ủng hộ quỹ vì người nghèo, quỹ đền ơn đáp nghĩa, quỹ nạn nhân chất độc da cam/dioxin, quỹ an sinh xã hội Tập đoàn Hóa chất Việt Nam, ủng hộ đồng bào bị thiên tai, bão lũ, ủng hộ nữ công nhân lao động nghèo, hỗ trợ xây dựng nhà “Mái ấm Công đoàn”, giúp đỡ người tàn tật, trẻ mồ côi, hỗ trợ xây nhà tình nghĩa, nhà văn hóa các khu dân cư, tôn tạo nghĩa trang liệt sĩ, thăm hỏi, tặng quà cho thương binh, gia đình liệt sĩ; phụng dưỡng mẹ Việt Nam anh hùng. Hiện nay, Công ty đang phụng dưỡng 07 Mẹ Việt Nam anh hùng với mức 02 triệu đồng/ mẹ/ tháng.

Xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh

Công đoàn luôn bám sát chủ trương, đường lối, chỉ thị, Nghị quyết của Đảng và nhiệm vụ chính trị của Công ty để xây dựng chương trình, kế hoạch công tác; tổ chức thực hiện Quy chế dân chủ trong doanh nghiệp; thực hiện có hiệu quả việc phối hợp hoạt động giữa Ban Chấp hành Công đoàn và Tổng Giám đốc công ty; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động phù hợp hướng về cơ sở, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người lao động; thường xuyên tổ chức học tập, sinh hoạt văn hóa cho người lao động, tổ chức lồng ghép các hoạt động, đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, giáo dục. Hiện nay, Công đoàn Công ty quản lý, chỉ đạo hoạt động 27 Công đoàn bộ phận theo chức năng và Điều lệ Công đoàn Việt Nam. Ngay từ đầu năm, Công đoàn Công ty đã xây dựng kế hoạch, chương trình công tác, đề ra mục tiêu, chỉ tiêu phấn đấu cho các Công đoàn bộ phận phát triển vững mạnh, toàn diện, đạt tỷ lệ từ 90% trở lên, không có Công đoàn yếu kém.

Có thể khẳng định, việc thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước đã khơi dậy tiềm năng, sức sáng tạo của người lao động, tạo nên động lực mạnh mẽ trong lao động sản xuất và công tác. Thông qua đó, có thể nâng cao năng suất lao động, chất lượng sản phẩm, tiết kiệm vật tư nguyên liệu, giảm chi phí, bảo vệ môi trường, cải thiện điều kiện làm việc, xây dựng mối quan hệ lao động, bảo đảm hài hòa các lợi ích, hướng tới mục tiêu không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động.

Năm 2015, tình hình sản xuất kinh doanh của CTCP Supe Phốt Phát và Hóa chất Lâm Thao gặp rất nhiều khó khăn, song dưới sự chỉ đạo của Đảng ủy và ban lãnh đạo Công ty, sự phối hợp chặt chẽ và hiệu quả của các tổ chức đoàn thể trong Công ty như Đoàn thanh niên, Hội cựu chiến binh, Công đoàn công ty đã hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ của mình trong việc chăm lo đời sống, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động, tổ chức tốt các phong trào thi đua yêu nước, động viên cán bộ, người lao động yên tâm sản xuất và công tác. Quan trọng hơn là đã tạo sự đồng thuận cao giữa ban lãnh đạo và người lao động, bảo đảm hài hòa lợi ích của các bên trong mối quan hệ lao động. Vì vậy, năm 2015, Công ty vinh dự nhận được nhiều bằng khen: “Doanh nghiệp vì nhà nông” lần thứ nhất, “Giải thưởng Bông lúa vàng” lần thứ hai, “Cúp Thương hiệu vàng Nông nghiệp Việt Nam”, “Doanh nghiệp vì người lao động” lần thứ hai.

PH

Sponsor links (Provided by VIEPortal.net - The web cloud services for enterprises)
Thiết kế web, Thiết kế website, Thiết kế website công ty, Dịch vụ thiết kế website, Dịch vụ thiết kế web tối ưu, Giải pháp portal cổng thông tin, Xây dựng website doanh nghiệp, Dịch vụ web bán hàng trực tuyến, Giải pháp thương mại điện tử, Phần mềm dịch vụ web, Phần mềm quản trị tác nghiệp nội bộ công ty,