Công đoàn công nghiệp hóa chất Việt Nam xác định phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2019

09:50' AM - Thứ sáu, 15/03/2019

Mặc dù tình hình sản xuất kinh doanh (SXKD) năm 2018 của các đơn vị thuộc Tập đoàn Hóa chất Việt Nam gặp nhiều khó khăn, song với sự cố gắng của tập thể Ban thường vụ, Ban chấp hành và Công đoàn các cấp, Công đoàn Công nghiệp Hóa chất Việt Nam (CNHCVN) đã cơ bản hoàn thành chương trình công tác năm.

Tổng kết lại, có thể rút ra một số bài học kinh nghiệm như sau trong quá trình hoạt động Công đoàn năm qua: Các hoạt động của Công đoàn CNHCVN và Công đoàn cơ sở (CĐCS) luôn nhận được sự quan tâm, giúp đỡ và chỉ đạo kịp thời của Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam, Công đoàn Công Thương Việt Nam, sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, sự phối hợp của Tập đoàn Hoá chất Việt Nam cũng như các cấp lãnh đạo của các đơn vị trong toàn Tập đoàn; Công đoàn CNHCVN đã sâu sát, luôn hướng về cơ sở, luôn coi người lao động (NLĐ) là trọng tâm cho mọi hoạt động, quan tâm đến các chế độ chính sách cụ thể đối với NLĐ như thực hiện tốt các điều khoản trong thỏa ước lao động tập thể, các chế độ bảo hiểm xã hội, điều kiện làm việc, bữa cơm ca, thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở tại đơn vị....; các phong trào thi đua được duy trì thường xuyên, đặc biệt là Phong trào thi đua Lao động giỏi, lao động sáng tạo; công tác khen thưởng luôn chú trọng, ưu tiên cho NLĐ trực tiếp nhằm động viên kịp thời tinh thần cho NLĐ; công tác tuyên truyền, giáo dục đáp ứng yêu cầu và tâm tư nguyện vọng NLĐ; CĐCS luôn quan tâm đến công tác đào tạo, quy hoạch cán bộ, đặc biệt là cán bộ trẻ, có năng lực, có nhiệt tình, tích cực tham gia các phong trào do Công đoàn phát động.

Tuy nhiên, Công đoàn các cấp vẫn còn một số hạn chế trong quá trình hoạt động, cụ thể như sau:

Công tác thi đua: Phong trào thi đua khen thưởng tại một số cơ sở chưa theo kịp những chuyển biến của tình hình mới cũng như các văn bản hướng dẫn mới về công tác thi đua khen thưởng; phong trào thi đua chưa đều ở các đơn vị, còn mang tính hình thức, chưa chủ động xây dựng nội dung thi đua; tại một số đơn vị, công tác sơ kết, tổng kết, phát hiện biểu dương người tốt việc tốt, chọn điển hình tiên tiến để phát động học tập và theo gương điển hình tiên tiến chưa được quan tâm.

Thực hiện quy chế dân chủ: Một số đơn vị có tổ chức Hội nghị NLĐ nhưng còn chưa bám sát hướng dẫn của Nghị định 60, vì vậy chưa thực sự là diễn đàn dân chủ để NLĐ nói lên tiếng nói của mình; ở một số đơn vị, nhiều ý kiến phát biểu tại Hội nghị NLĐ nặng về đòi hỏi quyền lợi mà ít ý kiến mang tính góp ý đổi mới và xây dựng đơn vị phát triển; việc ký kết thoả ước lao động tập thể tại một số đơn vị còn mang tính sao chép luật, nội dung chưa thực sự dân chủ và chưa có điều khoản có lợi hơn cho NLĐ; công tác đối thoại tại một số đơn vị còn mang tính hình thức, tổ chức đối thoại chưa đúng quy trình và còn thiếu thủ tục, tổ đối thoại còn chưa đúng thành phần theo quy định.

Công tác an toàn lao động bảo vệ môi trường: Cán bộ an toàn lao động (ATLĐ) của các đơn vị chưa đáp ứng đúng yêu cầu của công tác bảo hộ lao động (BHLĐ), còn thiếu về số lượng, yếu về chất lượng; việc tổ chức huấn luyện ATVSLĐ ở một số cơ sở còn nặng về hình thức, chưa bám sát nội dung, quy định của Bộ Lao động thương binh xã hội; một số đơn vị còn coi nhẹ công tác ATLĐ, chưa tổ chức kiểm tra chặt chẽ quy phạm an toàn nên vẫn để xảy ra một số vụ tai nạn lao động (TNLĐ), điều kiện làm việc của NLĐ vẫn còn tồn tại các yếu tố nguy hiểm, có hại.

Phương hướng, nhiệm vụ năm 2019

Tình hình kinh tế năm 2019 được dự báo vẫn tiếp tục có rất nhiều khó khăn, tình hình xã hội có nhiều diễn biến phức tạp nên sẽ tác động trực tiếp đến hoạt động SXKD của các doanh nghiệp trong toàn Tập đoàn, đời sống việc làm của NLĐ cũng sẽ bị ảnh hưởng, các đơn vị cần tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ chủ yếu sau:

Tham gia xây dựng chính sách, pháp luật, chăm lo đời sống, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, CNVC LĐ.

Để chăm lo tốt đời sống cho NLĐ, các chủ tịch CĐCS cần tham mưu tốt với chính quyền thực hiện tốt Quy chế dân chủ tại cơ sở, tổ chức tốt Hội nghị NLĐ, Hội nghị cán bộ công chức từ tổ trở lên, đảm bảo thực sự dân chủ; tăng cường việc thông tin, đối thoại, thương lượng tại nơi làm việc giữa NLĐ với Công đoàn và người sử dụng lao động, thực hiện có hiệu quả Quy chế dân chủ cơ sở theo hướng dẫn của Nghị định số 149/2018/NĐ-CP ngày 7/11/2018 của Chính phủ; tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện pháp luật lao động, Luật công đoàn tại các doanh nghiệp nhằm phát hiện sớm các vi phạm, kịp thời giải quyết vướng mắc, góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ, phòng ngừa tranh chấp lao động, ngừng việc tập thể, đình công tự phát tại doanh nghiệp theo tinh thần Chỉ thị 22-CT/TW ngày 5/6/2008 của Ban Bí thư TW Đảng; tổ chức đi thăm, tặng quà Tết cho một số gia đình công nhân có hoàn cảnh khó khăn, bị TNLĐ, mắc bệnh nghề và các cháu, con công nhân bị khuyết tật, chất độc màu da cam, thăm hỏi động viên những tập thể, cá nhân phải làm việc liên tục không nghỉ Tết…; làm tốt công tác đảm bảo ATVSLĐ, phòng chống cháy nổ, bảo vệ môi trường, thực hiện tốt pháp luật về BHLĐ và chức năng nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn về công tác BHLĐ; đẩy mạnh các hoạt động đóng góp xây dựng các quỹ xã hội từ thiện, tham gia bồi dưỡng, chăm sóc sức khoẻ, bảo vệ quyền lợi NLĐ.

Phong trào thi đua

Công đoàn CNHCVN tiếp tục duy trì phát động phong trào thi đua yêu nước trong CNVCLĐ nhằm khắc phục mọi khó khăn trong lao động sản xuất, góp phần hoàn thành thắng lợi các mục tiêu sau của Tập đoàn trong năm 2019: Giá trị sản xuất công nghiệp theo giá thực tế phấn đấu đạt 50.363 tỷ đồng, tăng 9,6%; Doanh thu phấn đấu đạt 51.541 tỷ đồng, tăng 8,2% so với năm 2018; Lợi nhuận cộng hợp toàn Tập đoàn phấn đấu đạt 1.168 tỷ đồng; Nộp ngân sách đúng quy định; Tiền lương phấn đấu tăng 2,8% so với năm 2018, đảm bảo đủ việc làm cho NLĐ.

Công tác tuyên truyền, giáo dục, tổ chức VHVN-TDTT

Công đoàn CNHCVN tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền năm 2019: Tuyên truyền để NLĐ nắm bắt và thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tuyên truyền việc triển khai thực hiện các nghị quyết của Đảng các cấp; tuyên truyền sâu rộng trong CNLĐ về việc thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII Công đoàn Việt Nam, Nghị Quyết Đại hội III Công đoàn Công Thương Việt Nam và Đại hội X Công đoàn Công nghiệp Hoá chất Việt Nam với những mục tiêu cụ thể; tuyên truyền để NLĐ biết được những thuận lợi, khó khăn của Tập đoàn, của các doanh nghiệp để NLĐ cùng chia sẻ, tạo sự đoàn kết nhất trí trong Tập đoàn, tuyên truyền để NLĐ nâng cao ý thức chấp hành pháp luật lao động, nội quy, quy chế của đơn vị; chú trọng nâng cao tay nghề, trình độ học vấn, hiểu biết pháp luật của NLĐ, tiếp tục thực hiện “Tuyên truyền, phổ biến pháp luật lao động cho người sử dụng lao động và NLĐ trong các loại hình doanh nghiệp”, tiếp tục thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; tổ chức Hội thao CNVCLĐ 2 khu vực và chung kết Hội thao Tập đoàn CNHCVN chào mừng 90 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam và 50 năm Ngày truyền thống Ngành Hóa chất Việt Nam.

Công tác tổ chức cán bộ, phát triển đoàn viên, xây dựng tổ chức Công đoàn

Công đoàn CNHCVN tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng về cơ sở để hoạt động Công đoàn gắn với thực tiễn tại cơ sở, góp phần tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, đơn vị; đẩy mạnh công tác phát triển đoàn viên, xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh, tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết 4a/NQ-TLĐ và Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam, Đại hội III Công đoàn Công Thương Việt Nam về “Tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Công đoàn”; phấn đấu giới thiệu cho tổ chức Đảng trên 100 đoàn viên ưu tú để bồi dưỡng kết nạp Đảng; tổ chức tập huấn nghiệp vụ, công tác Công đoàn cho các đồng chí cán bộ Công đoàn các đơn vị.

Công tác nữ công

Năm 2019, Công đoàn CNHCVN tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết 11-NQ/TW của Bộ Chính trị về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước; phối hợp với Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ Tập đoàn để chỉ đạo thực hiện các mục tiêu kế hoạch hành động Vì sự tiến bộ phụ nữ của Tập đoàn; duy trì các hoạt động thường xuyên như kỷ niệm Ngày 8/3, Ngày 20/10, khen thưởng con công nhân học giỏi và đạt giải cao trong các kỳ thi quốc gia, quốc tế, đỗ đại học, thăm hỏi trợ cấp con công nhân bị khuyết tật, nhiễm chất độc màu da cam...; tổ chức Hội nghị Tổng kết Phong trào Nữ CNVCLĐ giỏi việc nước - đảm việc nhà giai đoạn 2015-2019; tuyên dương các cháu học sinh giỏi và học sinh vượt khó học giỏi năm học 2017-2018 và 2018-2019.

Công tác tài chính công đoàn

Xác định công tác tài chính Công đoàn luôn là một nội dung quan trọng trong hoạt động của tổ chức Công đoàn, Công đoàn CNHCVN luôn chỉ đạo các CĐCS thực hiện tốt các quy định về tài chính công đoàn; đảm bảo thu - chi kinh phí Công đoàn theo đúng quy định của Nhà nước và Tổng Liên đoàn, kiên quyết không để xảy ra sai phạm, tiêu cực, lãng phí, tham nhũng…

Công tác kiểm tra

Ngay từ đầu năm 2019, Công đoàn CNHCVN phối hợp với Ban Chấp hành, Ban Thường vụ kiểm tra việc chấp hành Điều lệ, xây dựng kế hoạch kiểm tra và kiểm tra kịp thời khi tổ chức, đoàn viên có dấu hiệu vi phạm Điều lệ, nghị quyết, chỉ thị và các quy định của tổ chức Công đoàn; tăng cường kiểm tra việc quản lý sử dụng tài chính, tài sản Công đoàn ở đồng cấp và cấp dưới; giải quyết tốt các đơn thư khiếu nại tố cáo, tăng cường công tác đào tạo nghiệp vụ kiểm tra Công đoàn; ủy ban kiểm tra Công đoàn các cấp chủ động phát hiện và kiểm tra kịp thời khi tổ chức, cá nhân có dấu hiệu vi phạm Điều lệ, nghị quyết, chỉ thị, quy định của Công đoàn.

Sponsor links (Provided by VIEPortal.net - The web cloud services for enterprises)
Thiết kế web, Thiết kế website, Thiết kế website công ty, Dịch vụ thiết kế website, Dịch vụ thiết kế web tối ưu, Giải pháp portal cổng thông tin, Xây dựng website doanh nghiệp, Dịch vụ web bán hàng trực tuyến, Giải pháp thương mại điện tử, Phần mềm dịch vụ web, Phần mềm quản trị tác nghiệp nội bộ công ty,