Đảng ủy Vinachem tổng kết công tác Đảng năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019

09:46' AM - Thứ sáu, 15/03/2019

Ngày 10/01/2019 tại Hà Nội, Đảng ủy Tập đoàn Hóa chất Việt Nam (Vinachem) đã tiến hành Hội nghị Tổng kết công tác năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019.

Năm 2018, công tác xây dựng Đảng được Đảng ủy Tập đoàn quan tâm lãnh đạo, triển khai thực hiện đúng chương trình kế hoạch đã đề ra. Đảng ủy Tập đoàn đã lãnh đạo, chỉ đạo các ban xây dựng Đảng của Đảng ủy, các cấp ủy trực thuộc xây dựng kế hoạch, chương trình hành động và tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6, thứ 7, thứ 8 BCH Trung ương Đảng (khóa XII); ban hành kế hoạch và tổ chức Hội nghị học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tổ chức các lớp bồi dưỡng chính trị; tổ chức Hội nghị sơ kết 2 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 06/8/2008 của BCH Trung ương khóa X; ...

Trong năm, Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn đã kịp thời chỉ đạo, cho ý kiến để kiện toàn cấp ủy, ủy ban Kiểm tra cấp ủy của 04 đảng bộ cơ sở và 01 chi bộ trực thuộc; ban hành kế hoạch đào tạo và tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng năm 2018 cho 165 đồng chí cán bộ cấp ủy; tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW ngày 30/5/2014 của Bộ Chính trị; hoàn thành Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW ngày 02/02/2008 của Hội nghị lần thứ 6, BCH Trung ương khóa X; đồng thời tham gia góp ý kiến vào dự thảo Hướng dẫn thực hiện Quy định số 69 của Ban Bí thư; dự thảo Quy chế công tác dân vận của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương,... Năm 2018, công tác cơ sở Đảng và đảng viên cũng được Đảng ủy Tập đoàn quan tâm chú trọng: Đảng bộ Tập đoàn có 19 chi, đảng bộ trực thuộc, trong đó có 18 chi, đảng bộ thực hiện đánh giá, xếp loại; 01 chi bộ cơ sở không thực hiện đánh giá, xếp loại vì mới được thành lập. Kết quả là: 02 đảng bộ và 09 chi bộ xếp loại “Hoàn thành tốt nhiệm vụ”; 04 đảng bộ và 02 chi bộ xếp loại “Hoàn thành nhiệm vụ”; 01 chi bộ xếp loại ”Không hoàn thành nhiệm vụ”. Năm 2018, Đảng bộ Tập đoàn cũng đã thực hiện nghiêm túc việc đáng giá phân loại chất lượng đảng viên với kết quả là: 849/859 đảng viên tham dự phân loại (đạt 98,8%); 10 đảng viên không tham dự phân loại do mới kết nạp. Số đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ là 68 đồng chí, đạt tỷ lệ 8% trên tổng số đảng viên tham dự phân loại. Số đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ là 674 đồng chí, đạt tỷ lệ 79,4%. Số đảng viên hoàn thành nhiệm vụ là 99 đồng chí, đạt tỷ lệ là 11,66%. Số đảng viên không hoàn thành nhiệm vụ là 8 đồng chí, đạt tỷ lệ là 0,94%.

Để đẩy mạnh việc thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Tập đoàn, Đảng ủy đã xây dựng và ban hành Nghị quyết nhiệm vụ công tác năm 2018 (Nghị quyết số 53-NQ/ĐU ngày 19/1/2018), lãnh đạo chỉ đạo Tập đoàn, các cấp ủy trực thuộc, người đại diện phần vốn của Tập đoàn tại các công ty, đơn vị thành viên trong Tập đoàn triển khai thực hiện. Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Tập đoàn, các công ty, đơn vị thành viên đã nghiêm túc tổ chức triển khai thực hiện các chủ trương của Đảng, Nghị quyết của Chính phủ, chỉ đạo của Bộ Công thương, đạt được kết quả sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng đáng ghi nhận, cụ thể là: Giá trị sản xuất công nghiệp tính theo giá thực tế ước đạt 45.536 tỷ đồng, tăng 7% so với năm 2017; Doanh thu ước đạt 44.900 tỷ đồng, tăng 5,6% so với năm 2017; Lợi nhuận hợp nhất ước đạt 609 tỷ đồng, tăng gấp 3,7 lần năm 2017; Nộp ngân sách Nhà nước đạt 1.768 tỷ đồng, tăng 11% kế hoạch năm.

Nhìn chung, năm 2018 Đảng bộ Tập đoàn đã nghiêm túc quán triệt và triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách, chỉ thị, nghị quyết của Đảng và Chính phủ; bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương và Bộ Công Thương, triển khai đồng bộ các giải pháp, lãnh đạo chỉ đạo các cấp ủy trực thuộc và các công ty, đơn vị thành viên đoàn kết, sáng tạo, phát huy nội lực, vượt qua khó khăn, duy trì sản xuất kinh doanh ổn định, đảm bảo việc làm và thu nhập cho người lao động; thực hiện tốt công tác an sinh xã hội; công tác tái cơ cấu được đẩy mạnh và đã đạt kết quả tốt.

Bước sang năm 2019, Đảng bộ Tập đoàn sẽ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị duy trì và đẩy mạnh sản xuất kinh doanh có hiệu quả, phấn đấu đạt các chỉ tiêu kinh tế như sau: Giá trị sản xuất công nghiệp tính theo giá thực tế ước đạt 50.363 tỷ đồng, tăng 10,6%; Doanh thu ước đạt 51.541 tỷ đồng, tăng 7,6% so với năm 2018; Lợi nhuận phấn đấu đạt 1.168 tỷ đồng. Về công tác xây dựng Đảng: xây dựng Đảng bộ Tập đoàn đạt Đảng bộ vững mạnh, trong đó phấn đấu thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm của công tác Đảng nhằm đạt mục tiêu: trên 75% số chi, đảng bộ đạt tiêu chuẩn xếp loại chất lượng “Hoàn thành tốt nhiệm vụ”, 15% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, trên 90% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, bồi dưỡng kết nạp trên 40 đảng viên mới.

Để kết quả thực hiện công tác Đảng trong thời gian tới đạt hiệu quả cao, Đảng bộ Tập đoàn đã có những chỉ đạo cụ thể tới các cấp ủy về việc lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị của mình trong việc tập trung thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị xã hội và công tác Đảng cũng như nhiệm vụ sản xuất kinh doanh trong thời gian tới.

Bên cạnh những nỗ lực, cố gắng của Tập đoàn và các đơn vị thành viên trong việc thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của mình, Đảng ủy Tập đoàn cũng mong muốn nhận được sự hỗ trợ của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương trong việc xin ý kiến với ủy ban Quản lý vốn Nhà nước báo cáo lên Chính phủ và các bộ ngành liên quan, tạo điều kiện cho Tập đoàn giải quyết một số nội dung về công tác cổ phần hóa và thoái vốn, các giải pháp đối với các khoản vay của 03 dự án (Đạm Ninh Bình, Đạm Hà Bắc và DAP Lào Cai); đồng thời kiến nghị sửa đổi, bổ sung một số chính sách và luật nhằm tạo sự bình đẳng giữa phân bón sản xuất trong nước và phân bón nhập khẩu;...

Sponsor links (Provided by VIEPortal.net - The web cloud services for enterprises)
Thiết kế web, Thiết kế website, Thiết kế website công ty, Dịch vụ thiết kế website, Dịch vụ thiết kế web tối ưu, Giải pháp portal cổng thông tin, Xây dựng website doanh nghiệp, Dịch vụ web bán hàng trực tuyến, Giải pháp thương mại điện tử, Phần mềm dịch vụ web, Phần mềm quản trị tác nghiệp nội bộ công ty,