Đảng bộ tập đoàn Vinachem tổ chức hội nghị BCH mở rộng

10:28' AM - Thứ tư, 15/03/2017

Ngày 05/10/2016 tại Hà Nội, Đảng bộ Tập đoàn Hóa chất Việt Nam đã tổ chức Hội nghị Ban chấp hành (mở rộng) nhằm sơ kết công tác Đảng quý III và 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ quý IV năm 2016.

Tham dự Hội nghị có các đồng chí ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Tập đoàn, các đồng chí bí thư tại các chi, Đảng bộ trực thuộc Đảng ủy Tập đoàn Hóa chất Việt Nam. Đồng chí Nguyễn Anh Dũng, ủy viên BCH Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn chủ trì Hội nghị.

Theo báo cáo, quý III/2016 tình hình sản xuất kinh doanh của các đơn vị thuộc Tập đoàn tiếp tục gặp khó khăn về tiêu thụ một số sản phẩm. Nhu cầu thị trường đối với sản phẩm phân bón, săm lốp ô tô vẫn ở mức thấp, giá bán tiếp tục giảm so với quý II và so cùng kỳ năm 2015. Sản lượng sản xuất, tiêu thụ, doanh thu, lợi nhuận của hầu hết các sản phẩm phân bón, săm lốp ô tô giảm so với cùng kỳ năm 2015 đã ảnh hưởng đến kết quả chung của Tập đoàn. Trước tình hình đó, Đảng ủy Tập đoàn đã lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy trực thuộc và người đại diện vốn của Tập đoàn tại các doanh nghiệp thành viên bám sát mục tiêu kế hoạch và các giải pháp đã đề ra để duy trì sản xuất kinh doanh ổn định, đảm bảo việc làm và thu nhập cho người lao động. Trong quý III, Đảng ủy Tập đoàn đã ban hành Nghị quyết số 20-NQ/ĐU ngày 31/8/2016 về lãnh đạo, chỉ đạo đối với các đơn vị gặp khó khăn trong sản xuất kinh doanh phân đạm urê và DAP; Nghị quyết số 19-NQ/ĐU ngày 31/8/2016 về thực hiện tái cơ cấu Tập đoàn giai đoạn 2016-2020; Chương trình hành động số 204-CTr/ĐU về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” và chủ trương các doanh nghiệp, ngân hàng, đơn vị trong Khối Doanh nghiệp Trung ương sử dụng sản phẩm, dịch vụ của nhau trong giai đoạn 2016 - 2020.

Với tinh thần phát huy tối đa thuận lợi, khắc phục khó khăn, Đảng ủy và Ban lãnh đạo Tập đoàn đã lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị thành viên nghiêm túc thực hiện chủ trương của Đảng, Nghị quyết của Chính phủ, chỉ đạo của Bộ Công Thương, tập trung mọi nguồn lực cho hoạt động sản xuất kinh doanh chính. Mỗi đơn vị thành viên đã chủ động chuẩn bị điều kiện về sản xuất và thị trường ở mức tốt nhất có thể nên về cơ bản các đơn vị trong Tập đoàn vẫn giữ được sản xuất ổn định, đảm bảo việc làm, thu nhập và tiền lương cho người lao động (ngoại trừ 04 đơn vị đặc biệt khó khăn). Bên cạnh đó, công tác đầu tư xây dựng tiếp tục được đẩy mạnh; công tác tái cơ cấu Tập đoàn được triển khai theo đúng kế hoạch; công tác môi trường, an toàn lao động cơ bản được đảm bảo; công tác Đảng, Công đoàn, Đoàn thanh niên được triển khai đồng bộ theo đúng chương trình kế hoạch, nghị quyết và hướng dẫn chỉ đạo của cấp trên. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được còn một số tồn tại như chỉ tiêu doanh thu, giá trị sản xuất công nghiệp theo giá thực tế giảm, số đơn vị lỗ và số lỗ tăng so với cùng kỳ năm 2015; tiến độ thoái vốn của Tập đoàn tại các công ty liên doanh chậm do gặp nhiều vướng mắc liên quan đến đất Tập đoàn góp vào liên doanh;….

Đối với công tác xây dựng Đảng, trong 9 tháng qua Đảng ủy Tập đoàn vẫn luôn tập trung thực hiện tốt công tác chính trị, tư tưởng, cụ thể là tổ chức và chỉ đạo các Đảng ủy trực thuộc triển khai học tập, quán triệt và thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; chỉ đạo các cấp ủy, đặc biệt là các đơn vị khó khăn quan tâm thực hiện tốt công tác tư tưởng, tuyên truyền để cán bộ công nhân viên và người lao động cùng với đơn vị vượt qua khó khăn. Công tác xây dựng tổ chức Đảng và công tác nhân sự cũng luôn được Đảng ủy quan tâm chú trọng. Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn đã ban hành các quyết định nâng cấp, thành lập một số chi, Đảng bộ trực thuộc; ban hành hướng dẫn công tác quy hoạch Ban chấp hành Đảng bộ trực thuộc Đảng bộ Tập đoàn và một số quyết định về công tác nhân sự,… Bên cạnh đó, công tác kiểm tra, giám sát; công tác dân vận và lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức đoàn thể được thực hiện nghiêm túc, đúng quy định và yêu cầu của Đảng ủy cấp trên.

Trên cơ sở các kết quả đã đạt được, Hội nghị đã thống nhất đưa ra các chỉ tiêu cần thực hiện trong quý IV/2016 như sau: Về sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng, phấn đấu đạt giá trị sản xuất công nghiệp tính theo giá thực tế là 12.090 tỷ đồng (tăng 29% so với quý III/2016), doanh thu phấn đấu đạt 11.150 tỷ đồng (tăng 15,7% so với quý III/2016), các đơn vị kinh doanh có hiệu quả phấn đấu lãi phát sinh là 672 tỷ đồng, các đơn vị có kết quả sản xuất kinh doanh lỗ trong 9 tháng đầu năm phấn đấu lỗ ở mức thấp nhất; giá trị đầu tư xây dựng thực hiện trong quý IV cần đạt mức 1.200 tỷ đồng. Công tác xây dựng Đảng tiếp tục triển khai thực hiện tốt và có hiệu quả để chuẩn bị cho nhiệm vụ tổng kết công tác Đảng của cả năm 2016.

Bế mạc Hội nghị, đồng chí Nguyễn Anh Dũng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn đã ghi nhận những kết quả mà Tập đoàn đã đạt được trong quý III và 9 tháng đầu năm 2016; đồng thời đồng chí cũng chỉ ra những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân cần khắc phục trong thời gian tới, trong đó đồng chí nhấn mạnh việc chú trọng tới công tác hoạt động sản xuất kinh doanh, công tác đầu tư xây dựng, công tác tư tưởng và công tác quy hoạch cán bộ giai đoạn 2016 - 2020.

PV

Sponsor links (Provided by VIEPortal.net - The web cloud services for enterprises)
Thiết kế web, Thiết kế website, Thiết kế website công ty, Dịch vụ thiết kế website, Dịch vụ thiết kế web tối ưu, Giải pháp portal cổng thông tin, Xây dựng website doanh nghiệp, Dịch vụ web bán hàng trực tuyến, Giải pháp thương mại điện tử, Phần mềm dịch vụ web, Phần mềm quản trị tác nghiệp nội bộ công ty,