Vinachem nỗ lực hoàn thành kế hoạch năm 2016

02:32' PM - Thứ tư, 15/03/2017

9 tháng đầu năm 2016, Tập đoàn Hóa chất Việt Nam (Vinachem) đã nỗ lực khắc phục mọi khó khăn để thực hiện nhiệm vụ kế hoạch 3 quý đầu năm, song kết quả đạt được còn thấp. Với giá trị sản xuất công nghiệp theo giá thực tế đạt 29.137 tỷ đồng; doanh thu đạt 31.327 tỷ đồng trong 9 tháng đầu năm 2016, nhiệm vụ còn lại trong những tháng cuối năm nhằm góp phần hoàn thành kế hoạch cả năm 2016 đối với Vinachem là rất nặng nề.

Nhận thức được kết quả sản xuất kinh doanh quý IV/2016 là kết quả góp phần quyết định mức hoàn thành nhiệm vụ cả năm 2016, lãnh đạo Vinachem đã kêu gọi toàn thể các đơn vị trong Tập đoàn tập trung cao độ cho sản xuất, tăng tốc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh quý IV/2016, phấn đấu đạt các chỉ tiêu cơ bản như sau: Giá trị sản xuất công nghiệp 12.090 tỷ đồng, tăng 29% so với quý III/2016; lũy kế năm 2016, giá trị sản xuất công nghiệp ước đạt 41.228 tỷ đồng; Doanh thu quý IV năm 2016 đạt 11.150 tỷ đồng, tăng 15,7% so với quý III/2016; lũy kế năm 2016, doanh thu ước đạt 42.595 tỷ đồng. Về lợi nhuận, trong quý IV các đơn vị kinh doanh có hiệu quả phấn đấu lãi phát sinh 672 tỷ đồng; các đơn vị có kết quả sản xuất kinh doanh lỗ trong 9 tháng đầu năm phấn đấu lỗ ở mức thấp nhất. Bên cạnh đó, toàn Tập đoàn phấn đấu hoàn thành kế hoạch đầu tư xây dựng quý IV/2016 với trị giá 1.200 tỷ đồng.

Trên cơ sở các mục tiêu trên, HĐTV Tập đoàn yêu cầu các đơn vị thành viên tập trung cao độ vào nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, đầu tư phát triển, mở rộng thị trường để quý IV/2016 đạt kết quả cao nhất, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch cả năm 2016. Cụ thể là: các đơn vị cần thực hiện nghiêm túc Công điện số 1576/CĐ-TTg ngày 06/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về thúc đẩy hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2016 và Chỉ thị số 08/CT-BCT ngày 19/9/2016 của Bộ Công Thương về tập trung thực hiện các giải pháp để hoàn thành kế hoạch năm 2016; đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh đã đề ra trong kế hoạch năm 2016. Các đơn vị tiếp tục thực hiện triệt để Chương trình hành động của Tập đoàn Công nghiệp Hóa chất Việt Nam về việc thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 07/01/2016 của Chính phủ, ban hành theo Quyết định số 31/QĐ-HCVN ngày 04/02/2016 của HĐTV Tập đoàn. Trong quá trình triển khai, các đơn vị cần bám sát diễn biến tình hình kinh tế thế giới và trong nước, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan quản lý nhà nước và các đơn vị chuyên môn thuộc Tập đoàn nhằm dự báo sát tình hình, điều hành sản xuất kinh doanh phù hợp, hiệu quả.

Cùng với việc thực hiện các chương trình hành động trên, HĐTV Tập đoàn cũng chỉ đạo các đơn vị thành viên tập trung tối đa cho công tác quản trị điều hành, đẩy mạnh thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh tại các đơn vị thành viên nhằm đạt được các mục tiêu kế hoạch đã đề ra thông qua việc tiết giảm chi phí quản lý, giảm giá thành sản phẩm, tăng năng lực cạnh tranh của sản phẩm trên thị trường trong và ngoài nước, tăng khối lượng hàng hóa tiêu thụ, giảm tồn kho sản phẩm, dự trữ vật tư hợp lý..., phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu mà Tập đoàn giao. Một số đơn vị có khả năng tăng trưởng cố gắng phấn đấu đạt mức tăng trưởng, hiệu quả cao nhất. Các đơn vị phát sinh lỗ cần chủ động xây dựng các phương án sản xuất kinh doanh quý IV/2016 và chuẩn bị cho cả kế hoạch năm 2017 nhằm đáp ứng các yêu cầu chỉ đạo của Tập đoàn, như đẩy mạnh công tác quản trị điều hành, gắn sản xuất với tiêu thụ, giảm lượng tồn kho, dự trữ vật tư hợp lý..., đặc biệt trong quý IV/2016 đảm bảo lỗ ở mức thấp nhất.

Quý IV/2016, Tập đoàn tiếp tục đẩy mạnh công tác đầu tư xây dựng, cụ thể sẽ quyết liệt chỉ đạo, tìm mọi biện pháp để tháo gỡ khó khăn vướng mắc nhằm đẩy nhanh tiến độ Dự án đầu tư khai thác chế biến muối mỏ tại Lào; tiếp tục đôn đốc hoàn thành quyết toán các dự án đã đi vào hoạt động.

Bên cạnh đó, Tập đoàn cùng các đơn vị tiếp tục triển khai đồng bộ, hiệu quả Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” để thúc đẩy tiêu thụ hàng sản xuất trong nước giữa Tập đoàn với các tập đoàn, tổng công ty trong nước và giữa các doanh nghiệp thuộc Tập đoàn với nhau.

Ngoài ra, Tập đoàn sẽ phối hợp với Đảng ủy, Công đoàn Công nghiệp Hóa chất Việt Nam tập trung chỉ đạo các đơn vị tháo gỡ khó khăn để đẩy mạnh sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng, nỗ lực phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế quý IV năm 2016; đảm bảo việc làm và thu nhập cho người lao động; thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở và công tác an sinh xã hội; tổ chức tốt các phong trào thi đua cụ thể, thiết thực tại đơn vị, tập trung đẩy mạnh sản xuất, đẩy mạnh phong trào tiết kiệm chi phí giảm giá thành, sáng kiến sáng tạo....

Với kinh nghiệm và truyền thống đoàn kết, sáng tạo của tập thể lãnh đạo và cán bộ công nhân viên, Vinachem quyết tâm hoàn thành toàn diện chương trình hành động và các mục tiêu kinh tế xã hội quý IV cũng như cả năm 2016.

Sponsor links (Provided by VIEPortal.net - The web cloud services for enterprises)
Thiết kế web, Thiết kế website, Thiết kế website công ty, Dịch vụ thiết kế website, Dịch vụ thiết kế web tối ưu, Giải pháp portal cổng thông tin, Xây dựng website doanh nghiệp, Dịch vụ web bán hàng trực tuyến, Giải pháp thương mại điện tử, Phần mềm dịch vụ web, Phần mềm quản trị tác nghiệp nội bộ công ty,