Vinachem: 9 tháng đầu năm 2010 đạt tốc độ tăng trưởng 12,5%

01:15' PM - Thứ sáu, 17/12/2010

Phát huy các kết quả đạt được trong 2 quý đầu của năm 2010, bước sang quý III/2010, dưới sự chỉ đạo của lãnh đạo Tập đoàn Hóa chất Việt Nam cùng với sự nỗ lực khắc phục mọi khó khăn của các đơn vị thành viên, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam đã đạt được những kết quả nhất định, góp phần vào sự tăng trưởng chung của Tập đoàn trong 9 tháng đầu năm 2010.

Tại hội nghị giao ban quý III/2010, Ban Kế hoạch kinh doanh (KHKD) Tập đoàn cho biết, 9 tháng đầu năm 2010, sản xuất công nghiệp của Tập đoàn đạt tốc độ tăng trưởng 12,5% so với cùng kỳ năm 2009. Một số chỉ tiêu chủ yếu đã đạt được là: giá trị sản xuất công nghiệp đạt 9.329 tỷ đồng, tăng 12,5% so với cùng kỳ; doanh thu đạt 19.959 tỷ đồng, tăng 9,5% so với cùng kỳ; lợi nhuận đạt 1.650 tỷ đồng, bằng 64,5% kế hoạch năm; nộp ngân sách đạt 845 tỷ đồng, bằng 89,4% kế hoạch năm 2010.

Bên cạnh đó, Tập đoàn cũng đã triển khai thực hiện tốt công tác xuất nhập khẩu. Nhờ đó, tổng giá trị xuất nhập khẩu trong 9 tháng năm 2010 của Tập đoàn đạt 221 triệu USD, tăng 9,2 % so với 9 tháng năm 2009 và đạt 67,8% kế hoạch năm 2010. Trong đó, giá trị xuất khẩu ước đạt 89 triệu USD, tăng 10,7% so với cùng kỳ năm 2009; giá trị nhập khẩu ước đạt 132 triệu USD, tăng 8,2% so với cùng kỳ năm 2009.

Trong 9 tháng đầu năm 2010, các đơn vị thuộc Tập đoàn đã sản xuất khoảng 2,4 triệu tấn phân bón các loại, góp phần cung ứng đủ phân bón, đáp ứng nhu cầu của sản xuất nông nghiệp và tham gia bình ổn thị trường. Ngoài ra, Tập đoàn còn cung cấp các loại hóa chất cơ bản làm nguyên liệu cho các ngành sản xuất khác và cung cấp khối lượng lớn sản phẩm phục vụ nhu cầu tiêu dùng trong nước. Sản lượng một số sản phẩm đạt tốc độ tăng trưởng cao so với cùng kỳ năm 2009, trong đó có: quặng apatit tăng 5,9%, xút NaOH thương phẩm tăng 30,4%, lốp ô tô tăng 7,9%, ắc quy tăng 35,1%, chất giặt rửa tăng 5,8%. Một số đơn vị của Tập đoàn đã đạt tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất công nghiệp cao so với cùng kỳ, gồm có: Công ty Phân bón Bình Điền tăng 42,6%, Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Cần Thơ tăng 20,5%, Công ty Cổ phần Pin ắc quy Miền Nam tăng 17,9%, Công ty Cổ phần ắc quy Tia Sáng tăng 75,4%, Công ty Cổ phần Bột giặt NET tăng 10,3%, Công ty Cổ phần Hóa chất và Vi sinh tăng 13,9%, Công ty Cổ phần Cao su Đà Nẵng tăng 9,5%, Công ty Cổ phần Hóa chất Việt Trì tăng 18%.

Công tác đầu tư xây dựng trong 9 tháng đầu năm 2010 đạt kết quả tốt hơn so với năm 2009, với tổng giá trị đầu tư thực hiện là 4.604 tỷ đồng, bằng 53,6% kế hoạch năm, tăng 56% so với cùng kỳ năm 2009. Tập đoàn đã chỉ đạo sát sao, kiểm tra, giám sát chặt chẽ, có những biện pháp tích cực đối với 8 dự án trọng điểm nhằm đẩy nhanh tiến độ, đảm bảo chất lượng, nhanh chóng phát huy hiệu quả vốn đầu tư; đồng thời tiếp tục triển khai Hợp đồng mẫu công nghệ hyđroxyt - oxit nhôm hóa phẩm, Dự án đầu tư thăm dò tiến tới đầu tư khai thác tuyển quặng bôxit quy mô 2,75 triệu tấn/ năm tại Bảo Lộc - Lâm Đồng; chuẩn bị đầu tư sản xuất cung ứng nguyên liệu zeolit, sorbitol trong chương trình hợp tác chiến lược với Unilever.

Các công tác khác của VINACHEM như hợp tác quốc tế, khoa học, công nghệ môi trường, an toàn lao động, tài chính kế toán, sắp xếp và đổi mới doanh nghiệp... trong 9 tháng đầu năm 2010 cũng đạt được nhiều kết quả quan trọng. Tập đoàn hiện đang khẩn trương hoàn thiện cơ cấu, bộ máy tổ chức của Công ty Mẹ - Tập đoàn Hóa chất Việt Nam, tiếp tục chương trình đào tạo nguồn nhân lực… nhằm mục tiêu phát triển thành một Tập đoàn mạnh.

Nhìn chung, 9 tháng đầu năm 2010, toàn Tập đoàn đã khắc phục mọi khó khăn, phát huy những thuận lợi và đạt được kết quả cao hơn so với cùng kỳ năm 2009 nhưng chưa đạt kế hoạch đề ra. Vì vậy, để đạt được mục tiêu tăng trưởng 15% trong năm 2010, toàn Tập đoàn sẽ còn phải nỗ lực rất nhiều trong việc thực hiện nhiệm vụ quý IV/2010.

Trong quý IV/2010, bên cạnh những khó khăn tiếp tục ảnh hưởng đến sản xuất kinh doanh thì dự báo nhu cầu phân bón cho sản xuất nông nghiệp tăng và nhu cầu nguyên vật liệu cho sản xuất, hàng hóa cho tiêu dùng tăng trong những tháng cuối năm. Đây sẽ là điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp sản xuất phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, hóa chất cơ bản, cao su, chất giặt rửa thuộc Tập đoàn. Trước tình hình đó, Tập đoàn cùng các đơn vị thành viên sẽ nỗ lực phấn đấu, phát huy cao nhất các nguồn lực của Tập đoàn và huy động các nguồn lực bên ngoài để tập trung thực hiện tốt các biện pháp nhằm thúc đẩy tăng trưởng của quý IV/2010, góp phần hoàn thành thắng lợi kế hoạch sản xuất kinh doanh của cả năm 2010.

Mục tiêu quý IV/2010 mà Tập đoàn đặt ra là: giá trị sản xuất công nghiệp phấn đấu đạt 4.381 tỷ đồng; doanh thu đạt 9.247 tỷ đồng; lợi nhuận cả năm 2010 không thấp hơn 2560 tỷ đồng, nộp ngân sách không thấp hơn so với cùng kỳ năm trước; tổng giá trị xuất nhập khẩu phấn đấu đạt 105 triệu USD.

Để đạt được các chỉ tiêu này, Tập đoàn chỉ đạo các đơn vị thành viên tiếp tục chủ động chuẩn bị đủ nguyên vật liệu, vật tư cho sản xuất liên tục; các đơn vị có cùng ngành hàng sản phẩm phải chủ động phối hợp tốt trong quá trình xây dựng hệ thống phân phối sản phẩm nhằm cùng nhau đạt hiệu quả cao nhất; đồng thời chủ động áp dụng mọi biện pháp tiết giảm chi phí sản xuất; tìm kiếm, mở rộng thị trường; tập trung đẩy mạnh sản xuất, tranh thủ cơ hội của thị trường những tháng cuối năm để tăng sản lượng các sản phẩm đang được tiêu thụ tốt, góp phần hoàn thành kế hoạch sản xuất và tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh. Tập đoàn sẽ tiếp tục tập trung và cân đối nguồn vốn cho các dự án trọng điểm, tăng cường luân chuyển dòng tiền trong Tập đoàn để hỗ trợ các công ty thành viên lưu động vốn, phục vụ kịp thời cho SXKD. Các doanh nghiệp tiếp tục tranh thủ tối đa các nguồn vốn từ ngân sách, nguồn vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước, vốn vay thương mại, phát huy có hiệu quả các gói kích cầu đầu tư, tiêu dùng, hỗ trợ lãi suất vay, chính sách thuế của Nhà nước. Bên cạnh đó, Tập đoàn sẽ tiếp tục triển khai xây dựng đề án thành lập Tổng Công ty Apatit Việt Nam, Tổng Công ty Phân đạm và Hóa chất - Vinachem và Trường đại học Hóa chất theo chỉ đạo của Chính phủ; tiếp tục chỉ đạo thực hiện có hiệu quả hợp đồng giữa Tập đoàn với người đại diện phần vốn,.... Ngoài ra, Tập đoàn cũng sẽ tập trung giải quyết những vấn đề phát sinh, phát huy công suất sản xuất của Nhà máy DAP Đình Vũ; đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư, đặc biệt là Dự án Mở rộng nhà máy đạm Hà Bắc và Dự án đạm than Ninh Bình, đảm bảo tiến độ, chất lượng, đúng trình tự, thủ tục, quy định; hoàn thành các dự án đầu tư về hóa chất cơ bản, khí công nghiệp.

Với những kết quả đạt được trong 9 tháng đầu năm 2010, cùng sự quan tâm và giúp đỡ của Chính phủ, các Bộ, Ngành liên quan và sự nỗ lực phấn đấu của tập thể cán bộ công nhân viên chức, Tập đoàn Hóa chất Việt Nam quyết tâm vượt qua khó khăn, đẩy lùi suy giảm, thúc đẩy tăng trưởng, đảm bảo sản xuất kinh doanh hiệu quả hoàn thành xuất sắc các mục tiêu đề ra trong quý IV/ 2010, cũng như cả năm 2010.

P.V

Sponsor links (Provided by VIEPortal.net - The web cloud services for enterprises)
Thiết kế web, Thiết kế website, Thiết kế website công ty, Dịch vụ thiết kế website, Dịch vụ thiết kế web tối ưu, Giải pháp portal cổng thông tin, Xây dựng website doanh nghiệp, Dịch vụ web bán hàng trực tuyến, Giải pháp thương mại điện tử, Phần mềm dịch vụ web, Phần mềm quản trị tác nghiệp nội bộ công ty,