Công đoàn Xưởng Điện-Công ty TNHH 1 thành viên Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc: đẩy mạnh phong trào thi đua, xây dựng tổ chức công đoàn, đơn vị vững mạnh xuất sắc

10:23' AM - Thứ sáu, 03/02/2012

Công đoàn (CĐ) Xưởng Điện là một trong những CĐ đơn vị của CĐ Công ty TNHH 1 thành viên Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc với 161 đoàn viên CĐ. Dưới sự lãnh đạo của Chi bộ Xưởng và sự chỉ đạo sát sao của Ban thường vụ CĐ Công ty, Ban chấp hành CĐ Xưởng Điện đã chủ động tổ chức các phong trào thi đua trong công nhân viên chức (CNVC), lao động đơn vị, phù hợp với đặc thù công tác của Xưởng. Các phong trào thi đua đã làm chuyển biến mạnh mẽ cả về tư tưởng và hành động trong CNVC, lao động, tạo thành những đợt thi đua sâu rộng, đóng góp thực sự hiệu quả cho hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị và Công ty. CĐ Xưởng Điện đã đóng một vai trò quan trọng trong việc tuyên truyền, tập hợp sức mạnh của người lao động, tổ chức thực hiện và duy trì các phong trào, điển hình là phong trào thi đua lao động giỏi, quyết tâm giữ vững sản xuất cao tải, ổn định dài ngày an toàn và hiệu quả; phong trào thi đua tập hợp ý tưởng sáng tạo, phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật; phong trào an toàn vệ sinh lao động phòng chống cháy nổ, bảo vệ môi trường; phong trào tiết kiệm vật tư, tiết kiệm năng lượng; phong trào tự học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghề nghiệp… Điều đặc biệt là các phong trào này đều được CĐ Xưởng phối hợp chặt chẽ với chuyên môn duy trì và tổ chức đều đặn, được CNVC, lao động nhiệt tình tham gia hưởng ứng. Sau mỗi đợt thi đua, phát động phong trào, CĐ Xưởng đều tổ chức sơ kết, tổng kết, rút ra bài học kinh nghiệm, biểu dương, khen thưởng các tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến. Năm 2010, CĐ Xưởng Điện đã biểu dương khen thưởng 28 đoàn viên CĐ, CNVC có nhiều thành tích trong thi đua lao động sản xuất và hoạt động CĐ góp phần xây dựng đơn vị và tổ chức CĐ vững mạnh. Các đồng chí có nhiều thành tích xuất sắc được tuyên dương khen thưởng đã là những hạt nhân tiêu biểu để nhân rộng trong toàn đơn vị.

Theo đồng chí Phạm Việt Hùng - Chủ tịch CĐ Xưởng Điện, để phát huy vai trò của tổ chức CĐ trong việc đẩy mạnh phong trào thi đua trong công nhân lao động, xây dựng đơn vị và tổ chức CĐ vững mạnh xuất sắc, thứ nhất là các phong trào thi đua phải được chú trọng làm tốt công tác tuyên truyền, đảm bảo yêu cầu nội dung thi đua thiết thực, hình thức thi đua phù hợp với nội dung và đối tượng, dễ thực hiện, không phô trương hình thức, kết hợp hài hòa biện pháp hành chính và khen thưởng kịp thời, giữa khích lệ vật chất và động viên tinh thần, phù hợp với điều kiện sản xuất và đặc thù của đơn vị. Thứ hai là việc tổ chức phong trào thi đua là một nghệ thuật đòi hỏi cán bộ CĐ phải nắm vững nghiệp vụ, có tâm huyết và dày công xây dựng. Thứ ba là CĐ Công ty phải mở rộng nhiều hình thức như gặp mặt, biểu dương, nhân rộng điển hình tiên tiến trong toàn Công ty nhằm tiếp tục đưa phong trào thi đua yêu nước của CNVC Công ty phát triển ngày càng sôi nổi, rộng khắp, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ, kế hoạch sản xuất kinh doanh mà Công ty đã đề ra, đồng thời xây dựng Công ty vững mạnh và ngày càng phát triển.

P.V.

Sponsor links (Provided by VIEPortal.net - The web cloud services for enterprises)
Thiết kế web, Thiết kế website, Thiết kế website công ty, Dịch vụ thiết kế website, Dịch vụ thiết kế web tối ưu, Giải pháp portal cổng thông tin, Xây dựng website doanh nghiệp, Dịch vụ web bán hàng trực tuyến, Giải pháp thương mại điện tử, Phần mềm dịch vụ web, Phần mềm quản trị tác nghiệp nội bộ công ty,