Muối mỏ - Khai thác và chế biến

10:24' AM - Thứ bảy, 05/04/2014

MỞ ĐẦU

Muối khoáng là một trong những loại nguyên liệu quan trọng cho nhiều ngành công nghiệp, đặc biệt là ngành công nghiệp hóa chất. Ở nước ta không có các mỏ muối khoáng tự nhiên, nhất là muối kali, mà chỉ sản xuất được muối natri clorua từ nguồn nước biển theo phương pháp bốc hơi nước bằng năng lượng mặt trời để dùng trong đời sống sinh hoạt hàng ngày.

Hầu như toàn bộ lượng NaCl dùng cho công nghiệp hóa chất phải nhập khẩu từ Ấn Độ hoặc Australia.

Hiện tại Tập đoàn hóa chất Việt Nam đang hợp tác với Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào để khai thác và chế biến quặng kali do Công ty TNHH VILACHEMSALT thực hiện.

Trong quá trình khai thác và chế biến quặng kali sẽ thu được các sản phẩm đi kèm khác như: NaCl, MgCl2, CaSO4.2H2O v…v… Trong chuyên đề này chúng tôi giới thiệu về quá trình hình thành các mỏ muối, phương pháp khai thác và chế biến một số sản phẩm cần thiết để góp phần đánh giá những thuận lợi, khó khăn trong triển khai thực hiện dự án.

MỤC LỤC

1. MỞ ĐẦU

2. MUỐI KHOÁNG TRONG CÔNG NGHIỆP

3. MUỐI HÒA TAN TRONG THIÊN NHIÊN VÀ PHƯƠNG PHÁP KHAI THÁC

3.1. Sự tạo thành vỉa muối

3.2. Khai thác vỉa muối trầm tích

3.2.1. Khai thác muối mỏ

3.2.2 Ngâm chiết dưới lòng đất

4. KHAI THÁC MUỐI ĂN

4.1. Muối đá

4.2. Sản xuất muối ăn

4.2.1. Phương pháp cô muối bằng thùng

4.2.2. Phương pháp cô chân không

4.2.3. Tinh chế nước muối

4.2.4. Thu hồi muối ăn khi chế biến quặng kali

5. KHAI THÁC VÀ CHẾ BIẾN QUẶNG KALI

5.1. Nguyên liệu

5.2. Phương pháp khai thác và chế biến quặng kali

5.5.1. Phương pháp chế biến quặng kali

5.2.1.1. Chế biến quặng xinvinit theo phương pháp hòa tan và kết tinh phân tách

5.2.1.2. Sản xuất KCl từ carnalit

5.2.2. Sản xuất KCl theo phương pháp làm giàu cơ học quặng kali

5.2.2.1. Phương pháp tuyển nổi 29

5.2.2.2. Sơ đồ kết hợp tuyển nổi với hòa tan và kết tinh

5.2.3. Sản xuất KCl khi hòa tách quặng kali ở dưới lòng đất

6. MỎ MUỐI KALI NONGBOK - CHDCND LÀO

6.1. Đặc điểm địa chất mỏ

6.2. Thành phần và chất lượng quặng

6.2.1. Thành phần khoáng vật

6.2.2. Thành phần hóa học

6.2.3. Hệ số biến đổi bề dày và hàm lượng quặng.

6.3. Khả năng áp dụng phương pháp khai thác muối kali Nongbok

6.4. Phương pháp chế biến 37

7. MỘT SỐ VẤN ĐỀ CẦN QUAN TÂM KHI SẢN XUẤT PHÂN BÓN KALI

7.1. Sản xuất phân kali có kích thước hạt lớn

7.2. Thiết bị sấy sản phẩm KCl

7.3. Vấn đề chống kết khối của phân kali

7.4. Vấn đề thu hồi các chất có ích đi kèm

KẾT LUẬN

1

2

3

3

9

9

9

11

12

13

14

16

17

18

20

20

22

22

22

26

29

29

30

31

32

32

33

34

34

35

35

40

40

41

41

42

44

45

Xem chi tiết: Liên hệ Trung tâm TT KHKT Hóa chất

Sponsor links (Provided by VIEPortal.net - The web cloud services for enterprises)
Thiết kế web, Thiết kế website, Thiết kế website công ty, Dịch vụ thiết kế website, Dịch vụ thiết kế web tối ưu, Giải pháp portal cổng thông tin, Xây dựng website doanh nghiệp, Dịch vụ web bán hàng trực tuyến, Giải pháp thương mại điện tử, Phần mềm dịch vụ web, Phần mềm quản trị tác nghiệp nội bộ công ty,