Công ty Phân bón Bình Điền phấn đấu tăng trưởng hợp lý, bền vững

09:16' AM - Thứ sáu, 20/08/2010

Năm 2010 là năm đầu tiên Công ty Phân bón Bình Điền (BFC) bước vào hoạt động theo mô hình công ty cổ phần. Do đó, BFC khó tránh khỏi những khó khăn do hoạt động trong mô hình mới này. Nhưng với sự nỗ lực phấn đấu của tập thể lãnh đạo và cán bộ công nhân viên (CBCNV) trong Công ty, BFC đã đặt mục tiêu cho năm 2010 là: “Phấn đấu đạt mức tăng trưởng hợp lý nhưng bền vững, gắn tăng trưởng với bảo đảm hiệu quả sản xuất kinh doanh và quyền lợi của cổ đông, quan tâm chăm lo lợi ích của người lao động”. Với mục tiêu trên, BFC đã đưa ra các chỉ tiêu phấn đấu cụ thể như: giá trị sản xuất công nghiệp đạt 700 tỉ đồng, doanh thu đạt 3.160 tỉ đồng, lợi nhuận đạt 50 tỉ đồng. Thu nhập của người lao động phấn đấu đạt 5,8 triệu đồng/ người/ tháng.

Ngay từ đầu năm BFC đã luôn nắm bắt, theo sát diễn biễn thị trường để có những giải pháp linh hoạt, ứng phó kịp thời với tình hình; tăng cường công tác quản lý, giám sát chặt chẽ quá trình sản xuất; tiếp tục đa dạng hóa và nâng cao chất lượng sản phẩm; mở rộng và đa dạng hóa thị trường tiêu thụ; triệt để thực hành tiết kiệm, giảm giá thành, tăng lợi nhuận để đạt mục tiêu tăng trưởng năm 2010. BFC cũng thực hiện cải tiến công nghệ, đổi mới và bố trí hợp lý thiết bị nhằm giảm tối đa chi phí sản xuất và chi phí quản lý để giảm giá thành sản phẩm, bảo đảm giá sản phẩm phải hợp lý khi đến tay bà con nông dân. Bên cạnh đó, Công ty tăng cường công tác giáo dục đi đôi với biện pháp kinh tế để nâng cao ý thức của người lao động đối với sản phẩm do mình làm ra, hạn chế tối đa lỗi về sản phẩm, chú trọng kiểm soát chặt chẽ quá trình sản xuất, kiểm tra chặt chẽ chất lượng nguyên liệu đầu vào và thành phẩm đầu ra, tuyệt đối không đưa ra thị trường những sản phẩm không đạt tiêu chuẩn cả về chất lượng và hình thức mẫu mã.

Đối với công tác chiến lược sản phẩm: BFC tiếp tục đa dạng hóa sản phẩm, tập trung phát triển dòng sản phẩm Đầu Trâu Agrotain, sản phẩm TE, sản phẩm một hạt; đẩy mạnh sản xuất và tiêu thụ sản phẩm hữu cơ, vi lượng, thuốc bảo vệ thực vật tại các công ty cổ phần; tăng cường hoạt động tư vấn, khuyến cáo để nâng cao giá trị sử dụng sản phẩm; tiếp tục cải tiến và hoàn thiện mẫu mã bao bì để tạo tính đồng bộ và nâng cao giá trị thương hiệu. Đối với dòng sản phẩm độc quyền Đầu Trâu Agrotain, thông qua các chính sách kinh doanh và marketing phù hợp BFC phấn đấu sản lượng tiêu thụ của dòng sản phẩm này chiếm tỷ trọng 30% (100.000 tấn) trong tổng sản lượng tiêu thụ của năm 2010.

Bên cạnh việc đa dạng hóa sản phẩm, Công ty cũng thực hiện đa dạng hóa các loại hình hoạt động và kinh doanh sản phẩm để phát triển ổn định và bền vững. Hoạt động kinh doanh và marketing của Công ty đều tập trung vào các thị trường mục tiêu, gắn bó ngày càng mật thiết với bà con nông dân và đại lý bạn hàng; đồng thời lập chính sách hợp lý để phát triển những thị trường mới nhưng chưa có kênh phân phối, thực hiện phân khúc thị trường đối với các công ty cổ phần mà công ty mẹ chiếm cổ phần chi phối để hạn chế cạnh tranh nội bộ.

Công tác tài chính cũng được BFC quan tâm, chú trọng. Hiện Công ty đang tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, kiểm soát vốn của Công ty mẹ đầu tư tại các công ty cổ phần để bảo toàn và phát triển vốn; thực hiện đẩy nhanh công tác nghiệm thu và quyết toán các hạng mục công trình đã hoàn thành của dự án Nhà máy phân bón Bình Điền - Long An; tiếp tục lành mạnh hóa hoạt động tài chính tại Công ty mẹ và quản lý chặt chẽ việc chi tiêu.

Trong năm 2010, công tác cổ phần hóa được BFC tích cực triển khai: hiện tại BFC đang nhanh chóng hoàn tất việc xác định giá trị doanh nghiệp và tiến hành các công việc có liên quan để cổ phần hóa công ty theo đúng lộ trình và thời gian quy định; xây dựng phương án nhân sự của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và bộ máy giúp việc của Công ty mẹ và các công ty con. Công ty đang thực hiện hoàn chỉnh mối quan hệ giữa Công ty mẹ với các công ty con thông qua các quy chế và hợp đồng liên kết. Bằng các hợp đồng kinh tế cụ thể, Công ty mẹ sẽ triển khai tăng cường công tác quản lý việc sử dụng và thu phí sử dụng thương hiệu tại các công ty con cũng như việc quản lý chất lượng và giá bán trong các công ty con.

Đi đôi với các công tác trên, BFC tiếp tục triển khai có hiệu quả cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Công ty cũng tăng cường công tác xã hội và hoạt động hướng đến cộng đồng bằng các hoạt động như: tiếp tục triển khai cuộc vận động CBCNV tham gia ủng hộ “Quỹ vì người nghèo” để xây tặng 10 căn nhà tình nghĩa, 10 mái ấm Bình Điền cho gia đình nông dân nghèo gặp khó khăn về nhà ở; đồng thời từ năm 2010 trở đi hàng năm trích quỹ phúc lợi từ 1 đến 2 tỉ đồng để kết hợp với Hội Nông dân Việt Nam chăm lo hỗ trợ cho các hộ nông dân nghèo; tiếp tục triển khai các nội dung kết nghĩa đã ký với buôn eana, trong đó chú ý đến việc tập huấn, chuyển giao, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, đầu tư phân bón, cùng các hoạt động cộng đồng, hỗ trợ và tài trợ khác; đồng thời phấn đấu đến cuối năm 2010 xóa thêm 10% hộ nghèo, tăng thêm 10% hộ khá giàu so với năm 2010.

Năm 2010, Công ty tiếp tục cải tiến chế độ tiền lương để người lao động được trả lương xứng đáng với công sức và trình độ, bảo đảm thu hút và giữ được người lao động có trình độ chuyên môn và tay nghề cao. Bên cạnh đó, để thực hiện các mục tiêu đề ra, BFC tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật và quản lý, thực hành tiết kiệm và chống lãng phí” trong thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, trong đó Công ty thực hiện 4 chỉ tiêu sau:

- Chi phí sản xuất (không kể nguyên liệu chính): Giảm 0,2%/ tấn sản phẩm so với bình quân của năm 2009.

- Chi phí lưu thông: Giảm 2%/ tấn sản phẩm so với bình quân của năm 2009.

- Chi phí bán hàng và Marketing: Giảm 3%/ tấn sản phẩm so với bình quân của năm 2009.

- Chi phí quản lý: Giảm 5% trên tổng chi phí quản lý của năm 2009.

Với việc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm trên, cùng với việc phát huy những kết quả đã đạt được của những năm trước, BFC tin rằng sẽ luôn đạt hiệu quả sản xuất kinh doanh cao, góp phần đạt mức tăng trưởng ổn định và bền vững, cũng như duy trì đời sống ổn định cho người lao động.

P.V

Sponsor links (Provided by VIEPortal.net - The web cloud services for enterprises)
Thiết kế web, Thiết kế website, Thiết kế website công ty, Dịch vụ thiết kế website, Dịch vụ thiết kế web tối ưu, Giải pháp portal cổng thông tin, Xây dựng website doanh nghiệp, Dịch vụ web bán hàng trực tuyến, Giải pháp thương mại điện tử, Phần mềm dịch vụ web, Phần mềm quản trị tác nghiệp nội bộ công ty,