Công đoàn công nghiệp hóa chất việt nam xác định nhiệm vụ trọng tâm quý III và 6 tháng cuối năm 2016

02:43' PM - Thứ ba, 15/11/2016

6 tháng đầu năm 2016, mặc dù hoạt động sản xuất kinh doanh của các đơn vị trong Tập đoàn Hóa chất Việt Nam còn nhiều khó khăn, song với sự cố gắng của tập thể Ban thường vụ, Ban chấp hành và Công đoàn các cấp, phong trào Công đoàn đã cơ bản hoàn thành chương trình công tác đề ra. Để có được kết quả trên là nhờ một số yếu tố sau: Hoạt động của Công đoàn Công nghiệp Hóa chất Việt Nam và Công đoàn cơ sở luôn nhận được sự quan tâm, giúp đỡ và chỉ đạo kịp thời của Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam, Công đoàn Công Thương Việt Nam, sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, sự phối hợp của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam cũng như các cấp lãnh đạo của các đơn vị trong toàn Tập đoàn; Công đoàn Công nghiệp Hoá chất Việt Nam đã sâu sát, luôn hướng về cơ sở, luôn coi người lao động (NLĐ) là trọng tâm cho mọi hoạt động, quan tâm đến các chế độ chính sách cụ thể đối với NLĐ, như thực hiện tốt các điều khoản trong Thỏa ước lao động tập thể, các chế độ bảo hiểm xã hội, điều kiện làm việc, bữa cơm ca... bên cạnh đó đã có nhiều hình thức hoạt động và tổ chức phong trào thực tế; luôn đổi mới nội dung, phương pháp hoạt động, xây dựng mục tiêu cụ thể, thiết thực, giúp cơ sở hoạt động hiệu quả; các phong trào thi đua được duy trì thường xuyên, đặc biệt là Phong trào thi đua Lao động giỏi, lao động sáng tạo, công tác khen thưởng luôn chú trọng, ưu tiên cho NLĐ trực tiếp nhằm động viên kịp thời tinh thần cho NLĐ, các chương trình công tác được triển khai thực hiện đầy đủ, nội bộ đoàn kết, nhất trí, cán bộ công đoàn từ Tập đoàn đến cơ sở đều nhiệt tình gương mẫu; công tác tuyên truyền, giáo dục đáp ứng yêu cầu và tâm tư nguyện vọng NLĐ, có tính thực tiễn, góp phần nâng cao nhận thức về pháp luật, chế độ, chia sẻ khó khăn, tích cực thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội của doanh nghiệp; luôn quan tâm đến công tác đào tạo, quy hoạch cán bộ, đặc biệt là cán bộ trẻ, có năng lực, có nhiệt tình, tích cực tham gia các phong trào do Công đoàn phát động.

Để hoạt động sản xuất kinh doanh quý III và 6 tháng cuối năm 2016 đạt nhiều kết quả khả quan, đời sống, việc làm của NLĐ được chăm lo tốt hơn, Công đoàn các cấp ngoài những công việc thường xuyên cần tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Tiếp tục động viên cán bộ công nhân viên chức lao động hưởng ứng các phong trào thi đua chào mừng các ngày lễ lớn trong năm 2016 như: 71 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, 47 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam, 47 năm Ngày truyền thống ngành Hóa chất; tổ chức tốt các phong trào thi đua trong lao động sản xuất, đặc biệt là phong trào sáng kiến, tiết kiệm, chống lãng phí, hạ giá thành sản phẩm, góp phần hoàn thành vượt mức chỉ tiêu sản xuất kinh doanh, đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm, góp phần nâng cao năng suất lao động, hiệu quả kinh doanh, phấn đấu hoàn thành mục tiêu kế hoạch quý III và 6 tháng cuối năm 2016: Giá trị sản xuất công nghiệp quý III/2016 tính theo giá so sánh 2010 đạt 11.540 tỷ đồng, tăng 11%; lũy kế 9 tháng đạt 32.459 tỷ đồng, tăng 2,1% so với cùng kỳ năm 2015; Giá trị sản xuất công nghiệp quý III/2016 tính theo giá thực tế đạt 13.182 tỷ đồng, tăng 23%; lũy kế 9 tháng đạt 32.900 tỷ đồng, tăng 1% so với cùng kỳ năm 2015; Doanh thu quý III/2016 đạt 12.912 tỷ đồng, tăng 24%; lũy kế 9 tháng đạt 34.434 tỷ đồng, tăng 0,5% so với cùng kỳ năm 2015; Lợi nhuận quý III/2016: các đơn vị kinh doanh có hiệu quả phấn đấu lãi phát sinh là 684 tỷ đồng, các đơn vị có kết quả sản xuất kinh doanh lỗ trong 6 tháng đầu năm phấn đấu không phát sinh lỗ hoặc lỗ ở mức thấp nhất trong quý III/2016; Chỉ tiêu đầu tư xây dựng dự kiến của Tập đoàn là 1.200 tỷ đồng.

2. Tập trung quan tâm chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của NLĐ. Cụ thể là: Giám sát các đơn vị thực hiện tốt các chế độ bảo hiểm xã hội, điều kiện làm việc cho NLĐ cũng như việc thực hiện quy chế dân chủ tại cơ sở và việc thực hiện Thỏa ước lao động tập thể đã được ký kết tại đơn vị để đảm bảo quyền lợi cho NLĐ; quan tâm và giám sát việc tổ chức bữa cơm ca cho NLĐ đảm bảo chất lượng, đủ dinh dưỡng, tránh để xảy ra việc mất an toàn vệ sinh thực phẩm gây ngộ độc cho NLĐ; phối hợp cùng chuyên môn đảm bảo việc làm và thu nhập cho NLĐ, thực hiện tốt công tác an sinh xã hội trong và ngoài Tập đoàn.

3. Tiếp tục khảo sát, nắm bắt tình hình của các đơn vị gặp khó khăn trong sản xuất kinh doanh để có kiến nghị với Tập đoàn tìm cách tháo gỡ nhằm ổn định sản xuất, ổn định đời sống việc làm cho NLĐ.

4. Tổ chức tuyên dương công nhân giỏi và chủ tịch Công đoàn tiêu biểu; tiếp tục đôn đốc các đơn vị triển khai công tác sáng kiến sáng tạo và tổ chức Hội thao năm 2016 khu vực phía Nam.

5. Tiến hành khảo sát các đối tượng có khó khăn về nhà ở để đề nghị Quỹ An sinh xã hội Tập đoàn hỗ trợ xây dựng “Mái ấm Hóa chất”; rà soát các cháu con cán bộ công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn, học giỏi (kể cả sinh viên đại học) để đề nghị Quỹ An sinh xã hội Tập đoàn tặng các suất học bổng, hỗ trợ cho công nhân thuê nhà trọ, và các hoạt động an sinh xã hội khác như thăm hỏi, tặng quà con liệt sĩ, các đồng chí thương binh đang công tác tại các đơn vị trong Tập đoàn; thăm và tặng quà các trung tâm điều dưỡng thương binh nặng nhân dịp 27/7...

6. Tiếp tục tuyên truyền, vận động các đơn vị thực hiện tốt Quyết định 211/QĐ-HCVN ngày 01/8/2012 về ban hành Quy chế mua bán sản phẩm dịch vụ giữa các đơn vị trong Tập đoàn Hóa chất Việt Nam; vận động NLĐ thực hiện tốt Quyết định số 31/QĐ-HCVN ngày 4/02/2016 của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam về việc ban hành chương trình hành động của Tập đoàn Công nghiệp Hóa chất Việt Nam thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 07/01/2016 của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2016; tuyên truyền để NLĐ hiểu và chia sẻ với doanh nghiệp những khó khăn trước mắt và cùng nhau tập trung phấn đấu góp phần giúp doanh nghiệp vượt qua khó khăn.

7. Phối hợp chặt chẽ với Tập đoàn và Hội đồng Bảo hộ lao động kiểm tra việc thực hiện kế hoạch Bảo hộ lao động; hướng dẫn cơ sở duy trì công tác tự kiểm tra an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ, cải thiện, bảo vệ môi trường và NLĐ, không để xảy ra sự cố thiết bị, cháy nổ, tai nạn lao động.

8. Hỗ trợ tập huấn cán bộ Công đoàn năm 2016 tại các cơ sở.

9. Tổ chức cho công nhân trực tiếp sản xuất có nhiều thành tích trong công tác, người bị mắc bệnh nghề nghiệp được đi điều dưỡng.

10. Thực hiện tốt công tác tài chính Công đoàn, đảm bảo thu đúng, thu đủ và chi tiêu theo quy định, sử dụng tiết kiệm theo đúng nghiệp vụ đã được tập huấn.

11. Chuẩn bị tốt các nội dung để tổng kết công tác Công đoàn năm 2016.

Tình hình sản xuất kinh doanh 6 tháng cuối năm 2016 dự báo sẽ tiếp tục gặp nhiều khó khăn, thách thức, song toàn thể cán bộ công nhân viên chức, lao động trong Tập đoàn sẽ nỗ lực và cố gắng hoàn thành các chỉ tiêu đề ra, góp phần duy trì kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của toàn Tập đoàn luôn ổn định.

Sponsor links (Provided by VIEPortal.net - The web cloud services for enterprises)
Thiết kế web, Thiết kế website, Thiết kế website công ty, Dịch vụ thiết kế website, Dịch vụ thiết kế web tối ưu, Giải pháp portal cổng thông tin, Xây dựng website doanh nghiệp, Dịch vụ web bán hàng trực tuyến, Giải pháp thương mại điện tử, Phần mềm dịch vụ web, Phần mềm quản trị tác nghiệp nội bộ công ty,