Tình hình nguồn cung và triển vọng sản xuất các loại phân bón trên thế giới

02:30' PM - Thứ ba, 15/11/2016

Trên thị trường phân bón quốc tế, đặc điểm chung nổi bật của năm 2015 là nhu cầu phân bón nằm trong tình trạng gần như trì trệ. Trong khi đó, công suất sản xuất và nguồn cung đều tăng. Sang năm 2016, ngành sản xuất phân bón thế giới tiếp tục đứng trước tình trạng dư thừa công suất và áp lực thị trường do nhu cầu phân bón suy yếu cũng như sự cạnh tranh mạnh mẽ ở phía nguồn cung.

Trong bối cảnh tình hình sản xuất kinh doanh không thuận lợi, các hoạt động hợp lý hóa và củng cố sát nhập trong ngành sản xuất phân bón đã bắt đầu được thực hiện ở một số nước sản xuất then chốt. Một số nhà sản xuất mới đây đã bắt tay thực hiện các kế hoạch cắt giảm chi phí cũng như tăng hiệu quả vận hành.

Một số tập đoàn sản xuất phân bón quy mô lớn cũng đang tìm cách phân chia lại các mảng hoạt động của mình nhằm mục đích tiếp tục tham gia vào lĩnh vực phân bón chuyên dụng với giá trị gia tăng cao.

Doanh số phân bón toàn cầu

Theo đánh giá của các chuyên gia Hiệp hội Phân bón quốc tế (IFA) trong Hội nghị thường niên tháng 6/2016 tại Mátxcơva (Nga), trong năm 2015 trung bình ngành sản xuất phân bón thế giới hoạt động với 80% công suất lắp đặt. Với công suất sản xuất của các nhà máy hiện tại và các nhà máy mới sẽ được đưa vào vận hành, nhu cầu các chất dinh dưỡng cây trồng trên toàn cầu đang được đáp ứng khá tốt.

Tuy nhiên, tình trạng thiếu hụt thường xuyên nguồn cung khí thiên nhiên đã tiếp tục hạn chế nguồn cung phân đạm từ một số ít quốc gia xuất khẩu quy mô lớn.

Tổng doanh số các chất dinh dưỡng cây trồng trong năm 2015 ước đạt 245 triệu tấn chất dinh dưỡng. Doanh số phân bón chiếm khoảng 76% tổng doanh số trên và ước đạt 186 triệu tấn, không thay đổi so với năm 2014.

Theo dự báo của các chuyên gia IFA, năm 2020 tổng doanh số các chất dinh dưỡng cây trồng trên thế giới sẽ đạt 270 triệu tấn với tốc độ tăng trưởng trung bình khoảng 2%/năm trong thời gian 2015-2020.

Nhìn chung, năm 2015 ngành sản xuất phân bón toàn cầu đã tạo ra tổng thu nhập 170-200 tỷ SD.

Những ước tính sơ bộ cũng cho thấy, năm 2014 ngành sản xuất phân bón thế giới đã tạo ra trực tiếp khoảng 1 triệu việc làm.

Triển vọng mở rộng công suất

Trong thời gian từ 2016 đến 2020, ngành sản xuất phân bón sẽ đầu tư gần 130 tỷ USD vào hơn 150 cơ sở sản xuất mới, qua đó sẽ mở rộng công suất toàn cầu lên thêm 150 triệu tấn sản phẩm. Những chương trình đầu tư mở rộng công suất trong ngành sẽ tạo ra hơn 50.000 việc làm trực tiếp và tối thiểu 150.000 việc làm gián tiếp.

Nguyên liệu sản xuất amoniăc

Trong 5 năm tới, 97% mức tăng công suất amoniăc dự kiến trên thế giới sẽ dựa trên nguồn nguyên liệu khí thiên nhiên. Nhưng tại Trung Quốc, bất chấp các kế hoạch hợp lý hóa công suất đang được thực hiện quyết liệt, thị phần của nguyên liệu than đá ở quốc gia này vẫn tiếp tục tăng và sẽ chiếm 82% trong số các nguyên liệu sản xuất amoniăc dự kiến vào năm 2020 (so với 78% vào năm 2015).

Triển vọng sản xuất các loại phân bón

Triển vọng sản xuất phân đạm

Lần đầu tiên trong một thập niên, do Trung Quốc đóng cửa các nhà máy amoniăc với công suất tổng cộng 15 triệu tấn, công suất amoniăc ở khu vực Đông á đã không đạt mức tăng trưởng thực.

Trong khi đó, công suất amoniăc toàn cầu sẽ đạt 230 triệu tấn NH3 vào năm 2020, tăng 10% so với năm 2015. Những khu vực có mức tăng công suất lớn là châu Phi, Bắc Mỹ và Đông Âu (cùng với Trung Á).

Tình trạng thiếu hụt nguồn cung phân đạm được dự báo sẽ tiếp tục mở rộng ở Nam á, châu Mỹ La tinh và châu Đại dương, cho thấy nhu cầu nhập khẩu ngày càng tăng đối với phân đạm tất cả các loại. Mặt khác, tình trạng dư thừa nguồn cung phân đạm lại đang mở rộng ở châu Phi, khu vực Đông Âu (cùng với Trung Á) và Tây Á (ở phạm vi nhỏ hơn).

Hiện nay, cung cầu phân bón toàn cầu cho thấy tình trạng dư thừa nguồn cung sẽ gia tăng vào thời gian 2017-2018, đạt mức cao nhất vào năm 2018.

Trong thời gian tới, các nhà máy urê mới sẽ xuất hiện ở châu Phi, Bắc Mỹ, Đông Âu (cùng với Trung á), nhưng số lượng các nhà máy urê ở Trung Quốc sẽ giảm đi.

Urê hiện chiếm một nửa sản lượng phân đạm và sẽ góp phần vào hai phần ba của mức tăng công suất amoniăc dự kiến.

Công suất urê toàn cầu dự kiến sẽ tăng 10%, đạt 220 triệu tấn vào năm 2020. Các khu vực châu Phi, Bắc Mỹ và Đông Âu (cùng với Trung Á) sẽ chiếm 70% tổng tăng trưởng công suất toàn cầu.

Nguồn cung urê toàn cầu ước tính sẽ đạt 208 triệu tấn vào năm 2020, tăng 2,5%/năm so với năm 2015.

Nhu cầu urê toàn cầu được dự báo sẽ tăng 2%/năm so với năm 2015, đạt 192 triệu tấn vào năm 2020. Châu Mỹ La tinh và Nam á, mỗi khu vực sẽ chiếm một nửa của nhu cầu gia tăng này.

Nhìn chung, dư thừa nguồn cung phân đạm được dự kiến sẽ kéo dài trong 5 năm tới với mức dư thừa lên đến 8% nguồn cung tiềm năng.

Triển vọng sản xuất phân lân

Năm 2020, nguồn cung quặng phốtphat toàn cầu sẽ tăng trưởng 11% so với năm 2015, đạt 250 triệu tấn tinh quặng. Tổng cộng, châu Phi, ảrập Xê-út và Trung Quốc chiếm 3/5 của mức tăng trưởng 25 triệu tấn này.

Công suất axit phốtphoric toàn cầu năm 2020 dự kiến sẽ tăng 13% so với năm 2015, đạt 65,3 triệu tấn P2O5. Những quốc gia có mức tăng công suất lớn là Marốc, Trung Quốc và ảrập Xê-út.

Nguồn cung axit phốtphoric toàn cầu sẽ tăng 2,4%/năm so với năm 2015, trong khi đó nhu cầu sẽ tăng 2,5%/năm, cho thấy sẽ có mức dư thừa ổn định trên thị trường trong thời gian 2015-2017. Tiếp theo, tình trạng dư thừa này sẽ tăng với tốc độ vừa phải cho đến năm 2020.

Công suất toàn cầu đối với các loại phân lân chế biến chính sẽ tăng 7 triệu tấn P2O5 trong thời gian 2015-2020, đạt 52 triệu tấn P2O5. Ba nước xuất khẩu chính (Marốc, Ả rập Xê-út và Trung Quốc) sẽ chiếm phần lớn của mức tăng này.

Triển vọng sản xuất phân kali

Nhờ các dự án mở rộng công suất tại Canađa, Nga, Turmenistan, Belarus và Etiopia, công suất phân kali toàn cầu được dự báo sẽ tăng trưởng 22% so với năm 2015, đạt 64,5 triệu tấn K2O vào năm 2020.

Bắc Mỹ và các nước Đông Âu (cùng với Trung á) chiếm 70% mức gia tăng công suất phân kali trong thời gian 2015-2020.

Nhìn chung, nguồn cung phân kali toàn cầu sẽ tăng đến 51,6 triệu tấn K2O vào năm 2020, tức là tăng ròng 17% so với năm 2015.

Bắc Mỹ sẽ chiếm 34% nguồn cung phân kali toàn cầu, tiếp theo là Đông Âu và Trung á (33%), Đông á (15%) và các khu vực khác (18%).

Trong khi đó, nhu cầu phân kali toàn cầu trong tất cả các lĩnh vực sử dụng sẽ đạt 43 triệu tấn K2O vào năm 2020, tăng 2,1%/năm so với năm 2015.

Trong thời gian 2015-2020, nguồn cung phân kali toàn cầu tăng 17%, trong khi đó nhu cầu tăng 11%.

Cân bằng cung cầu phân kali toàn cầu cho thấy có mức dư thừa nhẹ hơn trong năm 2016. Tiếp theo, tình trạng dư thừa nguồn cung này sẽ tăng dần trong năm 2017.

Triển vọng sản xuất lưu huỳnh

Sản lượng lưu huỳnh toàn cầu dự kiến sẽ tăng 4%/năm so với năm 2015, đạt 72 triệu tấn S vào năm 2020. Những mức tăng sản lượng lớn nhất sẽ diễn ra ở các vùng xuất khẩu lưu huỳnh như Tây á và Đông Âu (cùng với Trung á), mỗi khu vực tăng 6%/năm.

Tiêu thụ lưu huỳnh nguyên tố trên toàn cầu dự kiến sẽ tăng trưởng với tốc độ 3%/năm so với năm 2015, đạt 69 triệu tấn vào năm 2020.

Cung cầu lưu huỳnh toàn cầu sẽ dịch chuyển từ tình trạng cân bằng trong năm 2015 sang tình trạng dư thừa tăng dần đến năm 2020.

HS

Theo IFA, 6/2016

Sponsor links (Provided by VIEPortal.net - The web cloud services for enterprises)
Thiết kế web, Thiết kế website, Thiết kế website công ty, Dịch vụ thiết kế website, Dịch vụ thiết kế web tối ưu, Giải pháp portal cổng thông tin, Xây dựng website doanh nghiệp, Dịch vụ web bán hàng trực tuyến, Giải pháp thương mại điện tử, Phần mềm dịch vụ web, Phần mềm quản trị tác nghiệp nội bộ công ty,