Vinachem nhận bằng khen của thủ tướng chính phủ

02:36' PM - Thứ ba, 15/11/2016

Tại Hội nghị sơ kết công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm của Khối các tập đoàn kinh tế, diễn ra vào ngày 12/8/2016, Tập đoàn Hóa chất Việt Nam (Vinachem) đã vinh dự được đón nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ do có nhiều thành tích tốt trong tổ chức các phong trào Thi đua yêu nước năm 2015 thuộc Khối thi đua các tập đoàn kinh tế.

Trong điều kiện kinh tế còn nhiều khó khăn, với nỗ lực vượt bậc Tập đoàn Hóa chất Việt Nam luôn nỗ lực hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đề ra; mức doanh thu, lợi nhuận, thu nộp ngân sách nhà nước và thu nhập của người lao động được duy trì ổn định. Bên cạnh việc thực hiện tốt hoạt động sản xuất kinh doanh, Tập đoàn đang tích cực triển khai thực hiện Đề án tái cấu trúc đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Trọng tâm là tái cơ cấu theo hướng tập trung nguồn lực cho các lĩnh vực, ngành nghề kinh doanh chính, nâng cao hiệu quả, khả năng cạnh tranh trong sản xuất kinh doanh, cũng như phát triển bền vững, khẳng định vị thế của doanh nghiệp Nhà nước trong nền kinh tế đất nước.

Đối với công tác Thi đua khen thưởng, cũng như các tập đoàn trong Khối các tập đoàn kinh tế, Vinachem đã tổ chức nhiều phong trào thi đua sôi nổi với các hình thức phong phú, đa dạng, nội dung thi đua bám sát các nhiệm vụ chính trị được giao; tập trung thực hiện 08 nhóm giải pháp chủ yếu trong chỉ đạo điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước, gắn với việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Trong thời gian qua, Vinachem luôn bám sát tình hình sản xuất kinh doanh của đơn vị cũng như chủ đề cho từng giai đoạn, đưa ra các nội dung cho các phong trào thi đua, như: “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”,... và các phong trào thi đua, xây dựng và phát triển phong trào văn hóa, thể thao ở cơ sở... Hưởng ứng Phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, Vinachem đã tích cực triển khai bằng những hành động cụ thể, thiết thực, góp phần quan trọng để đạt được mục tiêu các cuộc vận động đề ra.

Song song với việc đẩy mạnh các phong trào thi đua, Vinachem cũng tiếp tục bổ sung, sửa đổi, hoàn thiện Quy chế thi đua khen thưởng, đảm bảo sự đồng bộ, thống nhất, phù hợp với đặc điểm, điều kiện cụ thể của hệ thống các văn bản pháp quy phục vụ công tác quản lý, tổ chức, điều hành trong Tập đoàn để nâng cao chất lượng và hiệu quả của công tác tác thi đua và khen thưởng trong giai đoạn mới. Bên cạnh đó, công tác khen thưởng trong thời gian qua ở Vinachem tiếp tục có nhiều đổi mới, chất lượng và hiệu quả khen thưởng được nâng lên rõ rệt, kịp thời động viên những tập thể, cá nhân có nhiều thành tích, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Năm 2016, Vinachem đang giữ vai trò là đơn vị Trưởng khối thi đua, do đó, ngoài việc duy trì tốt các phong trào thi đua có kết quả tốt ở các năm trước, Vinachem sẽ tích cực hơn nữa trong thực hiện các văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng; thực hiện chủ đề của Đại hội Thi đua yêu nước Toàn quốc lần thứ IX “Đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”; đồng thời đẩy mạnh tổ chức, triển khai các phong trào thi đua theo những nội dung do Thủ tướng Chính phủ phát động tại Đại hội,... nhằm giữ vững danh hiệu là đơn vị dẫn đầu phong trào Thi đua yêu nước trong Khối thi đua cấp Tập đoàn, Tổng công ty Nhà nước.

PV

Sponsor links (Provided by VIEPortal.net - The web cloud services for enterprises)
Thiết kế web, Thiết kế website, Thiết kế website công ty, Dịch vụ thiết kế website, Dịch vụ thiết kế web tối ưu, Giải pháp portal cổng thông tin, Xây dựng website doanh nghiệp, Dịch vụ web bán hàng trực tuyến, Giải pháp thương mại điện tử, Phần mềm dịch vụ web, Phần mềm quản trị tác nghiệp nội bộ công ty,