Làm giàu quặng Apatit loại II Lào Cai theo phương pháp hóa học

TS. Nguyễn Huy Phiêu
10:38' AM - Thứ ba, 19/09/2017

MỞ ĐẦU

Quặng Apatit Lào Cai là nguồn nguyên liệu cơ bản cho ngành công nghiệp sản xuất phân lân và các sản phẩm chứa lân ở nước ta. Tuy nhiên, phần lớn trữ lượng của khu mỏ lại là quặng nghèo. Trong đó, quặng loại II chiếm trên 30% nhưng mới chỉ được sử dụng một phần nhỏ để sản xuất phân lân nung chảy, phospho vàng.

Khi quặng loại I ngày càng cạn kiệt, việc sử dụng quặng loại II một cách có hiệu quả càng trở nên cấp bách.

Kinh nghiệm của các nước trên thế giới cho thấy, đối với quặng apatit-đôlômit, như quặng apatit loại II nước ta, vẫn chỉ có thể làm giàu theo phương pháp tuyển nổi truyền thống. Tuy nhiên, hiệu quả kinh tế của phương pháp này không cao, tổn thất quặng lớn và chất lượng tinh quặng còn thấp.

Tại Cadacstan, khi tuyển nổi quặng phosphorit Karatau (tương tự như quặng apatit Lào Cai) chứa 23,3% P2O5 và 3,6% MgO, chỉ thu được tinh quặng chứa 27,9% P2O5 và 2,4% MgO. Thực thu P2O5 chỉ đạt 63-65%, nghĩa là đã tổn thất 35% chất phosphat. Giá thành 1 tấn P2O5 trong tinh quặng từ photphorit Karatau cao gấp 2,5-3 lần so với tinh quặng Kola .

Ở nước ta cũng vậy, khi tuyển quặng apatit loại II tại nhà máy tuyển Cam Đường, dùng thuốc tập hợp MD của Thụy Điển, cũng chỉ thu được tinh quặng chứa 32% P2O5 và 3,6-4,28% MgO.

Chi phí khai thác và tuyển nổi quặng loại II cao gần gấp 2 lần so với khai thác tuyển quặng loại III [2] mà hàm lượng MgO trong quặng tinh vẫn không đạt yêu cầu cho sản xuất DAP (theo thiết kế của nhà máy DAP Đình Vũ Hải Phòng, hàm lượng MgO trong tinh quặng tuyển là 0,98-1,1%).

Để phục vụ “Chiến lược phát triển ngành công nghiệp Hóa chất Việt Nam đến năm 2020 có tính đến năm 2030”, đề án Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng quặng apatit đến năm 2020 (Bộ Công Thương 2014) đã đề xuất xây dựng Nhà máy tuyển quặng apatit loại II tại Đông Hồ công suất 800 nghìn tấn/năm, quặng tinh chứa 32% P2O5 và 2,5-3,0% MgO.

Tuy nhiên, hiện tại chưa lựa chọn được công nghệ tuyển quặng loại II một cách có hiệu quả, nhất là chất lượng quặng tinh cần phải đạt yêu cầu cho sản xuất DAP.

Xuất phát từ những lý do và bối cảnh nêu trên, việc “Nghiên cứu công nghệ làm giàu quặng apatit loại II Lào Cai để sản xuất axit phosphoric đạt chất lượng sản xuất DAP” sẽ là một bước đột phá mới trong công nghiệp sản xuất phân bón chứa lân ở nước ta.

MỤC LỤC

I. Mở đầu

II. Những đặc điểm của quặng apatit loại II

II.1.Đặc điểm về thành tạo

II.2. Thành phần khoáng vật

II.3. Thành phần hóa học

II.4. Tính chất lý học

III. Các phương pháp làm giàu quặng apatit-cacbonat

III.1. Phương pháp nghiền và phân cấp hạt

III.2. Phương pháp tách tĩnh điện

III.3. Phương pháp tuyển từ

III.4. Phương pháp nhiệt

III.5. Phương pháp nhiệt hóa

III.6. Phương pháp tuyển nổi

III.7. Hóa tách quặng phosphat - cacbonat bằng axit hữu cơ

III.8. Hòa tách phosphat-cacbonat bằng axit khoáng

III.9. Vấn đề khử bọt khi tách MgO bằng axit

III.9.1. Hóa chất khử bọt

III.9.2. Tính toán chiều cao lớp bọt trong thiết bị phản ứng

IV. Một số công trình nghiên cứu làm giàu quặng apatit loại II

IV.1 Phương pháp nghiền và phân ly

IV.2.Phương pháp tuyển nổi

IV.3 Phương pháp tuyển trọng lực

IV.4. Làm giàu quặng apatit loại II theo phương pháp hóa học

IV.4.1. Tách MgO bằng axit hữu cơ

IV.4.2.Tách MgO bằng axit vô cơ

IV.4.3. Phương pháp chế biến liên hợp

V. Giải pháp mới

V.1. Cơ sở khoa học của giải pháp

.2 .Kết quả nghiên cứu

V.2.1. Quặng apatit loại 2 dùng trong nghiên cứu

V.2.2. Kết quả nghiên cứu

V.3. Hiệu quả kinh tế có thể đạt được

V.3.1. Về quy mô đầu tư

V.3.2. Về tiết kiệm tài nguyên nguyên liệu

V.3.3. Giảm chi phí vận hành

V.3.4. Thu hồi sản phẩm phụ

KẾT LUẬN

KIẾN NGHỊ

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Xem chi tiết: Liên hệ Trung tâm TT KHKT Hóa chất

Sponsor links (Provided by VIEPortal.net - The web cloud services for enterprises)
Thiết kế web, Thiết kế website, Thiết kế website công ty, Dịch vụ thiết kế website, Dịch vụ thiết kế web tối ưu, Giải pháp portal cổng thông tin, Xây dựng website doanh nghiệp, Dịch vụ web bán hàng trực tuyến, Giải pháp thương mại điện tử, Phần mềm dịch vụ web, Phần mềm quản trị tác nghiệp nội bộ công ty,