Ankyl polyglucozit cơ hội phát triển tại Việt Nam

11:12' AM - Thứ ba, 19/09/2017

MỞ ĐẦU

Chất hoạt động bề mặt (HĐBM) đã được sử dụng từ lâu trong đời sống con người. Đầu tiên chúng được sản xuất từ các nguyên liệu tự nhiên như dầu mỡ động thực vật. Nhưng từ khi có nền công nghiệp dầu mỏ ra đời và phát triển thì phần lớn các chất HĐBM được sản xuất từ các sản phẩm dầu mỏ. Ngày nay, chất HĐBM được ứng dụng rất rộng rãi trong đời sống hàng ngày và trong các ngành công nghiệp.

Nhưng trong những năm gần đây xu hướng tập trung sự quan tâm vào nghiên cứu ứng dụng và sản xuất các chất HĐBM đi từ nguyên liệu tự nhiên như tinh bột, đường, dầu mỡ động thực vật… (chất hoạt động bề mặt sinh học - Biosurfactants) thay thế cho các chất HĐBM có nguồn gốc dầu mỏ. Xu hướng này được hỗ trợ bởi: Tinh bột, đường và dầu mỡ động thực vật là nguyên liệu phổ biến, vô tận, có thể tái tạo nhanh và ngày càng rẻ đi do áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong trồng trọt và chăn nuôi. Trong khi đó giá nguyên liệu khoáng hóa sẽ tăng trong dài hạndo tình trạng cạn kiệt tài nguyên; Chất HĐBM đi từ nguyên liệu tự nhiên có những ưu điểm mà các chất HĐBM đi từ sản phẩm dầu mỏ không có được như không độc hại, an toàn với sức khoẻ con người và môi trường (dễ bị phân huỷ vi sinh).

Vấn đề nghiên cứu sản xuất và ứng dụng các chất HĐBM sinh học đang rất được quan tâm phát triển nhằm đáp ứng yêu cầu ngày càng cao về các chất HĐBM cao cấp cho một số ngành công nghiệp đặc biệt là lĩnh vực chăm sóc sức khỏe cá nhân và sản phẩm vệ sinh tại gia đình, phù hợp với xu thế sản xuất và tiêu dùng “xanh” hiện nay. Trong khuôn khổ chuyên đề này chúng tôi xin giới thiệu về chất HĐBM Ankyl polyglucozit (APG) - một trong số chất HĐBM sinh học có tiềm năng phát triển ở nước ta.

MỤC LỤC

Mở đầu
I. Đôi nét về ankyl polyglucozit
II. Những phương pháp tổng hợp APG
III. Công nghệ, kỹ thuật sản xuất ankyl polyglucozit
III.1. Nguyên liệu cho sản xuất ankyl polyglucozit
III.1.1. Ancol béo
III.1.2. Nguồn cacbohydrat
III.1.3. Vấn đề độ polyme hóa
III.2. Công nghệ tổng hợp ankyl polyglucozit
theo quy trình Fischer
III.2.1. Ảnh hưởng của xúc tác đến quá trình phản ứng
III.2.2. Ảnh hưởng của nhiệt độ và áp suất trong quá trình tổng hợp ankyl polyglucozit
III.3. Kỹ thuật phân tích ankyl polyglucozit
III.3.1. Phương pháp sắc ký khí nhiệt độ cao (HTGC)
III.3.2. Phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao (HPLC)
III.3.3. Phân tích APG bằng sắc ký lớp mỏng (TLC)
III.4. Tính chất và lĩnh vực ứng dụng ankyl polyglucozit
IV. Kết luận
Danh mục các từ viết tắt
Tài liệu tham khảo

Xem chi tiết: Liên hệ Trung tâm TT KHKT Hóa chất

Sponsor links (Provided by VIEPortal.net - The web cloud services for enterprises)
Thiết kế web, Thiết kế website, Thiết kế website công ty, Dịch vụ thiết kế website, Dịch vụ thiết kế web tối ưu, Giải pháp portal cổng thông tin, Xây dựng website doanh nghiệp, Dịch vụ web bán hàng trực tuyến, Giải pháp thương mại điện tử, Phần mềm dịch vụ web, Phần mềm quản trị tác nghiệp nội bộ công ty,