Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư và Xây dựng Mỏ

03:28 CH @ Thứ Hai - 19 Tháng Tư, 2010

Tên giao dịch:MINE CONSRUCTION AND INVESTMENT CONSULTANCY JOINT STOCK COMPANY (INCODEMIC.,JSC)

Ngày thành lập:19/1/1970

Chủ tịch HĐQT:Ông Vũ Nhất Tâm

Ủy viên HĐQT:Ông Vũ Ngọc Minh;

Giám đốc:Ông Vũ Ngọc Minh

Phó Giám đốc:

Địa chỉ:38 Bích Câu - Phường Quốc Tử Giám - Quận Đống Đa - TP. Hà Nội

Điện thoại:04.38457606

Fax:(04).38457436

Email:[email protected]

Đăng ký kinh doanh:0103015773

Số tài khoản:102010000030072 Sở giao dịch 1 - Ngân hàng Công thương Việt Nam

Mã số thuế:0100103390-1

Đơn vị trực thuộc:

- Trung tâm thiết kế;

Điện thoại: 04.37322328

- Trung tâm Tuyển – Hoá;

Điện thoại: 04.38439205

- Trung tâm Địa chất công trình - Địa chất thuỷ văn;

Điện thoại: 04.38438640

- Xí nghiệp Khoan - Thăm dò;

Điện thoại: 04.38237239

- Xí nghiệp Trắc địa – Bản đồ;

Điện thoại: 04.38430486

- Xí nghiệp Xây dựng;

Điện thoại: 04.3723129

-Lĩnh vực hoạt động:
+ Tư vấn về đầu tư xây dựng cơ bản, nghiên cứu, lựa chọn, thẩm định các dự án đầu tư, 
dịch vụ về công tác đầu tư, kỹ thuật khai thác, chế biến và tuyển luyện khoáng sản;
+ Thiết kế biện pháp khảo sát địa chất công trình khai thác mỏ;
+ Thực hiện các đề án thăm dò mỏ, khoáng sản, các công trình khảo sát địa chất 
công trình - địa chất thuỷ văn, khảo sát trắc địa công trình;
+ Thiết kế hệ thống công nghệ khai thác Mỏ Lộ thiên, Hầm lò;
+ Khoan khai thác nước ngầm;
+ Đầu tư khai thác và chế biến khoáng sản;
+ Thiết kế lắp đặt thiết bị công nghệ tuyển khoáng;
+ Thiết kế kết cấu công trình dân dụng, công nghiệp;
+ Thiết kế lắp đặt thiết bị, thiết bị công nghệ hoá chất;
+ Thi công các công trình giao thông, công trình dân dụng và công nghiệp; 
Thi công lắp đặt đường dây và trạm biến áp đến 35 KV;
+ Kinh doanh vật tư, thiết bị sản xuất và thiết bị thi công xây dựng;
+ Khảo sát trắc địa công trình;
+ Thiết kế công trình giao thông (cầu, đường bộ);
+ Thiết kế công trình thuỷ lợi;
+ Đánh giá tác động môi trường.
Các sản phẩm chủ yếu
- Các Báo cáo Kinh tế kỹ thuật của các Dự án;
- Các công trình: Quy hoạch, khảo sát, thăm dò địa chất;
- Các bản vẽ thiết kế, bản vẽ hoàn công các công trình xây dựng;
- Các bản Báo cáo kết quả nghiên cứu – thí nghiệm của các đề tài nghiên cứu khoa học;     
- Công ty đã thực hiện các dự án của hầu hết các ngành kinh tế như : Khảo sát thăm dò địa chất; Đo vẽ bảnđồ,  Khai thác chế biến khoáng sản; Xây dựng công nghiệp và dân dụng; Cầu đường; Vật liệu xây dựng vv..
- Từ năm 2004 Công ty đã sử dụng Hệ thống quản lý chất lượng IS0 9001: 2000 trong quản lý doanh nghiệp;
Công ty CP Tư vấn Đầu tư và Xây dựng Mỏ đáp ứng mọi yêu cầu của khách hàng trong lĩnh vực ngành nghềkinh doanh của Công ty.