• Giới thiệu Đảng bộ Tập đoàn Hóa chất Việt Nam

    09:23 SA @ 03/03/2010
    Đảng bộ Tập đoàn Hoá chất Việt Nam tiền thân là Đảng bộ Tổng công ty Hoá chất Việt Nam thành lập ngày 08 tháng 10 năm 2007 theo Quyết định số 301-QĐ/ĐUK của Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương, là Đảng bộ cấp trên cơ sở trực thuộc Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương. Tổ chức tiền thân là Đảng bộ cơ quan Công ty mẹ - Tổng công ty Hoá chất Việt Nam.

    Ngày 23 tháng 12 năm 2009, Thủ tướng Chính phủ có Quyết định số 2180/QĐ-TTg về việc thành lập Công ty mẹ - Tập đoàn Hoá chất Việt Nam; theo đó ngày 30 tháng 12 năm 2009, Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương đã có quyết định số 612-QĐ/ĐUK về việc đổi tên Đảng bộ Tổng công ty Hoá chất Việt Nam thành Đảng bộ Tập đoàn Hoá chất Việt Nam.
    XEM TIẾP