• Etanol

    Mã sản phẩm:  C2H5OH
    Sản xuất theo tiêu chuẩn:
    + Loại tinh khiết: TC 17:2005/HCĐG
    + Loại tuyệt đối: TC 18:2005/HCĐG

    XEM TIẾP