• Xu hướng phát triển của sản xuất hydro xanh ở châu Á

    Từ trước đến nay, các nước châu Á chủ yếu dựa vào than và khí thiên nhiên để đáp ứng nhu cầu điện của mình, nhưng tình hình hiện đang thay đổi nhanh. Nhiều nước châu Á đã cam kết đạt mục tiêu phát thải ròng bằng 0 và phi cacbon hóa nền kinh tế. Trên thực tế, trong những năm qua các dự án năng lượng tái tạo “truyền thống” như phong điện, năng lượng Mặt Trời cũng như kết hợp phong điện với năng lượng Mặt Trời đã phát triển mạnh.
    XEM TIẾP

Thương hiệu nổi bật của Vinachem