• Đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên mới trong đội ngũ công nhân và người lao động

  10:18 SA @ 26/09/2023
  Đẩy mạnh phát triển đảng viên trong đội ngũ công nhân, người lao động không những tăng thêm sức mạnh và bảo đảm tính kế thừa, phát triển của Đảng mà còn góp phần tăng cường bản chất giai cấp công nhân, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng.
  XEM TIẾP
 • Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, tinh thần đoàn kết và phong cách Hồ Chí Minh

  03:30 CH @ 18/09/2023
  Bác Hồ - vị Lãnh tụ kính yêu của toàn dân tộc Việt Nam đã đi xa, nhưng Người đã để lại cho chúng ta một di sản vô cùng quý báu đó là tư tưởng, tấm gương đạo đức cách mạng sáng ngời. Trong đó, phong cách ứng xử Hồ Chí Minh là sự chân thành bình dị, tự nhiên, trong sáng như suối tận nguồn của một tâm hồn đại trí, đại nhân, đại dũng, đại đoàn kết được kết tinh của truyền thống văn hoá hàng ngàn năm của nhân dân Việt Nam. Phong cách đó cho chúng ta thấy chân dung của một vị lãnh tụ đồng thời cũng là một công bộc của nhân dân, vừa có uy lực lại vừa có sức cuốn hút kỳ lạ và tinh thần của sự đoàn kết thời đại. Người vừa là nhà chính trị sáng suốt, vừa là nhà thơ mẫn cảm; khẩn trương như một chiến sĩ, thanh thản như một triết gia, mềm dẻo mà cương nghị, cao cả mà thiết thực, vô cùng giản dị mà lại rất mực thanh tao, quan tâm cái lớn, không quên cái nhỏ. Bác đã trở thành chuẩn mực đạo đức, tư tưởng, phương châm hành động, thái độ ứng xử mà mỗi Cán bộ, Đảng viên, Người lao động phải thấm nhuần để ra sức học tập, rèn luyện, tu dưỡng.
  XEM TIẾP
 • HỌC BÁC TỪ NHỮNG ĐIỀU NHỎ NHẤT

  02:36 CH @ 07/09/2023
  Đảng cộng sản Việt Nam: Là đội quân tiên phong của giai cấp công nhân, Nông dân, đại biểu trung thành cho lợi ích của giai cấp công nhân, nông dân lao động. Đảng cộng sản Việt Nam lấy nền tảng cốt lõi là chủ nghĩa Mác – Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh để hoạt động và phát triển.
  XEM TIẾP
 • KẾT QUẢ CỦA MÔ HÌNH “XÂY DỰNG CHI BỘ VỮNG MẠNH TỪ MỖI ĐẢNG VIÊN”

  04:47 CH @ 05/09/2023
  Trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta luôn quan tâm, chú trọng xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên. Đảng coi đó là nội dung cốt lõi của công tác xây dựng Đảng. Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đã đặc biệt chú trọng tới công tác xây dựng Đảng và chỉ rõ: “Trong những năm tới, phải đặc biệt coi trọng và đẩy mạnh hơn nữa xây dựng, chỉnh đốn Đảng toàn diện về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ”. Nhận thức sâu sắc tinh thần của Nghị quyết Đại hội XIII, Đảng bộ Công ty Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc luôn xác định công tác xây dựng Đảng là hết sức quan trọng, giúp ổn định chính trị trong doanh nghiệp, đây là yếu tố quan trọng để Công ty duy trì, phát triển sản xuất, bảo đảm việc làm và thu nhập cho người lao động.
  XEM TIẾP
 • Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

  04:19 CH @ 30/08/2023
  Hồ Chí Minh vị lãnh tụ muôn vàn kính yêu của dân tộc ta. Con người, cuộc đời, sự nghiệp của Người luôn là tấm gương sáng cho chúng ta học tập và noi theo.
  XEM TIẾP