• Tập đoàn Hóa chất Việt Nam tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác Đảng, công tác thi đua khen thưởng và công tác Văn thư Lưu trữ

    Để đội ngũ cán bộ làm công tác tham mưu nâng cao nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, giúp lãnh đạo, chỉ đạo hiệu quả nhiệm vụ trên các mặt công tác, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Trong hai ngày 11, 12 tháng 8 năm 2022, tại thành phố Hạ Long tỉnh Quảng Ninh, Tập đoàn Hóa chất Việt Nam đã tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác Đảng, công tác thi đua khen thưởng và công tác Văn thư Lưu trữ cho hơn 100 học viên là Phó Bí thư chi đảng bộ, cán bộ làm công tác văn phòng cấp ủy tại các đảng  bộ, chi bộ trực thuộc; lãnh đạo Văn phòng, cán bộ làm công tác Văn thư - Lưu trữ; cán bộ phụ trách và cán bộ làm công tác Thi đua - khen thưởng tại các đơn vị thành viên, các đơn vị sự nghiệp trong toàn Tập đoàn.
    XEM TIẾP

Thương hiệu nổi bật của Vinachem