Lĩnh vực kinh doanh của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam

05:46 CH @ Thứ Ba - 26 Tháng Giêng, 2010

Tập đoàn Hóa chất Việt Nam (VINACHEM) là doanh nghiệp đa sở hữu, trong đó sở hữu nhà nước là chi phối, được thành lập theo Quyết định số 2179 TTg ngày 23/12/2009 của Thủ tướng Chính Phủ trên cơ sở xắp xếp, tổ chức lại Tổng công ty Hóa chất Việt Nam. VINACHEM hoạt động theo mô hình Công ty mẹ - Công ty con. Hiện VINACHEM có 40 đơn vị thành viên.

Công ty mẹ - Tập đoàn Hóa chất Việt Nam là doanh nghiệp 100% vốn nhà nước; được thành lập theo Quyết định 2180/2009/QĐ-TTg ngày 23 tháng 12 năm 2009 của Thủ tướng Chính Phủ trên cơ sở tổ chức lại Văn phòng Tổng công ty, các ban chức năng và các đơn vị hạch toán phụ thuộc.

Ngành nghề kinh doanh chính của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam bao gồm:

a. Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước; sản xuất, kinh doanh phân bón, thuốc bảo vệ thực vật; hóa chất cơ bản, hóa chất tiêu dùng; công nghiệp hóa chất, hóa dược, hóa dầu; công nghiệp chế biến cao su; công nghiệp khai thác mỏ.

b. Kinh doanh máy móc thiết bị, nguyên vật liệu phục vụ cho ngành công nghiệp hóa chất; đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao và các ngành nghề khác theo quy định của pháp luật.