Sản phẩm, dịch vụ chủ yếu của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam

02:51 CH @ Thứ Sáu - 29 Tháng Giêng, 2010

• Phân bón

- Phân lân chế biến (Supe phốt phát đơn, phân lân nung chảy):

+ Có 04 nhà máy, công suất trên 2 triệu tấn/năm, sẽ mở rộng gấp đôi những năm tới.

+ Sản phẩm đáp ứng 100% nhu cầu trong nước và xuất khẩu.

- Phân NPK:

+ Có 10 nhà máy, công suất 3 triệu tấn/năm, đang tiếp tục mở rộng và xây dựng các nhà máy mới.

+ Sản phẩm đáp ứng 75% nhu cầu trong nước và xuất khẩu

- Phân DAP (Diamoni phosphate):

+ Có 02 nhà máy, công suất 660 ngàn tấn/năm, đáp ứng 70% nhu cầu trong nước và xuất khẩu.

- Phân đạm urê:

+ Có 02 nhà máy sản xuất từ than đá, đáp ứng 60-65% nhu cầu trong nước và xuất khẩu.

- Phân Kali:

+ Đang xây dựng nhà máy tại Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào, công suất 320.000 tấn/năm.

• Hoá chất bảo vệ thực vật

- Có 02 nhà máy sản xuất hoạt chất Veladamixin, Cacbuafuran và các nhà máy chế biến.

- Sản phẩm chiếm 30-40% thị phần trong nước và xuất khẩu.

• Khai thác khoáng sản

- Apatít:

+ Trữ lượng: 2,6 tỷ tấn quặng I, II, III, IV.

+ Loại quặng khai thác: Quặng loại I, loại II, quặng loại II để làm quặng tuyển.

- Muối mỏ kali.

• Sản phẩm cao su

- Có 03 công ty với 8 nhà máy sản xuất.

- Sản phẩm:

+ Săm, lốp ôtô Bias, Radian.

+ Săm, lốp xe đạp các loại.

+ Săm, lốp xe máy các loại.

+ Lốp máy bay.

- Sản phẩm tiêu thụ trong nước và xuất khẩu.

• Hoá chất cơ bản

- Có 02 công ty sản xuất.

- Sản phẩm:

+ Xút Côtic và các sản phẩm gốc Cl.

+ Các loại axit: H2SO4, HCl, H3PO4.

+ Các sản phẩm gốc SO2 - (phèn đơn, phèn kép...).

+ Các sản phẩm gốc (PO4)3 - (STPP, Ca3(PO4)2...).

• Chất tẩy rửa, hoá mỹ phẩm

- Có 06 công ty và nhà máy sản xuất.

- Sản phẩm:

+ Bột giặt các loại.

+ Các chất tẩy rửa lỏng.

+ Xà phòng thơm dạng bánh.

+ Nước rửa tay khô sát khuẩn

• Sản phẩm điện hoá (pin, ắc quy)

- Có 04 công ty sản xuất.

- Các loại ắc quy chì - axít tích điện khô, loại kín khí - không bảo dưỡng.

- Các loại pin kẽm - măngan.

• Sản phẩm hoá dầu

- Có 01 công ty liên doanh sản xuất hạt nhựa PVC và chất hoá dẻo DOP.

• Các sản phẩm dịch vụ

- Thiết kế - tư vấn đầu tư xây dựng công trình hoá chất và các ngành liên quan.

- Tư vấn triển khai công nghệ hoá học và khai thác mỏ.

- Đào tạo....