TẬP ĐOÀN HÓA CHẤT VIỆT NAM

Địa chỉ: Số 01A Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, T.P Hà Nội, Việt Nam.

Điện thoại: 04.39330076/04.38265452 Fax: 04.38252190

Email: infor.office@vinachem.com.vn