TẬP ĐOÀN HÓA CHẤT VIỆT NAM

Địa chỉ: Số 01A Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, T.P Hà Nội, Việt Nam.

Điện thoại: 024.38240551 Fax: 024.38252995

Email: [email protected]