Các đơn vị thành viên Vinachem

03:21 CH @ Thứ Hai - 08 Tháng Hai, 2010

Các đơn vị trực thuộc công ty mẹ

Trung tâm Thông tin Khoa học Kỹ thuật Hóa chất

Các đơn vị sự nghiệp

Viện Hóa học Công nghiệp Việt Nam

VINACHEM nắm giữ 100% vốn điều lệ

Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Apatit Việt Nam (VINAAPACO)
Công ty TNHH Hóa chất và Muối mỏ Việt Lào (VILACHEMSALT)
Công ty TNHH một thành viên Đạm Ninh Bình

VINACHEM nắm giữ trên 50% vốn điều lệ

Công ty Cổ phần Bột giặt LIX

Công ty Cổ phần Xà phòng Hà Nội

Công ty Cổ phần Hoá chất cơ bản miền Nam (SOCHEM)

Công ty Cổ phần DAP - VINACHEM (DAP - VINACHEM)

Công ty Cổ phần Hơi kỹ nghệ Que hàn (SOVIGAZ)

VINACHEM nắm giữ dưới 50% vốn điều lệ

Công ty cổ phần Vật tư và Xuất nhập khẩu Hóa chất (VINACHIMEX)

Công ty Cổ phần Pin - Ắcquy Vĩnh Phú

Công ty Cổ phần Pin Hà Nội

Công ty cổ phần Cảng đạm Ninh Bình