Trung tâm Thông tin Khoa học Kỹ thuật Hóa chất

09:57 SA @ Thứ Sáu - 16 Tháng Tư, 2010

Tên giao dịch:

Center for Scientific and Technological Chemical Infomation (CHEMINFOR)

Ngày thành lập: 17-8-1990

Giám đốc: Ông Nguyễn Văn Chính

Địa chỉ:Số 2 Phạm Ngũ Lão, quận Hoàn Kiếm , Hà Nội

Điện thoại:(84-4) 39330076 ; (84-4) 38260675

Fax:(84-4) 38252190

Email: [email protected]

Văn phòng đại diện:

14/35 Đào Duy Anh, Phường 9, Quận Phú Nhuận, Tp Hồ Chí Minh

ĐT: (84.8)22412462

Số tài khoản:

102010000041317 Sở giao dịch 1, Ngân hàng Công thương Việt nam

Mã số thuế: 0100100061-005

Lĩnh vực hoạt động:

- Thông tin khoa học công nghệ phục vụ các đối tượng: các cán bộ lãnh đạo quản lý, cán bộ nghiên cứu khoa học kỹ thuật và cán bộ chuyên môn của các cơ sở nghiên cứu sản xuất thuộc ngành Công nghiệp Hóa chất.

- Dịch vụ thông tin khoa học công nghệ trong lĩnh vực Công nghiệp Hóa chất

- Phổ biến khoa học trong lĩnh vực khoa học, kỹ thuật hóa chất và các lĩnh vực có liên quan

- Xuất bản các loại sách nghiên cứu, tham khảo và các tài liệu phổ biến kiến thức chuyên ngành.

- Xuất bản Tạp chí Công nghiệp Hóa chất - Nhận dịch, biên tập, in ấn các loại sách, báo, tài liệu...

Các sản phẩm chủ yếu:

- Tạp chí Công nghiệp Hoá chất , ra hàng tháng.

- Bản tin: Thông tin Kinh tế và Công nghệ Công nghiệp Hoá chất. 6 số / năm.