Chi Bộ Công ty Cổ phần Xà phòng Hà Nội củng cố xây dựng tổ chức cơ sở Đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ Đảng viên trong giai đoạn mới

04:23 CH @ Thứ Năm - 30 Tháng Mười Một, 2023

Trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta luôn quan tâm, chú trọng xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên. Đảng coi đó là nội dung cốt lõi của công tác xây dựng Đảng. Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đã đặc biệt chú trọng tới công tác xây dựng Đảng và chỉ rõ: “Trong những năm tới, phải đặc biệt coi trọng và đẩy mạnh hơn nữa xây dựng, chỉnh đốn Đảng toàn diện về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ”. Nhận thức sâu sắc tinh thần của Nghị quyết Đại hội XIII, Đảng bộ Công ty cổ phần Xà phòng Hà Nội luôn xác định công tác xây dựng Đảng là hết sức quan trọng, giúp ổn định chính trị trong doanh nghiệp, đây là yếu tố quan trọng để Công ty duy trì, phát triển sản xuất, bảo đảm việc làm và thu nhập cho người lao động. 

Trong thời gian qua, Chi bộ đã làm tốt công tác giáo dục, rèn luyện đạo đức cách mạng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên. Đây được xem là khâu then chốt của công tác xây dựng Đảng. Các chỉ thị, nghị quyết được quán triệt đầy đủ đến từng đảng viên thông qua các cuộc họp chi bộ; Công tác quản lý, phân công nhiệm vụ và kiểm điểm việc thực hiện nhiệm vụ đảng viên được thực hiện nghiêm túc, định kỳ 6 tháng/lần, có sơ kết đánh giá, rút kinh nghiệm; Đặc biệt coi trọng  “phát huy vai trò nêu gương của người đứng đầu” để xây dựng đội ngũ cán bộ sáng về phẩm chất; giỏi về chuyên môn, có tinh thần, thái độ làm việc nghiêm túc, trách nhiệm, nói đi đôi với làm và làm việc có hiệu quả thực chất; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu.

Đồng thời, Chi bộ cũng đề cao nguyên tắc thực hiện dân chủ trong Đảng. Mỗi cán bộ đảng viên cần nghiêm chỉnh thực hành tự phê bình và phê bình, thường xuyên lắng nghe và tiếp thu ý kiến đóng góp của đồng nghiệp, đồng chí trong quá trình công tác cũng như trong cuộc sống hàng ngày. Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Hàng năm, các đồng chí đảng viên đã lựa chọn đăng ký những việc làm theo Bác phù hợp với suy nghĩ và công việc chuyên môn của mình. 

 Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng trong điều kiện mới theo Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII là một trong những nhiệm vụ mà chi bộ luôn thực hiện nghiêm túc, như: Chủ động dự báo, đánh giá tình hình, diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên và người lao động; giải quyết kịp thời những vấn đề tư tưởng nảy sinh, giữ vững đoàn kết, thống nhất trong cấp ủy, sự đồng thuận trong đơn vị tạo ra được một bầu không khí dân chủ thực sự trong nội bộ đơn vị.

Đặc biệt, Chi bộ đã thực hiện tốt mô hình "Xây dựng Chi bộ vững mạnh từ mỗi đảng viên". Mỗi cán bộ, đảng viên trong chi bộ phải xác định rõ bổn phận và trách nhiệm thiêng liêng và cao cả của mình khi được đứng trong hàng ngũ của Đảng, không ngừng phấn đấu và rèn luyện bản lĩnh chính trị, tu dưỡng về phẩm chất đạo đức, lối sống; thường xuyên tự phê bình và phê bình, gương mẫu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Chỉ có như vậy thì tổ chức đảng và đảng viên mới thật sự trong sạch, vững mạnh, có uy tín với quần chúng nhân dân và người lao động trong đơn vị. 

Trong quá trình triển khai thực hiện mô hình, chi bộ có rất nhiều đảng viên tiêu biểu. Đối với mọi đảng viên trong Chi bộ ngoài việc phải nắm chắc chuyên môn, đạo đức nghề nghiệp, khả năng xử lý sự cố khi có rủi ro, còn phải thật sự tận tụy với công việc, luôn nêu cao tính tiên phong, gương mẫu của người đảng viên, đều là tấm gương tiêu biểu, đi đầu trong mọi công việc, vận động quần chúng tham gia tích cực các phong trào thi đua lao động sản xuất, học tập và noi gương Bác bằng những việc làm thiết thực như tiết kiệm điện, nước, hóa chất... Trong công tác chuyên môn, mỗi người Đảng viên luôn là người thầy kèm cặp dìu dắt những nhân viên, công nhân mới vào nghề và quan niệm: người thợ có tay nghề cao phải dìu dắt những người mới vào nghề, tay nghề còn chưa vững. Trong suy nghĩ mỗi đảng viên chi bộ việc học và làm theo Bác là học từ những việc làm thiết thực, gần gũi. 

Trên tinh thần mỗi đảng viên là một hạt nhân gương mẫu trong quá trình sản xuất, các đảng viên trong Chi bộ Công ty cổ phần Xà phòng Hà Nội đã có nhiều sáng kiến trong quá trình sản xuất, cải tiến máy móc thiết bị, công nghệ nhằm hướng tới sản xuất hiệu quả và chinh phục người tiêu dùng. Phòng Nghiên cứu Phát triển luôn chủ động nghiên cứu các sản phẩm có nguyên liệu nguồn gốc từ thiên nhiên hướng tới dòng sản phẩm xanh, thân thiện môi trường nhằm hội nhập với sự phát trong thời đại mới, theo xu hướng bền vững. Ngoài ra Công ty cũng đưa ra các giải pháp nhằm tiết kiệm thời gian lao động hiệu quả như việc xây dựng cụ thể, chi tiết kế hoạch để tổ chức sản xuất kinh doanh hàng ngày, hàng tháng, quý. Các phân xưởng sản xuất được lắp đặt máy dán tự động giảm dần lao động thủ công, tiết kiệm thời gian, chủ động trong sản xuất. Ngay từ đầu năm, lãnh đạo Công ty luôn xác định rõ các mục tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh, dự báo sát những khó khăn và diễn biến phức tạp của thị trường, để từ đó xây dựng kế hoạch, phương án sản xuất kinh doanh phù hợp, điều hành linh hoạt theo chỉ đạo của Tập đoàn và đáp ứng nhu cầu tiêu thụ. Bên cạnh đó, việc tuyên truyền, giáo dục CBCNV về việc thực hiện đúng nội quy lao động, tuân thủ giờ giấc làm việc cũng được lãnh đạo Công ty quan tâm chỉ đạo và đã trở thành một nét đẹp trong văn hóa doanh nghiệp của HASO.

Thời gian qua, Chi bộ Công ty cổ phần Xà phòng Hà Nội mặc dù gặp nhiều khó khăn theo tình hình chung của toàn thế giới, song lãnh đạo và toàn thể cán bộ, đảng viên, công nhân viên Công ty đã đoàn kết, đồng tâm nhất trí thi đua lao động sản xuất, tăng cường công tác quản trị chi phí, kiểm soát chặt chẽ các yếu tố và đảm bảo chất lượng cũng như sản lượng sản phẩm cung cấp cho thị trường.

Tiếp tục mở rộng dân chủ đi đôi với nắm vững nguyên tắc đoàn kết, nhất trí trên cơ sở chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, cương lĩnh chính trị, đường lối, quan điểm, Điều lệ của Đảng và trên cơ sở nguyên tắc tập trung thống nhất lãnh đạo trong công ty. Tạo không khí làm việc thoải mái, vui tươi, mối quan hệ đoàn kết, tương thân, tương ái trong tập thể đơn vị. Quán triệt người lao động trong đơn vị duy trì truyền thống tương thân tương ái, yêu thương, giúp đỡ lẫn nhau để cùng xây dựng tập thể vững mạnh bền vững. Bởi chỉ có trên cơ sở đoàn kết thống nhất, dân chủ thì lãnh đạo, đảng viên mới thực sự trung thực, thẳng thắn, chân thành với nhau, giúp nhau nhận rõ khuyết điểm, sai lầm để cùng nhau tiến bộ.

Tiếp tục nêu cao tinh thần tiên phong, gương mẫu của cán bộ lãnh đạo, nhất là người đứng đầu trong xây dựng mối đoàn kết nội bộ. Đồng thời, tăng cường hơn nữa công tác quản lý, kiểm tra, giám sát của Đảng. Đây là hoạt động rất quan trọng của tổ chức đảng, nhất là trong tình hình mới nhằm phát hiện sớm và kiên quyết giải quyết dứt điểm mọi hiện tượng gây mất đoàn kết trong nội bộ. Mặt khác, củng cố kiện toàn tổ chức, nâng cao năng lực lãnh đạo chỉ đạo của cấp uỷ các cấp trong xây dựng tập thể trong sạch, vững mạnh, đoàn kết, quyết thắng. Từ cá nhân các đồng chí cán bộ lãnh đạo, các đồng chí đảng viên đến tập thể quần chúng công nhân lao động sẽ quyết tâm đẩy mạnh hơn nữa việc thực hiện mô hình "Xây dựng Chi bộ vững mạnh từ mỗi đảng viên" qua đó giáo dục đạo đức, rèn luyện tác phong, tạo dựng nên đội ngũ người lao động có thái độ, nhận thức tốt, có bản lĩnh chính trị cao, có ý chí vượt qua khó khăn, vươn lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao trên mỗi cương vị công tác.