Phân lân nung chảy Lâm Thao

Mã sản phẩm:  PLNCLT

Sản xuất theo TCCS 42:2009/SPLT.PT