Công đoàn Công ty CP DAP - Vinachem: “Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển”

10:02 SA @ Thứ Ba - 28 Tháng Ba, 2023

Ngày 27/3, tại Hải Phòng, Công ty CP DAP – Vinachem đã tổ chức Đại hội Công đoàn Công ty lần thứ IV, nhiệm kỳ 2023-2028 với phương châm “Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển”.

Đến dự Đại hội có ông Nguyễn Huy Thông, Chủ tịch Công đoàn Công nghiệp Hóa chất Việt Nam; ông Nguyễn Tuấn Dũng – Chủ tịch HĐQT Công ty; ông Vũ Văn Bằng – Bí thư Đảng ủy - Tổng giám đốc Công ty.

Đoàn Chủ tịch

Nỗ lực chăm lo đời sống người lao động

Báo cáo tại Đại hội, ông Nguyễn Thanh Hải -  Chủ tịch Công đoàn Công ty cho biết, Công ty hiện hoạt động theo mô hình công ty cổ phần Nhà nước chi phối nắm giữ 64% cổ phần. Cơ cấu tổ chức Công đoàn Công ty gồm: 10 Công đoàn bộ phận và 52 Tổ Công đoàn. Tổng số CNVLĐ tại thời điểm hiện nay là 638 người, trong đó số lao động nữ là 184 người, bằng 28,8%; số lao động hiện nay giảm thấp hơn so với đầu nhiệm kỳ năm 2017, bằng 94,7% (638/673 người). Dù số lượng lao động trong kỳ có giảm đi nhưng số lao động mới từng bước được trẻ hóa, có sức khỏe tốt, có kiến thức chuyên môn và thái độ ý thức làm việc tốt.

“Đội ngũ cán bộ kỹ thuật Công ty đa số đã được đào tạo tốt, cơ bản làm chủ công nghệ, kỹ thuật của Công ty; chủ động bám sát thực tế sản xuất, có đầu tư nghiên cứu khoa học kỹ thuật để giải quyết kịp thời những vấn đề khó khăn phát sinh cũng như đáp ứng nhu cầu thực tiễn” – ông Nguyễn Thanh Hải nhấn mạnh.

Chủ tịch Công đoàn khoá III Nguyễn Thanh Hải báo cáo tại Đại hội

Mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức nhưng dưới sự lãnh đạo sâu sát, hiệu quả của Đảng ủy và Ban Lãnh đạo Công ty, trong 6 năm qua Công ty luôn phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Bên cạnh đó Công đoàn Công ty CP DAP-Vinachem cũng giám sát chặt chẽ việc thực hiện các chế độ chính sách với người lao động.  

Thu nhập bình quân toàn Công ty năm 2022 đạt hơn 17,04 triệu đồng/người/tháng, so với đầu nhiệm kỳ (năm 2017) tăng 113%, 100% số lao động trong Công ty được đóng đầy đủ các loại BHXH, BHYT, BHTN, mua bảo hiểm 24/24 cho 100% số người lao động, tặng quà cho người lao động nhân ngày sinh nhật, thưởng trong dịp lễ, tết và các đợt phát động thi đua, mở rộng và tăng số ngày nghỉ khi gia đình người lao động có việc hiếu, việc hỷ. Công ty đã quan tâm, tiếp tục chi hỗ trợ cho người lao động phụ cấp xăng xe, chuyên cần (1.000.000 đồng/người/tháng) để tăng thêm thu nhập,tăng tiền ăn ca cho người lao động lên mức 1.100.000 đồng/người/tháng. Hàng năm chi tiền mua trang phục, tham quan, du lịch cho cán bộ, người lao động trong Công ty.

Công đoàn Công ty cũng tham gia đóng góp tích cực vào việc xây dựng chiến lược phát triển Công ty, tham gia về việc sắp xếp tổ chức lao động, tham gia xây dựng cơ chế quy chế nội bộ như: Cơ chế trả lương, trả thưởng, đơn giá tiền lương, định mức lao động, thỏa ước lao động tập thể.  Phát huy quy chế dân chủ để người lao động được tham gia quản lý, đóng góp xây dựng cho Công ty.

Cũng trong 6 năm qua, 100% các đơn vị trong Công ty đã tổ chức tốt Hội nghị Người lao động. BCH Công đoàn Công ty tham gia đầy đủ các Hội nghị Người lao động tại các đơn vị. Công đoàn Công ty đã phối hợp với chuyên môn tổ chức 05 lần Hội nghị Đại biểu Người lao động cấp Công ty, tham gia xây dựng và ký kết Thỏa ước lao động tập thể với nhiều điều khoản có lợi cho người lao động cao hơn luật định, được các đoàn kiểm tra các cấp ghi nhận.

Với tinh thần “tương thân tương ái”, truyền thống “Lá lành đùm lá rách”, hàng năm, Công đoàn và Lãnh đạo Công ty thường xuyên tổ chức thăm hỏi, động viên người lao động có hoàn cảnh khó khăn, bị tai nạn lao động, bệnh hiểm nghèo, phụng dưỡng Mẹ Việt Nam Anh hùng tại Phường Tràng Cát, thăm hỏi các gia đình chính sách, thương binh, liệt sỹ trên địa bàn phường Đông Hải 2.

Tạo dựng khối đại đoàn kết

Ông Nguyễn Thanh Hải chia sẻ thêm, xác định công tác thi đua là một trong những nội dung trọng tâm của hoạt động công đoàn. Do vậy, hàng năm BCH Công đoàn cùng Tổng Giám đốc Công ty đều có kế hoạch về việc phát động thi đua hoàn thành kế hoạch của quý, của năm. Nội dung thi đua cụ thể, thiết thực, tập trung vào một số nhiệm vụ trong tâm của Công ty như: thi đua hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty; Thi đua đảm bảo an toàn vệ sinh lao động, bảo vệ môi trường; Thi đua xây dựng văn hoá doanh nghiệp, bảo đảm an sinh xã hội… tất cả hướng tới mục tiêu năng suất, chất lượng, hiệu quả trong sản xuất kinh doanh, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động.

Qua các hoạt động thi đua, mỗi người lao động nhận thức được rằng muốn đảm bảo việc làm và nâng cao đời sống thu nhập thì sản xuất kinh doanh của Công ty phải ổn định và phát triển bền vững. Tập trung mọi hoạt động của Công đoàn đều vào việc góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh của Công ty. Vì vậy trong 06 năm qua tổ chức các hoạt động phong trào thi đua, với trọng tâm là phong trào thi đua hoàn thành kế hoạch SXKD của Công ty đã thu được những kết quả tốt đẹp.

Đặc biệt, phong trào sáng kiến cải tiến kỹ thuật là một trọng tâm hoạt động của Công đoàn Công ty. Trong nhiệm kỳ vừa qua, toàn Công ty có tổng số 290 ý tưởng sáng kiến, hợp lý hóa sản xuất đã được đăng ký và được Hội đồng sáng kiến của Công ty công nhận và áp dụng vào thực tiễn với số tiền làm lợi là 60,784 tỷ đồng, tổng số tiền được thưởng là 1,67 tỷ đồng.

Với những nỗ lực lớn thời gian qua, Công đoàn Công ty nhiệm kỳ qua đã vinh dự nhận được nhiều phần thưởng xứng đáng cho thành tích hoạt động. Cụ thể, năm 2017, 2018, 2021 nhận cờ thi đua của Công đoàn Công Thương Việt Nam; Năm 2019, 2020 nhận Bằng khen của Công đoàn Công Thương Việt Nam; Năm 2020 nhận Bằng khen của Công đoàn Công nghiệp Hóa chất Việt Nam; Năm 2022 nhận Cờ thi đua của Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam.

Mục tiêu mới cho giai đoạn 2023-2028

Giai đoạn 2023-2028, Công đoàn Công ty đặt mục tiêu hoạt động vì sự phát triển bền vững của Công ty, của ngành Hóa chất Việt Nam, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Bên cạnh đó, xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa trong Công ty, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh và nâng cao đời sống cán bộ công nhân viên. Thực hiện tốt chức năng chăm lo đời sống, đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động; tham gia có hiệu quả vào công tác quản lý.

Công đoàn Công ty CP DAP - Vinachem đặt mục tiêu trong giai đoạn tới 100% đoàn viên được tổ chức công đoàn thăm hỏi khi ốm đau, lúc khó khăn hoạn nạn; 100% đoàn viên công đoàn được quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, Nhà nước, Luật Lao động, Luật Công đoàn, được tư vấn Pháp luật lao động, được phổ biến Thỏa ước, Nội quy lao động và các chế độ chính sách của công ty. Phấn đấu từng năm và cả nhiệm kỳ: Công đoàn Công ty đạt Công đoàn cơ sở vững mạnh, có 80% công đoàn bộ phận đạt vững mạnh, không có công đoàn cơ sở yếu kém. Phối hợp cùng Công ty chăm lo đời sống của người lao động, đảm bảo đời sống việc làm và thu nhập của người lao động tăng hơn so với năm trước.

Ông Nguyễn Huy Thông, Chủ tịch Công Đoàn Hóa chất Việt Nam: Công đoàn Công ty Công đoàn DAP – Vinachem đã làm tốt nhiệm vụ chăm lo đời sống cho người lao động, góp phần giúp Công ty đạt được nhiều thành tích cao trong sản xuất kinh doanh

Phát biểu tại Đại hội, ông Nguyễn Huy Thông ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực của Công đoàn DAP – Vinachem trong suốt 6 năm qua. Đặc biệt là trong giai đoạn đại dịch Covid-19 bùng nổ, Công đoàn Công ty đã làm tốt nhiệm vụ chăm lo đời sống cho người lao động, phát huy sáng kiến, sáng tạo, góp phần giúp Công ty đạt được nhiều thành tích cao trong sản xuất kinh doanh.

Nhận định những khó khăn thách thức của ngành phân bón  trong thời gian tới, ông Nguyễn Huy Thông đề nghị Công đoàn tiếp tục phát huy truyền thống, tinh thần đoàn kết thích ứng trong mọi điều kiện để thực hiện hiệu quả phong trào CNVCLĐ, hoạt động Công đoàn, chế độ phúc lợi cho NLĐ. Tiếp tục bám sát sự chỉ đạo của Công đoàn Công nghiệp Hoá chất Việt Nam, đồng hành cùng chuyên môn, đảm bảo tốt việc làm, điều kiện làm việc, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho NLĐ, góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh của đơn vị.

Ông Vũ Văn Bằng, Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc Công ty: Công đoàn Công ty cần tổ chức tốt các phong trào thi đua; động viên và tổ chức công nhân lao động tham gia thực hiện thắng lợi nhiệm vụ sản xuất kinh doanh.

Cảm ơn và ghi nhận những chỉ đạo của Chủ tịch Công đoàn Công nghiệp Hoá chất Việt Nam, ông Vũ Văn Bằng nhấn mạnh thêm, Công đoàn Công ty cần thường xuyên đổi mới công tác truyền giáo dục, xây dựng đội ngũ. Chăm lo bảo vệ quyền lợi hợp pháp chính đáng của người lao động. Tăng cường các hoạt động xã hội. Đồng thời, tổ chức tốt các phong trào thi đua; động viên và tổ chức công nhân lao động tham gia thực hiện thắng lợi nhiệm vụ sản xuất kinh doanh. Không ngừng nâng cao chất lượng, nội dung và hoạt động công đoàn và xây dựng công đoàn vững mạnh.

Phát biểu tiếp thu ý kiến của lãnh đạo cấp trên, ông Nguyễn Thanh Hải bày tỏ sự biết ơn trước sự quan tâm của Đảng uỷ Công ty và Công đoàn Công nghiệp Hoá chất Việt Nam. Ông Nguyễn Thanh Hải khẳng định Công đoàn Công ty sẽ nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, tích cực chăm lo cho người lao động, phát huy sáng kiến, nâng cao năng suất lao động để đóng góp nhiều hơn nữa vào sự phát triển của doanh nghiệp trong giai đoạn tới.

Nâng chất cho hoạt động công đoàn

Phát biểu tham luận tại Đại hội, ông Lê Văn Chinh – Công đoàn khối Kỹ thuật chia sẻ, trong những năm qua hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty gặp rất nhiều khó khăn thách thức, song với sự chỉ đạo điều hành linh hoạt của Ban Lãnh đạo Công ty, bằng nhiều giải pháp, Công ty đã vượt qua khó khăn, giữ vững sản xuất, đẩy mạnh tiêu thụ, lo đủ việc làm, cải thiện thu nhập cho người lao động, hoàn thành kế hoạch hàng năm.

Theo đó, một trong những giải pháp làm nên thành công đó là việc tổ chức có hiệu quả phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật. Đây là phong trào mũi nhọn, nhằm khai thác tiềm năng, trí tuệ của đội ngũ cán bộ khoa học, cán bộ quản lý và công nhân lao động để giải quyết những vấn đề thực tiễn tại cơ sở, khắc phục tồn tại, khó khăn trong quản lý, điều hành và tổ chức sản xuất - kinh doanh, đồng thời, nâng cao năng suất của thiết bị, máy móc, dây chuyền công nghệ, cải thiện điều kiện làm việc, giảm thiểu ô nhiễm môi trường, tạo ra nhiều loại sản phẩm có chất lượng cao đáp ứng nhu cầu thị trường. Trong 5 năm qua, Công ty đã có 290 đề tài, sáng kiến của hơn 1000 lượt tác giả, đạt giá trị làm lợi hơn 60 tỷ đồng.

Trình bày bài tham luận với chủ đề Công đoàn tham gia đẩy mạnh công tác an toàn, vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ, xây dựng và bảo bệ môi trường Xanh - Sạch – Đẹp, ông Nguyễn Văn Hùng  - Nhà máy DAP nhấn mạnh, với đặc điểm là một đơn vị sản xuất, kinh doanh hóa chất và phân bón vẫn luôn tiềm ấn những nguy cơ gây mất an toàn, sự cố, cháy nổ nên Đảng ủy, Ban lãnh đạo Công ty và BCH Công đoàn Công ty luôn quan tâm đến công tác an toàn, vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ, Bảo vệ và giữ gìn môi trường, tạo cảnh quan Xanh- Sạch - Đẹp. Trong quá trình tổ chức hoạt động Công ty đã thực hiện nghiêm túc Luật, các văn bản hướng dẫn trong lĩnh vực ATVSLĐ, PCCC, Bảo vệ môi trường và các văn bản hướng dần của Tổng LĐLĐ Việt Nam, LĐLĐ Bộ Công Thương, các Sở ngành trong TP. Hải Phòng và Tập đoàn Hóa chất Việt Nam về việc tổ chức thực hiện công tác ATVSLĐ-PCCN-BVMT.

Ông Phạm Quang Hậu – Nhà máy Điện Đo lường – Tự động hoá chia sẻ thêm, nhận thức rõ về tầm quan trọng của phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao trong nhiều năm qua, Công ty đã xác định trong bất kỳ hoàn cảnh nào Công đoàn cũng luôn mang đến cho người lao động một đời sống tinh thần tốt nhất và có ý nghĩa làm động lực cho lao động sản xuất.

Theo đó, Công đoàn Công ty đã làm tốt các công tác vận động, tuyên truyền và tổ chức cho người lao động tham gia tích cực và đạt hiệu quả cao trong các phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao nâng cao đời sống tinh thần cho người lao động. Công ty luôn duy trì đội văn nghệ, đội bóng đá nam, bóng bàn, cầu lông, tennis,… tham gia biểu diễn và thi đấu thường xuyên đạt hiệu quả cao.

Điển hình tại Hội thao Công nhân viên lao động Tập đoàn Hóa chất Việt Nam hàng năm tổ chức khu vực phía Bắc. Công ty CP DAP - Vinachem đã cử đoàn vận động viên tham gia thi đấu với nhiều nội dung của các môn thi đấu: Bóng bàn, cầu lông, bóng đá, quần vợt và đã đạt được nhiều thành tích xuất sắc.

Góp ý về giải pháp xây dựng Công đoàn cơ sở vững mạnh, ông Lê Nguyên Hồng – Công đoàn Nhà máy SA nhấn mạnh, trong mọi bối cảnh, các cấp Công đoàn cần luôn xác định rõ chức năng đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên Công đoàn và công nhân lao động là nhiệm vụ trong tâm hàng đầu, gắn với đổi mới phương thức hoạt động và các phong trào thi đua Lao động giỏi, lao động sáng tạo.

Để xây dựng Công đoàn thật sự vững mạnh trước hết cần tạo sự đồng thuận, ủng hộ của tập thể người lao động. Công đoàn cần khẳng định vai trò của mình, quan tâm xây dựng mối quan hệ hài hòa trong đơn vị dưới sự lãnh đạo thống nhất của các cấp ủy Đảng. Công đoàn phải là cầu nối thường xuyên, có trách nhiệm quan tâm, duy trì giữ gìn mối quan hệ đó. Đây là nền tảng cho sự phát triển của Công ty, sự vững mạnh của tổ chức Công đoàn, đảm bảo quyền lợi của người lao động.

Ra mắt BCH Công đoàn DAP 1 nhiệm kỳ 2023-2028. Ông Nguyễn Thanh Hải (người cầm hoa) tiếp tục được tín nhiệm bầu làm Chủ tịch Công đoàn Công ty

Kết thúc Đại hội, Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành Công đoàn nhiệm kỳ mới. Ông Nguyễn Thanh Hải tiếp tục được tín nhiệm bầu làm Chủ tịch Công đoàn Công ty nhiệm kỳ 2023-2028. Đại hội cũng bầu ra 4 đại biểu chính thức và 1 dự khuyết dự Đại hội Công đoàn Công nghiệp Hoá chất Việt Nam, 100% đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội.

Công đoàn Công ty vinh dự nhận Cờ Thi đua cho Đơn vị có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lao động giỏi và xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh nhiệm kỳ 2017-2023 do Công đoàn Công nghiệp Hóa chất Việt Nam trao tặng

Một số hình ảnh: