Công bố Quyết định chỉ định tham gia BCH Đảng bộ Tập đoàn Hóa chất Việt Nam, nhiệm kỳ 2020 - 2025

11:08 SA @ Thứ Tư - 15 Tháng Ba, 2023

Sáng 15/3/2023, Đảng ủy Tập đoàn Hóa chất Việt Nam đã tổ chức Lễ công bố và trao Quyết định chỉ định tham gia Ban chấp hành Đảng bộ Tập đoàn Hóa chất Việt Nam, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Theo Quyết định số 1145-QĐ/ĐUK của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương ngày 28/2/2023 chỉ định 03 đồng chí có tên sau đây tham gia Ban chấp hành Đảng bộ Tập đoàn Hóa chất Việt Nam, nhiệm kỳ 2020 - 2025:

- Đồng chí Phùng Ngọc Bộ, Bí thư Chi bộ, Phó Trưởng ban phụ trách Ban Kỹ thuật Tập đoàn Hóa chất Việt Nam.

- Đồng chí Phạm Quốc Đại, Chi ủy viên Chi bộ, Phó Trưởng ban phụ trách Ban Tổ chức Nhân sự Tập đoàn Hóa chất Việt Nam.

- Đồng chí Nguyễn Anh Quyền, Ủy viên Ban chấp hành Đoàn Khối, Bí thư Đoàn Tập đoàn Hóa chất Việt Nam.